Currently set to Index
Currently set to Follow

Achizitie servicii Anexa 2 la Legea nr. 99/2016: “Servicii de formare profesională – pregătire externă și mentorat pentru personalul selecționat pentru implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE CERNAVODĂ”/Procurement of Services from Annex 2 to Law no 99/2016: “Training services – external training and mentoring for the selected personnel who will implement the CERNAVODA NPP Unit 1 Refurbishment Project”

29 nov.

Achizitie servicii Anexa 2 la Legea nr. 99/2016: “Servicii de formare profesională – pregătire externă și mentorat pentru personalul selecționat pentru implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE CERNAVODĂ”/Procurement of Services from Annex 2 to Law no 99/2016: “Training services – external training and mentoring for the selected personnel who will implement the CERNAVODA NPP Unit 1 Refurbishment Project”

CATRE TOTI CEI INTERESATI

 

Referitor: Achizitie servicii Anexa 2 la Legea nr. 99/2016:  “Servicii de formare profesională – pregătire externă și mentorat pentru personalul selecționat pentru implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE CERNAVODĂ

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica SA, cu sediul in str. Polona nr. 65, Bucuresti, Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 va invita sa transmiteti oferta pentru achizitia din referinta, cu urmatoarele precizari:

 1. Obiectul acordului cadru: Servicii de formare profesională – pregătire externă și mentorat pentru personalul selecționat pentru implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE CERNAVODĂ
 2. Metoda de atribuire aplicata: Exceptie – Servicii din Anexa 2 la Legea nr. 99/2016, in temeiul art. 124 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
 3. Descriere servicii: conform caietului de sarcini
 4. Durata de prestare: acord cadru cu o durata de 18 luni.
 5. Valoarea estimata a achiziției: 1.164.024 CAD fara TVA, echivalent a 4.256.719 Lei, respectiv 864.379 EUR
 6. Data limita de depunere a ofertelor: 21.12.2022 ora 24.00.

Ofertele vor fi transmite prin e-mail la adresele de e-mail: cristiana.boicenco@nuclearelectrica.ro petre.popescu@nuclearelectrica.ro; cc: cristina.nazarevscky@nuclearelectrica.ro.

Ofertele vor fi elaborate in limba romana si/sau engleza.

 1. Criteriul de atribuire ofertelor: Pretul cel mai scazut.
 2. Sursa de finantare: Venituri proprii SNN
 3. Valabilitate oferta: 90 zile de la data limita de depunere.
 4. Alte informatii: Conform Fisei de date a achizitiei.

Anexe:

 

TO WHOM IT MAY CONCERN

 

Ref.: Procurement of Services from Annex 2 to Law no 99/2016: “Training services – external training and mentoring for the selected personnel who will implement the CERNAVODA NPP Unit 1 Refurbishment Project

Contracting Entity: SN Nuclearelectrica SA, with the registered office in str. Polona nr. 65, Bucharest, sector 1, Postal Code 010494, phone +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 hereby invites you to submit a proposal for the referenced procurement, with the following details:

 1. Object of the Framework Agreement: Training services – external training and mentoring for the selected personnel who will implement the CERNAVODA NPP Unit 1 Refurbishment Project
 2. Procurement method: Exception – Services from Annex 2 of Law 99/2016, in accordance with the provisions of art. 124 from Law no. 99/2016 on the sectoral procurement.
 3. Description of the services: according to the Tender Book
 4. Period of provision: Framework Agreement with a duration of 18 months.
 5. Estimated value: CAD 1.164.024  (without VAT), equivalent of LEI 4.256.719, respectively EUR 864.379
 6. Time-limit for submission of the tenders: December 21, 2022, 12:00 PM.

Tenders shall be submitted by email to the email addresses: cristiana.boicenco@nuclearelectrica.ro petre.popescu@nuclearelectrica.ro; cc: cristina.nazarevscky@nuclearelectrica.ro.

Tenders shall be issued in Romanian and/or English.

 1. Awarding criteria: Lowest price.
 2. Financing source: SNN own revenues
 3. Tender validity: 90 days of the submission time-limit.
 4. Other information: According to the Purchase Data Sheet

 

Annexes:

– Tender Book

– Purchase Data Sheet

– Forms

– Draft of Framework Agreement

– Technical Proposal Form

Comments are closed.

X