Servicii de consultanta in management pentru elaborarea strategiei, formularea recomandarilor, solutiilor si structurarea planului de actiuni pentru stabilirea aplicabilitatii art. 34 și 35 din Directiva 2014/25/EU privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de derogare de la prevederile Directivei 2004/17/CE, respectiv implementarea procedurii specificata in art. 54 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale

5 mart.
X