Directia Tehnica

SECTIA PASTILE

 

IMG_2080Activitatea Sectiei Pastile este fabricarea pastilelor de UO2, utilizand ca materie prima pulberea de bioxid de uraniu .

Pentru realizarea acestei activitati Sectia de Pastile: 

 

 • utilizeaza integral tehnologiile de procesare stabilite prin documentatia de fabricatie;
 • pastreaza controlul materialului pe tot fluxul de fabricatie si in spatiile de depozitare;
 • aplica actiuni de optimizare a proceselor tehnologice individuale si a fluxului tehnologic in asamblu;
 • participa in echipa la analiza productiei.

SECTIA ASAMBLARE

   

Activitatea Sectiei Asamblare este fabricarea de:

 • componentelor de zircaloy pentru fascicul;
 • elemente combustibile;
 • fascicule combustibile tip CANDU.

Principalele activităţi ale sectiei Asamblare sunt:

 

 • IMG_2243asigura fabricarea componentelor din zircaloy pentru fascicul, elemente combustibile si fascicule combustibile tip CANDU;
 • utilizeaza integral tehnologiile de procesare stabilite prin documentatia de fabricatie;
 • pastreaza controlul materialului pe tot fluxul de fabricatie si in spatiile de depozitare;
 • initiaza si aplica actiuni de optimizare a proceselor tehnologice individuale si a fluxului tehnologic in asamblu
 • participa in echipa la analiza stadiului realizarii productiei fizice si a obiectivelor de calitate.
 

Sectia mecano-energetica utilitati

 

 • Executa lucrari specifice de mentenanta preventiva si corectiva, asigurand functionarea la parametrii proiectati a   echipamentelor de pe linia de fabricatie, reducand timpii de stationare
 • Produce si distribuie utilitatile necesare fluxului de fabricatie combustibil nuclear (hidrogen, azot, aer comprimat, apa demineralizata, apa de racire)
 • Exploateaza sistemele de ventilatie in scopul asigurarii unui climat corespunzator in halele de fabricatie, concomitent cu diminuarea noxelor evacuate in atmosfera
 • Asigura alimentarea cu energie electrica si termica, apa potabila si de incendiu a echipamentelor si a cladirilor FCN
 • Executa si reconditioneaza SDV-urile utilizate la echipamentele de facbricatie a combustibilului nuclear

Sectia inginerie

Obiective:

 • Elaboreaza documentatia de fabricatie combustibil CANDU;
 • Recomanda strategiile de optimizare a eficientei fabricatiei;
 • Recomanda strategiile privind noile investitii de echipamente, SDV-uri;
 • Stabileste cerintele de instruire personal de fabricatie;
 • Dezvolta tehnologii de fabricatie pentru comenzi speciale sau contracte de cercetare;
 • Monitorizeaza performanta proceselor sistemului de management integrat din aria de responsabilitate.

Sectia Inginerie este formataIMG_2261 din următoarele colective:

Colectiv Inginerie Proces:

 • elaboreaza si actualizeaza documentatia de inginerie (proceduri de operare si de fabricatie, proceduri de reparare/refacere, etc)
 • analizeaza si actualizeaza desenele de executie pentru componente si fascicul combustibil;
 • urmareste permanent performanta echipamentelor si SDV-urilor;
 • califica procesele de fabricatie;
 • stabileste cerinte de instruire si calificare/autorizare a operatorilor de fabricatie;
 • propune programe de mentenanta preventiva;
 • analizeaza evolutia proceselor de fabricatie;
 • participa la actiuni de evaluare, selectare si calificare a furnizorilor;
 • stabileste consumuri specifice de materii prime, SDV-uri, piese de schimb.

Colectiv Inginerie Echipamente:

 • elaboreaza proceduri de punere în functiune pentru echipamente de fabricatie;
 • stabileste cerintele referitoare la utilitatile necesare exploatarii echipamentelor;
 • participa la instruirea personalului operator;
 • asigura asistenta tehnicapentru stabilirea si corectarea defectiunilor echipamentelor;
 • stabileste necesarul de automate programabile utilizate pe echipamente si elaboreaza documentatia aferenta;
 • identifica necesarul de echipamente pentru cerintele de productie;
 • acţioneaza ca resursa tehnica pentru serviciile de intretinere.

Colectiv Proiectare: 

 • elaboreaza si ţine sub control desene pentru echipamente si SDV-uri;
 • elaboreaza pe baza cerintelor ingineriei de proces, desenele de executie pentru fascicul combustibil si componente;
 • asigura asistenta tehnica la executia, punerea în functiune si exploatarea echipamentelor si SDV-urilor;
 • participa la programele de dezvoltare a tehnologiilor de fabricatie.
X