Servicii de consultanta in management pentru elaborarea strategiei, formularea recomandarilor, solutiilor si structurarea planului de actiuni pentru stabilirea aplicabilitatii art. 34 și 35 din Directiva 2014/25/EU privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de derogare de la prevederile Directivei 2004/17/CE, respectiv implementarea procedurii specificata in art. 54 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale

5 mart.

Servicii de consultanta in management pentru elaborarea strategiei, formularea recomandarilor, solutiilor si structurarea planului de actiuni pentru stabilirea aplicabilitatii art. 34 și 35 din Directiva 2014/25/EU privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de derogare de la prevederile Directivei 2004/17/CE, respectiv implementarea procedurii specificata in art. 54 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale

CATRE TOTI CEI INTERESATI

 

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica SA, cu sediul in str. Polona nr. 65, Bucuresti, Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 va invita sa transmiteti propunerea de oferta pentru urmatoarea achizitie:

 1. Obiectul contractului: Servicii de consultanţă în management pentru elaborarea strategiei, formularea recomandărilor, soluțiilor și structurarea planului de acțiuni pentru stabilirea aplicabilității art. 34 și 35 din Directiva 2014/25/EU privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de derogare de la prevederile Directivei 2004/17/CE, respectiv implementarea procedurii specificată în art. 54 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Cod CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management

 1. Metoda de atribuire aplicata: Achizitie directa, în temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 2. Descriere servicii: Conform Caietului de sarcini nr. 2128/13.02.2020
 3. Termen de prestare: Circa 6 luni
 4. Estimarea valorii totale a achizitiei: 27.000 Euro fara TVA
 5. Data limita de depunere a ofertelor: 12.03.2020, ora locala 16:30
 6. Ofertele se pot transmite dupa cum urmeaza:
 • prin e-mail la adresa eionescu@nuclearelectrica.ro sau
 • la adresa: SNN S.A., str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, cod postal 010494
 1. Ofertele vor fi elaborate in limba romana sau engleza
 2. Oferta va cuprinde urmatoarele parti:
 • Calificare:
  1. Ofertantii vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul 1). In cazul in care operatorul economic se afla intr-una din situatiile potential generatoare de conflict de interese, astfel cum acestea sunt descrise la art. 72 si art. 73 din Legea 99/2016, oferta sa va fi respinsa.
  2. Operatorii economici trebuie sa demonstreze ca detin experienta in consultanta strategica, dezvoltarea afacerilor, asistenta in dezvoltare internationala, diplomatie publica, dezvoltare afaceri guvernamentale si politici europene.
 • Oferta tehnica – in care va fi descris punct cu punct modul in care sunt respectate cerintele Caietului de sarcini.

In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor demonstra, prin transmiterea de documente relevante, ca detin o echipa compusa din mimim 3 consultanti, astfel:

 • 2 consultanti specializati in consultanta de management si dezvoltare internationala cu o experienta generala de minim 10 ani si experienta in consultanta strategica, dezvoltarea afacerilor, asistenta in dezvoltare internationala, diplomatie publica, dezvoltare afaceri guvernamentale si politici europene;
 • 1 consultant coordonator cu o experienta generala de minim 10 ani si experienta in consultanta strategica, dezvoltarea afacerilor, asistenta in dezvoltare internationala, diplomatie publica, dezvoltare afaceri guvernamentale si politici europene.

Consultantii trebuie sa aiba cunsotinte solide de limba engleza, scris si vorbit. In situatia in care unii din consultantii propusi nu sunt de origine romana si/sau nu sunt vorbitori de limba engleza, Prestatorul va asigura interpret pentru traducere, pe cheltuiala sa.

 • Oferta financiara – se va completa Formularul nr. 2 Pretul ofertat va cuprinde toate cheltuielile de prestare a serviciilor.
 1. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Preţul cel mai scăzut
 2. Valabilitate oferta: 60 zile de la data limita de depunere.
 3. Alte informatii: Caietul de sarcini si propunerea de contract vor fi puse la dispozitia operatorilor economici interesati ca urmare a unei solicitari in scris, transmisa pe e-mail la adresa de e-mail eionescu@nuclearelectrica.ro. Termenul limita de transmitere a solicitarilor este 10.03.2020, ora locala 16:30.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. +4021.203.82.82 – Elena Ionescu – Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari sau la adresa de e-mail eionescu@nuclearelectrica.ro.

 

Comments are closed.

X