Currently set to Index
Currently set to Follow

Proiecte de investitii

 

PROIECTUL RETEHNOLOGIZARII UNITATII 1 CNE CERNAVODA

CONTEXT Retehnologizarea Unității 1 înseamnă încă 30 de ani de operare după anul 2029, la mai puțin de jumatate din costurile unui reactor nuclear nou. Concret, înseamnă încă 30 de ani fără emisii de CO2. Din punct de vedere al costurilor, implicit al impactului ulterior în piață, un studiu NEA-OECD confirmă că prelungirea duratei de viață a unităților nucleare are cel mai mic cost dintre toate sursele, inclusiv surse regenerabile, de CO2 (35 USD) comparativ cu energia eoliană (50 USD) și energia solară (94 USD).
DESCRIERE Reactoarele CANDU au o durată de viață inițială de 30 de ani. În urma unui proces de retehnologizare, această durată de viață poate fi prelungită cu încă 30 de ani, ceea ce SNN realizează în prezent cu Unitatea 1, aceasta fiind pusă în exploatare comercială în 1996. Unitatea 2 a fost pusă în funcțiune în 2007, așadar putem discută despre retehnologizarea Unității 2 la nivelul anului 2037.
CAPACITATE 700 MW
ETAPE DE REALIZARE Faza 1 a Retehnologizarii Unității 1 a fost începută în anul 2017 și a fost dedicată identificării și definirii activităților necesare pentru retehnologizarea U1, astfel încât aceasta să funcționeze încă un ciclu de viață de 30 de ani. Produsul final al acestei faze a fost elaborarea Studiului de Fezabilitate, aprobat în AGA din data de 23.02.2022, la un cost estimat al investiției de 1,85 milioane Euro.

Faza 2 a proiectului începe după aprobarea studiului de fezabilitate și cuprinde asigurarea resurselor financiare pentru derularea Proiectului de Retehnologizare a U1, pregătirea execuției activităților identificate și definite pentru retehnologizarea U1 în Faza I și obținerea tuturor aprobărilor și avizelor necesare desfășurării acestui proiect.

Faza 3 a proiectului începe odată cu oprirea Unitatii 1 și constă în derularea efectivă a lucrărilor din Proiectul de Retehnologizare a U1, în instalațiile unității, precum și repunerea acesteia în funcțiune, în vederea exploatării comerciale pentru un nou ciclu de funcționare de 30 de ani, după anul 2029.

PUNERE IN FUNCTIUNE 2029
COST ESTIMAT 1,85 miliarde de EURO fara a lua in calcul costurile finantarii si actualizarea cu rata inflatiei la data la care va fi semnat contractul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.
STRUCTURA DE FINANTARE TBD in etapa 2
EFECTE SOCIO-ECONOMICE 30 de ani de operare incepand cu anul 2029

Sute de noi locuri de munca

Contributii in economie

TONE DE CO2 EVITATE 5 milioane tone CO2 anual

 

PROIECTUL UNITATILOR 3 si 4 CNE CERNAVODA

CONTEXT Proiectul Unităților CANDU 3 si 4 CNE Cernavoda este prevăzut în Proiectul de Strategie Energetică a României 2019-2030 cu perspectiva anului 2050 precum și în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, ca pilon al independenței energetice a României și al îndeplinirii țintelor de decarbonizare asumate de România în calitate de Stat Membru UE.

Intenția statului roman și a SNN, în conformitate cu noua strategie, este de a realiza acest proiect de ~2×700 MWe intr-un consorțiu euro-atlantic în baza Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, parafat în octombrie 2020 la Washington DC de guvernele SUA și al României, aprobat de CE ulterior și ratificat de Parlamentul României în iulie 2021. De asemenea, există interesul SUA, prin US Exim, de a finanța proiectele nucleare românești cu 7 miliarde dolari.

România are nevoie de noi capacități de productie a energiei electrice ca soluție pentru tranzitia catre o economie cu emisii de carbon reduse, si care să ofere simultan stabilitate, siguranță, disponibilitate in SEN, cat și beneficii socioeconomice. Proiectul Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda are toate premizele sa furnizeze toate aceste beneficii.

Prin implementarea proiectului, contribuţia energiei nucleare în totalul producţiei de energie, la nivel naţional, va fi de 36%, iar contribuţia energiei nucleare în totalul producţiei de energie fără emisii de CO2, de 66%, simultan cu dezvoltarea lanțului intern de aprovizionare si a altor industrii colaterale.

