Prezentarea situatiilor financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2017

X