AGA 23/12/2013

22 nov.

AGA 23/12/2013

Convocator AGA SN Nuclearelectrica SA – 23.12.2013

Convocator completat AGA SN Nuclearelectrica SA – 23.12.2013

Convocator completat AGEA SN Nuclearelectrica SA – 23.12.2013

Lista candidatilor pentru Consiliul de Administratie al SNN SA

Nota privind aprobarea unei hotarari a actionarilor SN Nuclearelectrica SA cu privire la prelungirea Acordului de Investitii pentru Proiectul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda

Nota privind supunerea spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a strategiei si planului de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda, in vederea prelungirii duratei de viata a acesteia

Nota cu privire la numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar

Nota finala cu privire la numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar

Nota privind argumentele pentru achizitia de servicii de asistenta/consultanta juridica si/sau de reprezentare in legatura cu derularea proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda

Nota de informare a actionarilor cu privire la tranzactiile incheiate cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara , care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) din OUG 109/2011

Nota de informare a actionarilor cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art 52, alin. (1) si (2) din OUG 109/2011

Regulament privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

 

Procuri speciale si buletine de vot

 

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGEA (completata)

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGEA (completata)

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGOA (completata)

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGOA (completata)

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGEA (completat)

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGEA (completat)

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGOA (completat)

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGOA (completat)

 

Proiecte hotarari

 

Proiect Hotarare AGEA – 23.12.2013

Proiect Hotarare AGOA – 23.12.2013

 

Hotarari

 

Hotarare AGEA SN Nuclearelectrica SA – 23.12.2013

Hotarare AGOA SN Nuclearelectrica SA – 23.12.2013

 

Comments are closed.

X