30/03/2016

25 feb.

30/03/2016

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 30.03.2016

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii septembrie 2015 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 128/21.09.2015

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.

Anexa 1 – Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Completare la Nota privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al S.N.”Nuclearelectrica” SA pe anul 2016

Punctul 3 – Informare cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.11.2015 – 15.02.2016, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. l09/2011.

Punctul 4 – Informare cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.11.2015 – 15.02.2016 care intra sub incidenta art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire specială pentru actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice AGOA  – click aici

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala pentru actionari persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala pentru actionari persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala pentru actionari persoane juridice AGEA  – click aici

Imputernicire generala pentru actionari persoane juridice AGOA  – click aici

 

Buletine de vor prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare AGOA

Proiect de hotarare AGEA

 

Hotarari

 

Hotarare AGOA 30.03.2016

Hotarare AGEA 30.03.2016

Comments are closed.

X