Industria nucleară românească are experiența și capabilitatea să participe cu lucrări și servicii importante la noul proiect de la Cernavodă, experiență dobândită încă de la punerea în funcțiune și asigurarea mentenanței primelor două unitaăți nucleare.

DESCRIERE Constructia a inca 2 unitati CANDU 6 pe amplasamentul CNE Cernavoda
CAPACITATE 700 MW/Unitate; 1400 MW/2 unitati
ETAPE DE REALIZARE Etapa 1, cea actuală, reprezintă etapa pregătitoare, care a demarat prin capitalizarea și operaționalizarea companiei de proiect, Energonuclear S.A. Această etapă va avea o durată de 24 de luni în care se vor contracta servicii de asistență tehnică, juridică și financiară, servicii de inginerie pentru actualizarea Specificației tehnice de procurare, lansarea și atribuirea contractului de IPC (Inginer, Procurare și Construcții) precum și realizarea de studii și evaluări necesare fundamentarii unei decizii preliminare privind realizarea investitiei.

În data de 25 noiembrie 2021, Energonuclear S.A., compania de proiect, a semnat primul contract cu Candu Energy, Membră a grupului SNC-Lavalin și Autoritatea de Proiectare a Unităților 3&4 și OEM Candu (Producatorul Original al Tehnologiei Candu). În cadrul contractului, CANDU Energy va oferi servicii de inginerie pentru elaborarea și actualizarea unor documentații necesare demarării Proiectului Unităților CANDU 3&4 (printre care actualizarea documentelor de bază de licențiere, actualizarea ghidurilor de securitate nucleară, actualizarea listei modificărilor de proiect cu funcții de securitate nucleară etc.).

Etapa a doua a proiectului (Lucrări Preliminare) constă în realizarea de lucrări preliminare din Faza 1 a contractului de IPC (Inginer, Procurare și Construcții) și va avea o durată de 18-24 luni. În această etapă se vor derula lucrări de inginerie și analiză a piețelor privind furnizorii de echipamente și servicii necesare implementării proiectului, astfel încat la finalul acestei etape să  se rafineze  fezabilitatea Proiectului. Tot în această etapă se vor depune documentațiile pentru obținerea de avize și aprobări inclusiv din partea Comisiei Europene în baza articolului 41 din Tratatul Euroatom. La finalul acestei etape, se va reanaliza fezabilitatea Proiectului pe baza noilor indicatori tehnico-economici şi se va lua Decizia Finală de Investire, care va permite trecerea Proiectului în Etapa 3.

Etapa a treia a proiectului constă efectiv în realizarea lucrărilor în șantier de construcție, montaj și punere în funcțiune, etapă estimată la 69-78 de luni. Se estimează că Unitatea 3 va fi pusă în funcțiune în 2030, urmand punerea in functiune a Unitatii 4 in 2031

Legea privind aprobarea semnarii Acordului de sprijin intre Statul roman si Nuclearelectrica, in vederea dezvoltarii Proiectului strategic national Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, a fost aprobata in data de 14 martie 2023.

Aprobarea acestui proiect de lege este necesara pentru demararea activităţilor aferente Etapei a II-a Proiectului, care să permită:  încheierea contractelor pentru elaborarea ingineriei critice necesare actualizării proiectului;  actualizarea bugetului Proiectului; structurarea și contractarea finanțării și agrearea unei arhitecturi contractuale adecvate pentru implementarea Proiectului; obținerea Opiniei favorabile a Comisiei Europene în urma notificării Proiectului conform art. 41 din Tratatul EURATOM și respectiv a unei decizii pozitive în conformitate cu dispozițiile europene relevante în materia ajutorului de stat;  obținerea Autorizației de Securitate Nucleară pentru etapa de Construcție și luarea Deciziei Finale de Investiție, pentru trecerea în Etapa III (Construcție).

Acordul de sprijin presupune angajamentul statului român în realizarea demersurilor necesare pentru finanțarea Proiectului inclusiv prin: acordarea de garanții de stat finanțatorilor proiectului, în cadrul oricăror acorduri sau memorandumuri interguvernamentale de sprijin sau în afara unor astfel de acorduri; implementarea schemei de tipContracte pentru diferență” și adoptării măsurilor administrative și/sau legislative în vederea asigurării îndeplinierii criteriilor tehnice prevăzute în Actul Delegat Complementar al Comisiei Europene; aportul în natură prin cantitatea de apă grea și de octoxidul de uraniu aferent primei încărcături de combustibil nuclear, apa de răcire pentru funcționarea celor 2 unități nucleare și finalizarea liniilor de transport a energiei electrice necesare în scopul racordării la Sistemul Energetic Național și evacuarea energiei electrice produse în cele două unități nucleare.

