Currently set to Index
Currently set to Follow

SITUATII FINANCIARE 2023

Situatii Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023

Excel- Situatii Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023

Trimestrul III

Raport trimestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2023 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2023)

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2023 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie pentru trimestrul III 2023

Excel-Situatii financiare interimare individuale simplificate neuditate la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la data de 30 septembrie 2023

Semestrul I

Raport semestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2023 (Semestrul I al exercitiului financiar 2023)

Situatii Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2023 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara”

Raport de revizuire

Excel – Situatii Financiare Interimare Individuale

Situatii Financiare Interimare Consolidate la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2023 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardul International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara”

Raport de revizuire

Excel – Situatii Financiare Interimare Consolidate

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – Semestrul I 2023

 

Trimestrul I

Raport Trimestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2023 (Trimestrul I al exercitiului financiar 2023)

Situatii Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2023 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

Situatiile Financiare in format Excel

Raportul Trimestrial al Consiliului de Administratie – Trimestrul I 2023

X