Directia Managementul Calitatii

Structura:

 • Serviciul Control Calitate;
 • Serviciul Managementul Calitatii.

 

Serviciul Control Calitate

In conformitate cu Manualul Managementului, Serviciul Control Calitate este constituit din cinci laboratoare de control si reprezinta autoritatea de control in FCN pentru controlul materiilor prime, materialelor, componentelor si produsului finit. Laboratoarele din cadrul SCC efectueaza activitati specifice de control, masurare si monitorizare dupa cum urmeaza:

 

Laboratorul Analize Chimice:

 • control receptie pulbere UO2;
 • control final pastile UO2;
 • analize conţinut de heliu si hidrogen in elemente combustibile;
 • analize continut de beriliu din aerosoli;
 • analize continut uraniu din slamuri, ape mume.

 Laboratorul Control Dimensional Pastile si Metalografie:

 • control proces/final dimensional si vizual pastile UO2;
 • evaluare metalografica imbinari brazate, depunere beriliu, sudura dop-teaca;
 • evaluare ceramografică pastile sinterizate de UO2

 Laboratorul Control Dimensional Repere Zy-4 şi FC:

 • control proces/final repere: apendici, teci, dopuri, elemente combustibile, grile;
 • control final fascicule combustibile.

 Laboratorul Metode de Control si Metrologie

Ingineria metodelor de control:

 • elaborare documentatie tehnica necesara in activitatile de masurare si monitorizare produs (Planul Calitatii, Instructiunile de Verificare a Calitatii, Metodele de Masurare si Control);
 • identificare necesitati pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii necesare in activitatile de masurare si monitorizare produs (echipamente de control, materiale etc), definire si furnizare cerintele necesare procurarii lor;
 • elaborare si implementare planuri de punere in functiune echipamente noi si  calificare  metode de control.

Verificari metrologice:

 • calibre si dispozitive;
 • pe domeniul presiuni (manometre, manovacuumetre, presostate, traductoare de presiune, joje de vid, indicatoare de vid);
 • pe domeniul temperaturi (termorezistente, termocuple, termometre cu termocuplu, bai termostatate, etuve, cuptoare de calcinare);
 • indicatoare si inregistratoare cu diferite semnale de intrare;
 • pe domeniul lungimi (ceas comparator, micrometre si capete micrometrice, traductori de deplasare).

 Laboratorul Control Materiale si SDV-uri

 • control receptie Zy-4: bara, tuburi, tabla;
 • control receptie SDV-uri si piese de schimb procurate
 • control de calitate SDV-uri reconditionate
 • Test de autoclavizare fascicul combustibil.

Organizare Serviciul Managementul Calitatii

Serviciul Managementul Calitatii are in componenta grupul care proiecteaza si dezvolta Sistemul de Management al Calitatii si efectueaza evaluarea independenta a Sistemului de Management Integrat din FCN si Compartimentul Control Documente si Arhivare.

Principalele activitati:

 • Proiectarea si dezvoltarea unui Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele Normelor de Management al Calitatii emise de CNCAN si a standardului de referinta SR EN ISO 9001:2008;
 • Evaluarea independenta, in numele conducerii, pentru a asigura:

determinarea eficacitatii sistemului de management in obtinerea performantelor satisfacatoare;

-supravegherea calitatii produselor;

-promovarea masurilor de imbunatatire;

-evaluarea indeplinirii cerintelor de reglementare ale CNCAN. 

Evaluarea independenta se realizeaza in mod planificat prin audituri interne la furnizori, analiza de documente,  inspectii, supravegheri si alte metode similare(verificare in puncte de stationare obligatorie, participare in comisii de receptie etc).

 • Tinerea sub control a documentelor Sistemului de Management Integrat din FCN si a inregistrarilor de calitate, in acord cu cerintele normelor si standardelor aplicabile in FCN.
 • Pastrarea in conditii de arhiva a inregistrarilor de calitate asociate combustibilului nuclear.

Limite de competenta si autoritate

Prin organigrama, Serviciul Managementul Calitatii are asigurata independenta de actiune si un nivel de raportare care nu este subordonat intereselor de cost si cantitate.

In conformitate cu Manualul Managementului, Serviciul Managementul Calitatii este investit cu autoritatea de :

 • Executie pentru proiectarea, dezvoltarea, mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii in special si a Sistemului de Management Integrat in general;
 • Control, prin audit si supraveghere, pentru verificarea implementarii si mentinerii Sistemului de Management al Calitatii  si prin audit pentru evaluarea eficacitatii Sistemului de Management Integrat .

Personalul din cadrul  Serviciului Managementul Calitatii este instruit si certificat in acord cu cerintele din normele si satndardele de management aplicabile. 

Obiective in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru anul 2014

 

X