PUNERE IN FUNCTIUNE Unitatea 3-2030

Unitatea 4-2031

COST ESTIMAT 7 miliarde EURO

US Exim Bank a anunțat emiterea a două scrisori de interes pentru finanțarea serviciilor tehnice de pre-proiect furnizate de SUA în legătură cu proiectul Unitățile 3 și 4 de la Cernavoda, dezvoltat de filiala Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.

Pe baza informațiilor preliminare prezentate, EXIM va putea lua în considerare finanțarea până la 50 000 000,00 USD din contractul de export al SUA pentru servicii tehnice de pre-proiect ca parte a programului Engineering Multiplier Program (EMP) și până la 3 miliarde USD din contractul de export al SUA pentru servicii de inginerie și de management de proiect pentru contractul de finalizare a Unităților 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavoda.

STRUCTURA DE FINANTARE TBD in etapa 2
EFECTE SOCIO-ECONOMICE 66% contribuție de energie curată

peste 19.000 de locuri de muncă

TONE DE CO2 EVITATE 5 milioane tone/unitate/anual

20 milioane tone/4 unitati/anual

 

PROIECTUL REACTOARELOR MODULARE MICI

CONTEXT România are potențialul de a utiliza în premieră în Europa primele reactoare modulare mici și să devină un catalizator pentru dezvoltarea SMR în regiune, dar și o bază pentru asigurarea operării acestui nou tip de tehnologie în alte state. În acest sens vom dezvolta și primul simulator pentru camera de comandă a unui reactor modular, pe care îl vom folosi pentru pregătirea noii generații de ingineri.

Renunțarea la centralele electrice vechi pe cărbune din întreaga UE, împreună cu improbabilitatea construirii de noi centrale pe cărbune, duce deja la schimbări în producerea de energie în bandă și în infrastructura de transport. Din punct de vedere al energiei produse, o centrală NuScale este similară cu o centrală pe cărbune existentă și poate fi construită pe același amplasament și poate reutiliza infrastructura de transport existentă, ceea ce o face o soluție ideală pentru înlocuirea unei centrale pe cărbune.

Acest acord urmează unui MoU încheiat în 2019 cu NuScale și unui grant de 1,2 milioane dolari acordat de USTDA SNN pentru evaluarea potențialelor site-uri.

România are peste 25 de ani de experiență în exploatarea în condiții de siguranță a uneia dintre cele mai performante centrale din lume și o echipă de ingineri profesioniști, o școală locală de ingineri renumită la nivel mondial și un vast lanț de aprovizionare.

Aproximativ 70 concepte de reactoare SMR sunt în curs de dezvoltare în diferite etape, cu diferențe tehnologice, un nivel diferit de implementare, precum și niveluri diferite de licențiere, ceea ce demonstrează interesul și inovația în domeniu și eforturile agențiilor de reglementare pentru a licentia reactorul SMR. Țări precum Franța, UK, Polonia, Bulgaria, SUA, Canada fac demersuri accelerate de a implementa SMR-uri. Însă, NuScale este primul reactor SMR care a primit aprobarea design-ului din partea Comisiei de Reglementare Nucleară a S.U.A. (NRC) și va urma toți pașii necesari pentru obținerea licenței în UE și în țările interesate să îl implementeze.

DESCRIERE Reactoarele modulare mici (SMR) sunt reactoare nucleare avansate care au o capacitate instalata de pana la 300 Mwe/ reactor, ceea ce inseamna aproximativ o tremie din capacitatea unui reactor de ordinul gigawatilor. Un reactor modular mic NuScale are o capacitate instalata de 77 Mwe si poate fi utilizat in centrale de 4, 6 sau 12 module in functie de necesitati.

În baza Acordului între SNN și NuScale,  NuScale va sprijini Nuclearelectrica în evaluarea acestei tehnologii și, împreună, cele două companii vor adopta măsurile pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici in Romania.

CAPACITATE 6 module cu o capacitate instalata de 462 Mwe
ETAPE DE REALIZARE NuScale și Nuclearelectrica au anunțat amplasamentul primului reactor modular mic (SMR) din România – amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița.

Nuclearelectrica, NuScale și E-Infra au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița, pe 24 mai 2022.

