Politica de personal

Credem că in orice societate este unanim recunoscut faptul ca valoarea unei organizatii consta nu atat in mijloacele materiale sau financiare de care dispune, cat mai ales, in potentialul sau uman.

Politica de personal a conducerii FCN se fundamenteaza pe necesitatea de a furniza personalului cunostintele si abilitatile care impreuna cu instruirea de baza (initiala) si cu experienta dobandita sa conduca la dezvoltarea competentei.

Abordam tehnici moderne privind previziunea necesarului de personal pentru companie, pornind de la analiza situatiei existente, privind resursele umane ale unitatii.

Ritmul accelerat al dezvoltării industriale si de introducere a noilor tehnologii si utilaje reclama tot mai multa organizare de programe de perfectionare a pregatirii profesionale a angajatilor nostri, actiune care se face permanent, in functie de profesie si de calificare.

Cu ocazia desfasurarii activitatilor de instruire la locul de munca sau in stagii de instruire tematica se urmareste constientizarea personalului asupra relevantei si importantei activitatii sale precum si asupra contributiei sale la realizarea obiectivelor fabricii pe domenii de activitate.

Programele de pregatire profesionala si perfectionare oferite salariatilor nostri vizeaza asigurarea compatibilitatii depline a normelor de drept intern cu legislatia comunitara.

Prin masurile organizatorice adoptate, conducerea FCN asigura verificarea periodica a pregatirii profesionale a intregului personal, permitand executia activitatilor numai de catre personal calificat in conformitate cu cerintele procedurilor FCN.

Datorita gradului ridicat de specializare necesar fabricarii combustibilului nuclear, politica noastra de personal necesita abordari si procedee moderne pentru atragerea si examinarea potentialilor candidati, atat prin prospectare interna cat si prin prospectare externa. Consideram ca politica noastra e perfect pliata pe cerintele de calitate si siguranta pentru fabricarea combustibilului nuclear.

X