Currently set to Index
Currently set to Follow

Anunt publicitar-Servicii de mentenanța legislativa, asistenta tehnica si consultanta de specialitate, modificare si reconfigurare software la cerere pentru aplicatia SAL – “Expertul tau in Salarizare”

13 dec.

Anunt publicitar-Servicii de mentenanța legislativa, asistenta tehnica si consultanta de specialitate, modificare si reconfigurare software la cerere pentru aplicatia SAL – “Expertul tau in Salarizare”

ANUNŢ PUBLICITAR

DENUMIRE CONTRACT (max. 300):

DENUMIRE CONTRACT (max. 300): Servicii de mentenanță legislativă, asistență tehnică și consultanță de specialitate, modificare şi reconfigurare software la cerere pentru aplicația SAL – “Expertul tău în Salarizare” aflată în exploatare la SNN Sediul central, CNE Cernavodă și FCN Pitești
DATĂ LIMITĂ DEPUNERE OFERTĂ: 20.12.2023, ora 12:00
TIP ANUNŢ: Achiziţii directe
TIP CONTRACT: Servicii
COD CPV SAU DENUMIRE: 72260000-5 Servicii de software
Valoarea achiziţiei: 169.279,44
sau Valoare minimă achiziţie:
– Valoare maximă achiziţie:
Moneda: RON
DESCRIERE CONTRACT (max. 3.000): Achiziția constă în principal în următoarele:

1.     Servicii de mentenanță legislativă, în regim de abonament anual, în vederea actualizărilor conform legislației în vigoare, după cum urmează:

–        Sediul Central – pentru 4 licențe;

–        CNE Cernavoda – pentru 3 licențe;

–        FCN Pitești – pentru 4 licențe.

2.     Servicii de asistență tehnică și consultanță de specialitate, în regim de abonament lunar, pentru SNN (Sediul Central, CNE Cernavoda si FCN Pitesti), pentru o perioadă de 24 de luni.

3.     Servicii de modificare şi reconfigurare software la cerere, după cum urmează:

–        Sediul Central – 20 zile/om;

–        CNE Cernavoda – 40 zile/om;

–        FCN Pitești – 20 zile/om.

SERVICIILE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI DE PERFORMANȚĂ DIN CAIETUL DE SARCINI NR. 9567/29.08.2023.

CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT (max. 2.000): Serviciile prestate pentru SNN Sediu central, CNE Cernavodă, respectiv FCN Pitești vor fi gestionate de catre SNN Sediul central, conform specificațiilor contractuale. Prestatorul se obligă să emită facturile aferente serviciilor prestate doar în condițiile aprobării, de ambele părti (prestator și achizitor) a tuturor documentelor suport necesare pentru plata contravalorii facturilor.

Plata serviciilor se va efectua in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator. Fiecare factura va fi emisa de Prestator numai dupa primirea de la Achizitor a Procesului Verbal de Receptie Servicii (PVRS) aferent serviciului efectuat si finalizat fără neconformități, semnat fara observatii de reprezentantii Achizitorului, in conditiile cap. 16 din Caietul de sarcini.

CONDIŢII DE PARTICIPARE (max. 2.000): Ofertanții vor prezenta următoarele documente:

1.     Oferta tehnică întocmită cu respectarea tuturor cerințelor formulate în Caietul de sarcini;

2.     Oferta financiară – Formular de propunere financiară și Anexa centralizator a acestuia, ataşate prezentului anunţ;

3.     Declarație de acceptare a proiectului de contract.

CRITERII DE ATRIBUIRE (max. 1.000): „Prețul cel mai scăzut”
INFORMATII SUPLIMENTARE (max. 2.000): Ofertele vor fi transmise prin prin: e-mail, la adresa: Marius.Marcuta@nuclearelectrica.ro .
Servicii de mentenanță legislativă, asistență tehnică și consultanță de specialitate, modificare şi reconfigurare software la cerere pentru aplicația SAL – “Expertul tău în Salarizare” aflată în exploatare la SNN Sediul central, CNE Cernavodă și FCN Pitești
DATĂ LIMITĂ DEPUNERE OFERTĂ: 20.12.2023, ora 12:00
TIP ANUNŢ: Achiziţii directe
TIP CONTRACT: Servicii
COD CPV SAU DENUMIRE: 72260000-5 Servicii de software
Valoarea achiziţiei: 169.279,44
sau Valoare minimă achiziţie:
    – Valoare maximă achiziţie:
Moneda: RON
DESCRIERE CONTRACT (max. 3.000): Achiziția constă în principal în următoarele:

1.     Servicii de mentenanță legislativă, în regim de abonament anual, în vederea actualizărilor conform legislației în vigoare, după cum urmează:

–        Sediul Central – pentru 4 licențe;

–        CNE Cernavoda – pentru 3 licențe;

–        FCN Pitești – pentru 4 licențe.

2.     Servicii de asistență tehnică și consultanță de specialitate, în regim de abonament lunar, pentru SNN (Sediul Central, CNE Cernavoda si FCN Pitesti), pentru o perioadă de 24 de luni.

3.     Servicii de modificare şi reconfigurare software la cerere, după cum urmează:

–        Sediul Central – 20 zile/om;

–        CNE Cernavoda – 40 zile/om;

–        FCN Pitești – 20 zile/om.

SERVICIILE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI DE PERFORMANȚĂ DIN CAIETUL DE SARCINI NR. 9567/29.08.2023.

CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT (max. 2.000): Serviciile prestate pentru SNN Sediu central, CNE Cernavodă, respectiv FCN Pitești vor fi gestionate de catre SNN Sediul central, conform specificațiilor contractuale. Prestatorul se obligă să emită facturile aferente serviciilor prestate doar în condițiile aprobării, de ambele părti (prestator și achizitor) a tuturor documentelor suport necesare pentru plata contravalorii facturilor.

Plata serviciilor se va efectua in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator. Fiecare factura va fi emisa de Prestator numai dupa primirea de la Achizitor a Procesului Verbal de Receptie Servicii (PVRS) aferent serviciului efectuat si finalizat fără neconformități, semnat fara observatii de reprezentantii Achizitorului, in conditiile cap. 16 din Caietul de sarcini.

CONDIŢII DE PARTICIPARE (max. 2.000): Ofertanții vor prezenta următoarele documente:

1.     Oferta tehnică întocmită cu respectarea tuturor cerințelor formulate în Caietul de sarcini;

2.     Oferta financiară – Formular de propunere financiară și Anexa centralizator a acestuia, ataşate prezentului anunţ;

3.     Declarație de acceptare a proiectului de contract.

CRITERII DE ATRIBUIRE (max. 1.000): „Prețul cel mai scăzut”
INFORMATII SUPLIMENTARE (max. 2.000): Ofertele vor fi transmise prin prin: e-mail, la adresa: Marius.Marcuta@nuclearelectrica.ro .

CAIET DE SARCINI – SAL mentenanță legislativă_asistență_reconfigurare software

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ + ANEXĂ

PROIECT CONTRACT – SAL mentenanță legislativă_asistență_reconfigurare software

Comments are closed.

X