AGA 11/03/2014

7 feb.

AGA 11/03/2014

Convocator AGA SN Nuclearelectrica SA – 11.03.2014

Nota privind participarea Nuclearelectrica la majorarea capitalului social al societatii Hidro Tarnita SA prin subscrierea unui numar de 89.000 actiuni nou emise cu valoare nominala de 100 de lei, emise de Societatea Hidro Tarnita SA

Nota privind fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SN Nuclearelectrica SA, pentru exercitiul financiar 2014

Precizari privind nota de fundamentare a Proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al SN Nuclearelectrica SA pentru exercitiul financiar 2014

Anexa 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli

Nota privind aprobarea sistarii lucrarilor la Obiectul Unitatea 5 din cadrul Obiectivului de investitii „Centrala nuclearo-electrica de la Cernavoda 5×700 MW” si schimbarea destinatiei si utilizarii spatiilor si structurilor deja realizate, aferente Unitatii 5, pentru alte activitati ale SN Nuclearelectrica SA

Nota privind supunerea spre aprobare AGA a (i) Acordului de principiu privind realizarea proiectului „Cablul de interconectare submarin 400 Kv Romania-Turcia si (ii) participarea SNN SA la constituirea Companiei de Proiect „HVDCC Romania-Turcia SA”

Nota de informare a actionarilor cu privire la tranzactiile incheiate cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, care intra sub incidenta art. 52, alin (3) din OUG 109/2011

Nota de informare a actionarilor cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societatea controlata de acestia, conform art 52, alin (1) si (2) din OUG 109/2011

Regulament privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Informare privind drepturile de vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 11/17 martie 2013

 

Procuri speciale si buletine de vot

 

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGEA

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGEA

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGOA

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGOA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGEA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGEA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGOA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGOA

 

Proiecte hotarari

 

Proiect Hotarare AGEA – 11.03.2014

Proiect Hotarare AGOA – 11.03.2014

 

Hotarari

 

Hotarare AGEA SN Nuclearelectrica SA – 11.03.2014

Hotarare AGOA SN Nuclearelectrica SA – 11.03.2014

 

Comments are closed.

X