În urma Memorandumului de Înțelegere („MOU”), companiile vor efectua studii de inginerie, analize tehnice și activități de licențiere și autorizare pe amplasamentul din Doicești, județul Dâmbovița, locația selectată pentru implementarea primei centrale NuScale VOYGR™.

Amplasamentul a fost identificat în urma unui studiu aprofundat realizat cu fonduri în valoare de 1,2 milioane de dolari primite de Nuclearelectrica la începutul anului 2021, în cadrul unui grant oferit de USTDA pentru a identifica și evalua diferite amplasamente pentru implementarea reactoarelor modulare mici în România.

În urma studiului, au fost identificate mai multe potențiale amplasamente adecvate. Amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești a obținut toate calificările în ceea ce privește securitatea, fiind potrivit criteriilor de proiectare și principiilor de securitate ale reactoarelor modulare mici NuScale, si respectă pe deplin criteriile de amplasare cerute de standardele internaționale și naționale. De asemenea, amplasamentul este disponibil în timp util pentru a îndeplini obiectivele României pentru implementarea reactoarelor modulare mici în acest deceniu și pentru a permite României să devină un hub pentru implementarea reactoarelor modulare mici în regiune.

Tehnologia SMR a NuScale  cea mai matură în ceea ce privește aprobările, fiind prima și singura tehnologie SMR din lume care a primit aprobarea din partea Comisiei SUA de Reglementare Nucleară în august 2020, are în același timp și cele mai avansate planuri de implementare, cu contracte deja confirmate pentru dezvoltarea componentelor sale.

Alegerea amplasamanetului este un prim pas important pentru România în demersul de implementare a reactoarelor modulare mici, la trei ani de la primul Memorandum de Înțelegere cu NuScale, în care Nuclearelectrica a analizat tehnologia, siguranța, maturitatea și disponibilitatea acesteia în vederea implementării și a îndeplinirii obiectivelor României în materie de securitate energetică și decarbonizare.

Etape de derulare:

·         În martie 2019, Nuclearelectrica și NuScale au semnat un Memorandum de Înțelegere (MOU) în vederea evaluării dezvoltării, autorizării și construcției unui reactor modular de mici dimensiuni (SMR) în România.

  • La 9 octombrie 2020, România a semnat cu Statele Unite ale Americii un Acord Interguvernamental (IGA) în domeniul energiei nucleare, care a fost ratificat și de Parlamentul României, conform Legii nr. 199/2021, având o largă susținere și fiind adoptat cu majoritate de voturi.
  • În plus, în octombrie 2020, US Exim Bank și-a exprimat, printr-un Memorandum de Înțelegere (MOU) cu Ministerul Energiei din România, interesul de a finanța proiecte majore de investiții energetice în România, inclusiv cele nucleare, însumând o valoare totală de 7 miliarde de dolari.
  • Pe 4 noiembrie 2021, în cadrul Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP26), NuScale și Nuclearelectrica au semnat un acord de colaborare pentru a avansa implementarea primului reactor modular mic din Europa, în prezența ministrului român al Energiei, Virgil Popescu. Importanța parteneriatului strategic dintre SUA și România și rolul SMR-urilor a fost evidențiată în discursurile de la COP26 de către secretarul american al Energiei, Jennifer M. Granholm, de către secretarul Departamentului Energiei al SUA, Trimisul Prezidențial Special pentru Schimbări Climatice, John Kerry, și de către Klaus Iohannis, președintele României, precum și de către președintele SUA, Joe Biden.
  • La începutul anului 2021, Nuclearelectrica a primit 1,2 milioane de dolari de la USTDA pentru a identifica și evalua potențialele amplasamente pentru reactoarele modulare mici. În mai 2022, după finalizarea studiului, au fost identificate mai multe amplasamente potențiale adecvate.  Amplasamentul fostei centrale termice de la Doicești, județul Dâmbovița, România, a fost selectat ca amplasament candidat pentru studii și dezvoltări aprofundate suplimentare.
  • Pe 24 mai 2022, Nuclearelectrica, NuScale si Nova Power & Gas (proprietarul amplasamentului)  au semnat un Memorandum de Înțelegere (MOU) pentru a analiza dezvoltarea primului reactor modular de mici dimensiuni (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița.
  • În iunie 2022, președintele SUA, Joe Biden, a anunțat alocarea unui grant de 14 milioane de dolari pentru următoarea etapă de dezvoltare a reactoarelor modulare mici NuScale în România – studiul preliminar de inginerie și proiectare (FEED) pentru proiectul SMR din România. Studiul FEED constă într-o serie de activități și studii de inginerie și proiectare, analize tehnice ale amplasamentului, precum și activități de licențiere și autorizare care se vor desfășura pe amplasamentul fostei centrale de la Doicești, în conformitate cu toate standardele internaționale și naționale.  Mai mult, în cadrul studiului FEED, vor fi aplicate recomandările AIEA, în urma misiunii AIEA Site and External Events Design (SEED), desfășurată în august 2022, la solicitarea Nuclearelectrica.
  • În septembrie 2022, Nuclearelectrica SA și Nova Power & Gas SRL au lansat RoPower Nuclear SA, compania de proiect pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici în România, pe amplasamentul fostei centrale pe cărbune din Doicești, județul Dâmbovița.
PUNERE IN FUNCTIUNE Deceniul acesta
COST ESTIMAT TBD dupa etapa preliminara de configurare a proiectului
STRUCTURA DE FINANTARE TBD dupa etapa preliminara de configurare a proiectului
EFECTE SOCIO-ECONOMICE O centrală NuScale cu 6 module va genera 193 de locuri de muncă permanente, 1500 de locuri de muncă pe perioada construcției, 2300 locuri de muncă în manufacturare
TONE DE CO2 EVITATE 4 milioane tone CO2 annual

