Currently set to Index
Currently set to Follow

Servicii de elaborare a unor rapoarte de analiza pentru piata de energie electrica (in format electronic)

19 dec.

Servicii de elaborare a unor rapoarte de analiza pentru piata de energie electrica (in format electronic)

CATRE TOTI CEI INTERESATI

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica SA, cu sediul in Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, etajele parter, 3, 4, 5 si 13, Sector 1, București, 011745, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00 va invita sa transmiteti propunerea de oferta pentru urmatoarea achizitie:

 1. Obiectul contractului: Servicii de elaborare a unor rapoarte de analiza pentru piata de energie electrica (in format electronic),
 2. Cod CPV: 79311000-7 Servicii de studii
 3. Metoda de atribuire aplicata: Achizitie directa, in temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 4. Descriere servicii:

Achizitia are ca obiect servicii de elaborare a urmatoarelor rapoarte:

 1. Rapoarte (Q4 2023, Q1 2024, Q2 2024, Q3 2024) cu privire la piata de energie electrica din Romania,
 2. Raport de piata pentru contractele PPA (Power Purchase Agreement) din Romania, incluzand estimari de pret,
 3. Raport de piata pentru Romania, pentru sistemul de stocare a energiei prin baterii,

Serviciile vor fi prestate în conformitate cu cerinţele şi caracteristicile tehnice și de performanță solicitate în Caietul de sarcini, anexat.

 1. Data limita depunere oferte: 22.12.2023, ora 15.00,
 2. Valoarea totală estimată a achiziției: 53.000 EUR (fara TVA), echivalent a 263.383,50 Lei (fara TVA),
 3. Oferta va cuprinde: propunere tehnica si financiara. Se va incheia contract.
 4. Ofertele se pot transmite prin e-mail la adresa: laura.gheorghila@nuclearelectrica.ro; si laura.gheorghe@nuclearelectrica.ro
 5. Ofertele vor fi elaborate: in limba romana si/sau in limba engleza,
 6. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Pretul cel mai scazut,
 7. Sursa de finantare: Venituri proprii SNN,
 8. Valabilitate oferta: 30 zile de la data limita de depunere.
 9. Entitatea contractantă va solicita operatorilor economici ale căror oferte vor fi declarate admisibile să îşi îmbunătăţească oferta financiară în cadrul unei singure runde, ce va avea o durată de maximum 1 zi lucrătoare. Oferta financiară îmbunătăţită va fi transmisă la adresele laura.gheorghila@nuclearelectrica.ro si laura.gheorghe@nuclearelectrica.ro până la o dată ce va fi comunicată după evaluarea ofertelor.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la adresa de e-mail laura.gheorghila@nuclearelectrica.ro sau laura.gheorghe@nuclearelectrica.ro

 1. Documentele anexate prezentului anunţ publicitar sunt: Caiet de sarcini

 

TO WHOM IT MAY CONCERN

Contracting Entity: SN Nuclearelectrica SA, with the registered office in str. Iancu de Hunedoara Boulevard 48, ground floors, 3, 4, 5 si 13, sector 1, Bucharest, Postal Code 011745, phone +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 hereby invites you to submit a proposal for the referenced procurement, with the following details:

 1. Object of the Contract:Services for the development of analysis reports for the electricity market (in electronic format),
 2. Cod CPV: 79311000-7 Services of studies
 3. Procurement method: Direct purchase, pursuant to art. 12 para. (4) from Law no. 99/2016 regarding sectoral acquisitions,
 4. Description of the services:

The object of the purchase is the preparation of the following reports:

 1. Reports (Q4 2023, Q1 2024, Q2 2024, Q3 2024) regarding the electricity market in Romania,
 2. Market report for PPA (Power Purchase Agreement) contracts in Romania, including price estimates,
 3. Market report for Romania, for the energy storage system through batteries,

Services it will be according to the Tender Book, annexes.

 1. Time-limit for submission of the tenders: December 22, 2023, 15:00 PM.
 2. Estimated value: EUR 53.000,00 (without VAT), equivalent of LEI 263.383,50 (without VAT)
 3. The offer will include: technical and financial proposal. A contract will be concluded.
 1. Tenders shall be submitted by email to the email addresses: gheorghila@nuclearelectrica.ro and laura.gheorghe@nuclearelectrica.ro
 2. Tenders shall be issued: in Romanian and/or English.
 3. Awarding criteria: Lowest price.
 4. Financing source: SNN own revenues
 5. Tender validity: 30 days of the submission time-limit.
 6. The contracting entity will request the economic operators whose offers will be declared admissible to improve their financial offer within a single round, which will last a maximum of 1 working day. The improved financial offer will be sent to the addresses laura.gheorghila@nuclearelectrica.ro and laura.gheorghe@nuclearelectrica.ro until a date that will be communicated after the evaluation of the offers.

For additional information, you can contact us to e-mail: laura.gheorghila@nuclearelectrica.ro or laura.gheorghe@nuclearelectrica.ro

 1. Annexes: Tender Book

Comments are closed.

X