18/12/2014

17 nov.

18/12/2014

Convocator AGA SN Nuclearelectrica SA – 18.12.2014

Raport curent BVB propunere hotarare pct. 2 AGEA SNN 18.12.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului III al anului 2014, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A.

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2014

Punctul 3 – Demiterea auditorului financiar KPMG Audit SRL ca urmare a incetarii contractului de audit cu acordul partilor, numirea Baker Tilly Klitou and Partners SRL in calitate de auditor financiar al Societatii si stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru 3 ani

Punctul 4 – Informare cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 1.06.2014 – 31.10.2014, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. l09/2011.

Punctul 5 – Informare cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 1.06.2014 – 31.10.2014, care intra sub incidenta art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011

Punctul 6 – Nota cu privire la aprobarea incheierii unui contract de inchiriere a navei “Gabara 1000 tone” prin procedura de licitatie publica cu strigare

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

 

Punctul 2 – Aprobarea achizitionarii de servicii de asistenta/consultanta juridica, financiara si tehnica in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, achizitia de servicii de asistenta/consultanta juridica incluzand si alte cazuri temeinic justificate pe baza Deciziei Consiliului de Administratie cu informarea ulterioara a Adunarii Generale a Actionarilor

Informare drepturi de vot AGOA si AGEA – 18.12.2014

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN SA

Procuri speciale si buletine de vot

 

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGOA

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGOA

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGEA

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGEA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGOA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGOA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGEA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGEA

Proiecte horatari

Proiect hotarare AGOA – 18.12.2014

Proiect hotarare AGEA – 18.12.2014

Hotarari

Hotarare AGOA – 18.12.2014

Hotarare AGEA – 18.12.2014

Comments are closed.

X