 

PROIECTUL INSTALATIEI DE DETRITIERE

CONTEXT Proiectul face parte din portofoliul de initiative ale SNN destinate implementarii consecvente a politicii generale a Societatii, respectiv preocuparii pentru mentinerea securitatii nucleare la cele mai inalte standarde, si imbunatatirea performatei de mediu. Proiectul reprezintă o concretizare la cel mai inalt nivel a preocupărilor continue de imbunatatire a performantei operationale si de mediu a CNE Cernavodă fiind conceput sa sustina dezvoltarea si operarea centralei pe termen lung, vizand reducerea costurilor operationale si imbunatatirea performatelor generale CNE Cernavoda, prin asigurarea tuturor masurilor rezonabile, posibile din punct de vedere tehnic si practiabile. Pe langa reducerea cantitatii de deseuri radioactive, proiectul contribuie la sustinerea comunitatii locale prin crearea de locuri de munca.
DESCRIERE Instalatia va fi realizata la cel mai inalt nivel tehnologic mondial, pe baza rezultatelor cercetarilor efectuate la Institutul de Criogenie si Separari Izotopice de la Rm. Valcea si utilizand experienta castigata la proiectarea si exploatarea instalatiilor similare de la Darlington (Canada) si Wolsong (Coreea de Sud), aceasta urmand sa fie a treia instalatie de acest fel realizata in intreaga lume.

Implementarea proiectului va permite prin extragerea tritiului din apa grea si stocarea acestuia intr-o forma sigura intr-o instalatie dedicata, excluderea apei grele tritiate din categoria de deseuri radioactive, reducandu-se astfel semnificativ cantitatea deseurilor radioactive ramase de gestionat la sfarsitul duratei de viata operationala a celor doua reactoare.

Proiectul are la baza o strategie de implementare, actualizata de SNN in 2018, pe baza Studiului de Fezabilitate, aprobata prin Hotararea nr. 9/22.08.2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Proiectul presupune finalizarea proiectarii instalatiei (proiectarea de detaliu), constructia instalatiei de detritiere, probele si verificarile in vederea punerii in functiune, punerea in functiune si o perioada de functionare de proba de 6 luni, urmata de intrarea instalatiei in exploatare comerciala, planificata pentru 2027.

ETAPE DE REALIZARE ·     Atribuirea contractului de executie (EPC) – 2023

·     Obtinerea autorizatiilor si inceperea lucrarilor de constructii-montaj – 2024

·     Punerea in functiune a instalatiei – 2025

·     Functionarea de proba si transferul la exploatare – 2027

COST ESTIMAT* 254 milioane EURO*
STRUCTURA DE FINANTARE TBD
EFECTE DE MEDIU Proiectul este prietenos cu mediul inconjurator si reprezinta o concretizare a preocuparilor continue a CNE Cernavoda de imbunatatire a performantei de mediu, asigurand diminuarea evacuarilor de tritiu in efluenti, rezultand un impact pozitiv privind protectia populatiei si a mediului.

