Currently set to Index
Currently set to Follow

Servicii privind inchirierea unor spatii de birouri pentru desfasurarea  activitatii angajatilor din Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (SNN) – Sediul Central

7 apr.

Servicii privind inchirierea unor spatii de birouri pentru desfasurarea  activitatii angajatilor din Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (SNN) – Sediul Central

CATRE TOTI CEI INTERESATI

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica SA, cu sediul in str. Polona nr. 65, București, Sector 1, cod poștal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 va invita sa transmiteți propunerea de oferta pentru următoarea achiziție:

 1. Obiectul contractului: Servicii privind închirierea unor spații de birouri pentru desfășurarea  activității angajaților din Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (SNN) – Sediul Central;
 2. Metoda de atribuire aplicata: Procedura proprie SNN;
 3. Descriere servicii: Servicii privind închirierea unor spații de birouri conform cerințelor din caietul de sarcini anexat;
 4. Data limita de depunere a ofertelor: 27.04.2022;
 5. Ofertele se pot transmite prin una din următoarele metode:
 • prin e-mail la adresa Vladut.Voicu@nuclearelectrica.ro sau
 • la adresa: SNN S.A., str. Polona nr. 65, sector 1, București, cod poștal 010494, in atenția: Serviciul Administrativ;

si vor conține:

 • Oferta tehnica care răspunde direct la cerințele tehnice ale caietului de sarcini;
 • Oferta financiara care va cuprinde elementele menționate la cap. 4.E din caietul de sarcini si va avea in vedere toate celelalte costuri asociate prețului de închiriere;
 • Formularele anexate anunțului, completate;
 • După caz, propuneri privind clauzele din proiectul de contract anexat.
 1. Ofertele vor fi elaborate in limba romana;
 2. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Cel mai bun raport calitate – preț, conform factorilor si algoritmului de calcul precizat in caietul de sarcini;
 3. Sursa de finanțare: Venituri proprii SNN;
 4. Valabilitate oferta: 60 zile de la data limita de depunere;
 5. Etapele derulării procedurii:
 6. Publicare anunț achiziție;
 7. Răspunsuri la solicitările de clarificări cu privire la documentația anexata anunțului;
 8. Depunere oferte;
 9. Analiza oferte;
 10. Discuții cu ofertanții in vederea clarificării ofertelor depuse si stabilirii ofertelor finale ale acestora;
 11. Stabilirea câștigătorului si comunicarea rezultatului. In baza prevederilor art. 37 alin. (1) lit. (a) din Legea 99/2016, Nuclearelectrica SA își rezerva dreptul de a selecta cea mai buna oferta primita, in concordanta cu necesitățile si obiectivele care au condus la inițierea prezentei achiziții;
 12. Semnare contract.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. +4021.203.82.83 – Vladut Voicu – Serviciul Administrativ sau la adresa de e-mail Vladut.Voicu@nuclearelectrica.ro.

Anexa la anunt – Servicii inchiriere spatiu birouri – SNN Sediu Central

Raspuns la solicitarea de clarificari

Comments are closed.

X