Directia Generala

Directia Generala este structurata astfel:

 • Serviciul Resurse Umane
 • Serviciul IT
 • Serviciul SSM si Situatii de Urgenta
 • Serviciul Radioprotectie, Garantii Nucleare si Protectia Mediului
 • Serviciul Protectie Fizica si Informatii Clasificate
 • Serviciul Planificare Productie Investitii

Activitatile principale ale Directiei Generale:

 • asigurarea necesarului de resurse umane din punct de vedere numeric, structural si calitativ la nivelul intregii organizatii;
 • asigura dezvoltarea, intretinerea si securitatea sistemului informativ din FCN;
 • organizarea activitatilor de prevenire si protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor;
 • asigurarea securitatii radiologice si radioprotectiei personalului FCN, a lucratorilor externi, contractorilor si vizitatorilor;
 • activitatea de control pe domeniul garantii nucleare;
 • activitatea de protectia mediului si gospodarirea deseurilor radioactive si neradioactive;
 • intocmirea documentatiilor pentru obtinerea autorizatiilor de functionare (CNCAN, MMSC, DSP);
 • protectia fizica a instalatiilor, materialelor protejate si a informatiilor clasificate;
 • planificarea productiei si a resurselor necesare(materiale, servicii, utilitati, etc);
 • elaborare program anual de investitii sucursala;
 • planificare mentenanta.

SERVICIUL IT 

  shutterstock_96602209

In cadrul FCN, Serviciul IT are drept sarcina asigurarea dezvoltarii, intretinerii, exploatarii si securitatii sistemelor IT. Serviciul IT asigura elaborarea si intretinerea aplicatiilor cerute de alte compartimente din FCN.

Serviciul IT participa la stabilirea politicilor, procedurilor şi normelor conform carora se desfasoara activitatile IT din cadrul organizatiei. Pe baza acestor politici se stabilesc procedurile si normele pentru dezvoltarea, intretinerea si utilizarea sistemelor IT, operarea acestora, gestionarea documentatiei aferente, securitatea informatiilor si gestionarea datelor.

Serviciul IT are urmatoarele atributii:

Administrare retea locala si intretinere tehnica de calcul

 • Administrarea si intretinerea din punct de vedere hardware, software si de comunicatii a retelei de calculatoare (servere, statii de lucru, periferice, sisteme de comunicatii) de la FCN Pitesti;
 • Actualizarea elementelor operationale gestionate de serverele de e-mail, internet, comunicatii, asigurarea accesului la internet a utilizatorilor LAN si alte activitati similare;
 • Instalari, testari, configurari ale aplicatiilor si bazelor de date aferente acestora;
 • Asigurarea interfetei utilizator – furnizor pentru serviciile de dezvoltare si intretinere sistem informatic;
 • Asumarea rolului de manager de proiect in proiectele de implementare aplicatii informatice si infrastructura hardware si de comunicatii;
 • Urmarirea contractelor al caror obiect de activitate face referirie la partea de infrastructura hardware, software si de comunicatii, din cadrul FCN Pitesti, precum si intocmirea documentatiei tehnice pentru noile achizitii in domeniu si a evaluarilor tehnice necesare pe parcursul desfasurarii procedurilor de achizitie;
 • Analizarea gradului de dotare din punct de vedere informatic a organizatiei si intocmirea propunerilor de modernizare, actualizare si intretinere a acesteia;
 • Asigurarea preluarii si inregistrarii notificarilor sau solicitarilor legate de exploatarea tehnicii de calcul din dotare de catre utilizatorii acesteia, precum si a aplicatiilor exploatate in cadrul FCN Pitesti;
 • Asigurarea solutionarii notificarilor/solicitarilor primite in cel mai scurt timp posibil;
 • Acordarea de asistenta de specialitate tuturor compartimentelor din cadrul FCN Pitesti in exploatarea aplicatiilor si a utilitarelor autorizate pentru exploatare/utilizare

Elaborare, implementare si monitorizare politici de securitate IT

 • Elaborarea politicilor de securitate IT ;
 • Elaborarea normelor pentru implementarea politicilor de securitate IT;
 • Implementarea si monitorizarea respectarii politicilor de securitate IT;
 • Administrarea sistemelor informatice in cadrul Compartimentului Protectia Informatiilor Clasificate.

Elaborare, implementare si intretinere aplicatii proprii

 • Împreuna cu compartimentele beneficiare elaborează specificaţiile de realizare a aplicaţiilor;
 • Realizează aplicaţiile;
 • Implementează si intreţine din punct de vedere software aceste aplicaţii.
X