Currently set to Index
Currently set to Follow

Lucrări de instalare sistem tehnic de supraveghere – evaluare video, control acces şi antiefracţie

19 dec.

Lucrări de instalare sistem tehnic de supraveghere – evaluare video, control acces şi antiefracţie

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

ATENTIONARE: DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR S-A DECALAT PENTRU 27.12.2022 ORA 16

 

Referitor: Achizitie „Lucrări de instalare sistem tehnic de supraveghere – evaluare video, control acces şi antiefracţie”, Cod unic al achiziției: 10874881/2022/402.02

Entitatea contractanta: S.N.Nuclearelectrica S.A., cu sediul in str. Polona nr. 65, Bucuresti, Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 va invita sa transmiteti o propunere de oferta pentru achizitia referita, cu urmatoarele precizari:

 1. Obiectul contractului: Lucrări de instalare sistem tehnic de supraveghere – evaluare video, control acces şi antiefracţie;
 2. Cod CPV principal: 45312200-9 – Lucrari de instalare de sisteme de alarma antiefractie;
 3. Metoda de atribuire aplicata: Achizitie directa, in temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/ 2016 privind achizitiile sectoriale;
 4. Descriere lucrari: Lucrarile vor fi executate în conformitate cu cerinţele şi caracteristicile tehnice și de performanță solicitate în Caietul de sarcini al achiziției nr. 13838/24.11.2022;
 5. Durata contractului: de 60 de zile de la data semnarii acestuia de către ambele parti contractante, din care durata efectiva de executie este de 30 de zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si include atat faza de proiectare, cat si cea de executie;
 6. Valoarea estimata a achiziției: de 801.000 Lei, fără TVA
 7. Data limita de depunere oferte: 23.12.2022 ora 16:00.
 8. Ofertele vor fi transmite prin e-mail, la adresele: Stamatin@nuclearelectrica.ro si Razvan.Sandu@nuclearelectrica.ro;
 9. Ofertele se elaboreaza in limba romana, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.
 10. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Pretul cel mai scazut.
 11. Valabilitate oferta: 60 zile de la data limita de depunere.
 12. Informatii suplimentare si/sau clarificari pot fi obtinute prin e-mail, la adresele: Mirela.Stamatin@nuclearelectrica.ro si Razvan.Sandu@nuclearelectrica. Pentru a avea acces la orice clarificare referitoare la documentele anexate prezentei invitatii, operatorii economici trebuie sa isi anunte intentia de a depune oferta.
 13. Garantia de buna executie:

Executantul va avea obligatia sa constituie o garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea a contractului fara TVA. Modalitatea si conditiile de constituire a garanției de bună execție vor fi în conformitate cu prevederile art. 10 din Proiectul de contract.

 1. Documente atasate la prezenta Invitatie de participare, transmise prin e-mail:

Scrisoare de inaintare, Formular nr. 1;

Declaratie privind neincadrarea/incadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, conform art. 72, 73 din Legea nr. 99/2016, Formular nr. 2;

Formular de propunere tehnica, Formular nr. 3;

Formular de propunere financiara, Formular 4.

 

ATENTIONARE: DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR S-A DECALAT PENTRU 27.12.2022 ORA 16

Comments are closed.

X