AGA 21/11/2013

21 oct.

AGA 21/11/2013

Convocator completat AGA 21.11.2013

Convocator AGA SN Nuclearelectrica SA – 21.11.2013

Nota privind supunerea spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SN Nuclearelectrica SA a sistarii lucrarilor la Obiectivul Unitatea 5 din cadrul Obiectivului de Investitii „Centrala nuclearo-electrica Cernavoda 5×700 MW” si schimbarea destinatiei si utilizarii spatiilor si structurilor deja realizate, aferente Untiatii 5, pentru alte activitati ale SN Nuclearelectrica SA

Nota de informare a actionarilor cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform cu art. 52 alin (1) si (2) din OUG 109/2011

Nota de informare a actionarilor cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, care intra sub incidenta art. 52, alin. (3) din OUG 109/2011

Raport trimestrial al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA – pentru Trimestrul III 2013

Nota pentru AGEA privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Regulament privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Procuri speciale si buletine de vot

Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGOA, actualizata la 6.11.2013

Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGOA, actualizata la 6.11.2013

Procura speciala pentru actionari persoane juridice pentru AGEA, actualizata la 6.11.2013

Procura speciala pentru actionari persoane fizice pentru AGEA,actualizata la 6.11.2013

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGOA, actualizat la 6.11.2013

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGOA, actualizat la 6.11.2013

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice pentru AGEA, actualizat la 6.11.2013

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice pentru AGEA, actualizat la 6.11.2013

Proiecte hotarari

Proiect Hotarare AGEA SNN 21.11.2013, actualizat la 6.11.2013

Proiect Hotarare AGOA SNN 21.11.2013, actualizat la 6.11.2013

Hotarari

Hotarare AGEA SN Nuclearelectrica SA – 21.11.2013

Hotarare AGEA SN Nuclearelectrica SA – 21.11.2013

Comments are closed.

X