Extragerea tritiului din apa grea, va contribui la reducerea posibilelor evacuari de tritiu si va permite ca apa grea sa fie refolosita pe perioada nedeterminata, fara a deveni un deseu radioactiv. Tritiul recuperat din agentul de racire si moderator va fi procesat si stocat in conditii sigure pentru utilizari ulterioare. In plus, instalatia de detritiere va :avea un impact pozitiv pentru:

  • reducerea riscurilor de generare efluenti radioactivi si emisii de tritiu in mediu
  • minimizarea concentratiilor de tritiu din deseurile radioactive generate in incinta sistemelor nucleare care utilizeaza apa grea la CNE Cernavoda.

*Este necesara aprobarea AGA prealabil semnarii contractului.

 

PROIECTUL CICLULUI INTEGRAT DE COMBUSTIBIL

CONTEXT Acționarii SNN au aprobat prin Hotararea AGA nr. 5/25.04.2018, “Strategia de diversificare a surselor de aprovizionare cu materie primă necesară producerii combustibilului nuclear”, implicit trecerea graduala de la achizitia de dioxid de uraniu (UO2) la achizitia de concentrat tehnic de uraniu (U3O8),  printre masuri fiind inclusă și identificarea unei soluții de asigurare a capacitatii de procesare/rafinare a concentratului tehnic de uraniu (U3O8), respectiv materia prima din care se obține pulberea sinterizabila de dioxid de uraniu (UO2) necesar fabricării fasciculelor de combustibil nuclear. Prin studii specifice și condiții optime de achiziționare a concentratului tehnic de uraniu, SNN a luat în considerare procesarea acestuia la Fabrica de la Feldioara prin preluarea liniei de procesare a concentratului tehnic de uraniu de catre SNN de la CNU.
DESCRIERE Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a finalizat preluarea liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Compania Nationala a Uraniului S.A. (“CNU”), Sucursala Feldioara  in data de 28 decembrie 2022.

Ca urmare a derularii unei analize de tip due diligence, SNN a identificat activele necesare pe care sa le integreze strategic in structura sa si astfel SNN, prin finalizarea acestei tranzactii, a integrat tot ciclul de fabricatie a combustibilului nuclear tip CANDU.

Prioritatea pentru SNN este asigurarea in permanenta a tuturor conditiilor si indeplinirea 100% a functiilor de securitate nucleara in procesele de operare si productie ale SNN, fie ca vorbim de productie de fascicule de combustibil, fie ca vorbim de productie de energie. Pe de alta parte, fiind unicul stat din Uniunea Europeana care opereaza unitati nucleare de tip CANDU si care detine si capacitati de fabricare a combustibilului nuclear de tip CANDU in acest sens, avem in vedere mentinerea ciclului integrat al combustibilului nuclear, in conformitate cu strategia României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat. Astfel, preluarea liniei de procesare a concentratului tehnic de uraniu (uzina E) de către SNN de la CNU și obținerea, in interiorul SNN, a dioxidului de uraniu, care urmează sa fie folosit de către Sucursala FCN Pitești (a SNN) la fabricarea combustibilului nuclear, contribuie la mentinerea ciclului nuclear integrat.

ETAPE DE REALIZARE Obiectul tranzacției este format doar din active (terenuri, clădiri, construcții speciale, instalații, utilaje și echipamente).

Preluarea unor active ale Sucursalei Feldioara a fost structurata in doua etape disticte: Data semnarii contractului, etapa care a avut loc, conform raportului curent al SNN, in data de 18 martie 2021 si Data Finalizarii, data de 28 decembrie 2022. Intre cele doua etape au fost prevazute o serie de conditii prealabile care au fost agreate si indeplinite pentru a permite finalizarea tranzactiei. Astfel, la data semnarii s-au agreat termenii si conditiile generale ale tranzactiei si s-au stabilit conditiile prealabile, iar la data finalizarii s-a semnat contractul de vanzare-cumparare in forma autentica in baza termenilor si conditiilor stabilite la data semnarii.

Condițiile prealabile au în vedere, în principal, transmiterea și emiterea de către autoritățile competente a autorizațiilor, permiselor, avizelor necesare de transfer precum și clarificarea de catre CNU a unor aspecte care țin de asigurarea transferului de active.

EFECTE Decizia strategică de a achiziționa o parte din activele Feldioara necesare procesării materiei prime a avut în vedere asigurarea integrată a capabilităților de producție la nivelul SNN și, în egală măsură, asigurarea producției de fascicule de combustibil și operarea în condiții optime a FCN Pitești și CNE Cernavodă, în contextul extinderii capacității centralei nucleare, și menținerea ciclului conbustibilului nuclear la nivel național, la un cost avantajos al tranzacției precum si reducerea dependentei de un singur furnizor.
X