Currently set to Index
Currently set to Follow

Achizitie servicii Anexa 2 la Legea nr. 99/2016: “Servicii de formare profesională – pregătire externă și mentorat pentru personalul selecționat pentru implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE CERNAVODĂ”/Procurement of Services from Annex 2 to Law no 99/2016: “Training services – external training and mentoring for the selected personnel who will implement the CERNAVODA NPP Unit 1 Refurbishment Project”

29 nov.
7 iun.
X