Obiective

In conformitate cu directiile principale ale politicii referitoare la calitate, conducerea FCN a stabilit urmatoarele obiective strategice:

  • Asigurarea functionǎrii în conditii de securitate a instalatiilor nucleare si a instalatiilor clasice suport care contribuie la realizarea functiilor de securitate;
  • Protejarea persoanelor expuse profesional, a populatiei si a mediului inconjurator impotriva radiatiilor nucleare si contaminarii radioactive;
  • Asigurarea unei comportari peste asteptarile clientilor in utilizarea produselor furnizate si calitatea serviciilor prestate;
  • Selectarea personalului pe criterii de competenta si profesionalism si asigurarea unui sistem de instruire permanenta a acestuia;
  • Obtinerea si mentinerea autorizaţiilor impuse de organele de reglementare si control;
  • Menţinerea statutului de furnizor de combustibil CANDU certificat de AECL;
  • Stabilirea mǎsurilor preventive necesare pentru diminuarea consecinţelor incidentelor nucleare ipotetice sau urgenţelor radiologice asupra personalului, populaţiei, mediului înconjurător şi instalaţiilor.
X