Currently set to Index
Currently set to Follow

Proiecte de investitii

I. PROIECTUL RETEHNOLOGIZARII UNITATII 1 CNE CERNAVODA

CONTEXT

Retehnologizarea Unității 1 înseamnă încă 30 de ani de operare după anul 2029, la mai puțin de jumatate din costurile unui reactor nuclear nou. Concret, înseamnă încă 30 de ani fără emisii de CO2. Din punct de vedere al costurilor, implicit al impactului ulterior în piață, un studiu NEA-OECD confirmă că prelungirea duratei de viață a unităților nucleare are cel mai mic cost dintre toate sursele, inclusiv surse regenerabile, de CO2 (35 USD) comparativ cu energia eoliană (50 USD) și energia solară (94 USD).

DESCRIERE

Reactoarele CANDU au o durată de viață inițială de 30 de ani. În urma unui proces de retehnologizare, această durată de viață poate fi prelungită cu încă 30 de ani, ceea ce SNN realizează în prezent cu Unitatea 1, aceasta fiind pusă în exploatare comercială în 1996. Unitatea 2 a fost pusă în funcțiune în 2007, așadar putem discută despre retehnologizarea Unității 2 la nivelul anului 2037.

CAPACITATE

700 MW

ETAPE DE REALIZARE

Faza 1 a Retehnologizarii Unității 1 a fost începută în anul 2017 și a fost dedicată identificării și definirii activităților necesare pentru retehnologizarea U1, astfel încât aceasta să funcționeze încă un ciclu de viață de 30 de ani. Produsul final al acestei faze a fost elaborarea Studiului de Fezabilitate, aprobat în AGA din data de 23.02.2022, la un cost estimat al investiției de 1,85 milioane Euro.

Faza 2 a proiectului începe după aprobarea studiului de fezabilitate și cuprinde asigurarea resurselor financiare pentru derularea Proiectului de Retehnologizare a U1, pregătirea execuției activităților identificate și definite pentru retehnologizarea U1 în Faza I și obținerea tuturor aprobărilor și avizelor necesare desfășurării acestui proiect.

Faza 3 a proiectului începe odată cu oprirea Unitatii 1 și constă în derularea efectivă a lucrărilor din Proiectul de Retehnologizare a U1, în instalațiile unității, precum și repunerea acesteia în funcțiune, în vederea exploatării comerciale pentru un nou ciclu de funcționare de 30 de ani, după anul 2029.

PUNERE IN FUNCTIUNE

2029

COST ESTIMAT

1,85 miliarde de EURO fara a lua in calcul costurile finantarii si actualizarea cu rata inflatiei la data la care va fi semnat contractul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.

STRUCTURA DE FINANTARE

TBD in etapa 2

EFECTE SOCIO-ECONOMICE

30 de ani de operare incepand cu anul 2029

Sute de noi locuri de munca

Contributii in economie

TONE DE CO2 EVITATE

5 milioane tone CO2 anual

II. PROIECTUL UNITATILOR 3 si 4 CNE CERNAVODA

CONTEXT

Proiectul Unităților CANDU 3 si 4 CNE Cernavoda este prevăzut în Proiectul de Strategie Energetică a României 2019-2030 cu perspectiva anului 2050 precum și în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, ca pilon al independenței energetice a României și al îndeplinirii țintelor de decarbonizare asumate de România în calitate de Stat Membru UE.

Intenția statului roman și a SNN, în conformitate cu noua strategie, este de a realiza acest proiect de ~2×700 MWe intr-un consorțiu euro-atlantic în baza Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, parafat în octombrie 2020 la Washington DC de guvernele SUA și al României, aprobat de CE ulterior și ratificat de Parlamentul României în iulie 2021. De asemenea, există interesul SUA, prin US Exim, de a finanța proiectele nucleare românești cu 7 miliarde dolari.

România are nevoie de noi capacități de productie a energiei electrice ca soluție pentru tranzitia catre o economie cu emisii de carbon reduse, si care să ofere simultan stabilitate, siguranță, disponibilitate in SEN, cat și beneficii socioeconomice. Proiectul Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda are toate premizele sa furnizeze toate aceste beneficii.

Prin implementarea proiectului, contribuţia energiei nucleare în totalul producţiei de energie, la nivel naţional, va fi de 36%, iar contribuţia energiei nucleare în totalul producţiei de energie fără emisii de CO2, de 66%, simultan cu dezvoltarea lanțului intern de aprovizionare si a altor industrii colaterale.

Industria nucleară românească are experiența și capabilitatea să participe cu lucrări și servicii importante la noul proiect de la Cernavodă, experiență dobândită încă de la punerea în funcțiune și asigurarea mentenanței primelor două unitaăți nucleare.

DESCRIERE

Constructia a inca 2 unitati CANDU 6 pe amplasamentul CNE Cernavoda

CAPACITATE

700 MW/Unitate; 1400 MW/2 unitati

ETAPE DE REALIZARE

Etapa 1, cea actuală, reprezintă etapa pregătitoare, care a demarat prin capitalizarea și operaționalizarea companiei de proiect, Energonuclear S.A. Această etapă va avea o durată de 24 de luni în care se vor contracta servicii de asistență tehnică, juridică și financiară, servicii de inginerie pentru actualizarea Specificației tehnice de procurare, lansarea și atribuirea contractului de IPC (Inginer, Procurare și Construcții) precum și realizarea de studii și evaluări necesare fundamentarii unei decizii preliminare privind realizarea investitiei.

În data de 25 noiembrie 2021, Energonuclear S.A., compania de proiect, a semnat primul contract cu Candu Energy, Membră a grupului SNC-Lavalin și Autoritatea de Proiectare a Unităților 3&4 și OEM Candu (Producatorul Original al Tehnologiei Candu). În cadrul contractului, CANDU Energy va oferi servicii de inginerie pentru elaborarea și actualizarea unor documentații necesare demarării Proiectului Unităților CANDU 3&4 (printre care actualizarea documentelor de bază de licențiere, actualizarea ghidurilor de securitate nucleară, actualizarea listei modificărilor de proiect cu funcții de securitate nucleară etc.).

Etapa a doua a proiectului (Lucrări Preliminare) constă în realizarea de lucrări preliminare din Faza 1 a contractului de IPC (Inginer, Procurare și Construcții) și va avea o durată de 18-24 luni. În această etapă se vor derula lucrări de inginerie și analiză a piețelor privind furnizorii de echipamente și servicii necesare implementării proiectului, astfel încat la finalul acestei etape să se rafineze fezabilitatea Proiectului. Tot în această etapă se vor depune documentațiile pentru obținerea de avize și aprobări inclusiv din partea Comisiei Europene în baza articolului 41 din Tratatul Euroatom. La finalul acestei etape, se va reanaliza fezabilitatea Proiectului pe baza noilor indicatori tehnico-economici şi se va lua Decizia Finală de Investire, care va permite trecerea Proiectului în Etapa 3.

Etapa a treia a proiectului constă efectiv în realizarea lucrărilor în șantier de construcție, montaj și punere în funcțiune, etapă estimată la 69-78 de luni. Se estimează că Unitatea 3 va fi pusă în funcțiune în 2030, urmand punerea in functiune a Unitatii 4 in 2031

PUNERE IN FUNCTIUNE

Unitatea 3-2030

Unitatea 4-2031

COST ESTIMAT

7 miliarde EURO

STRUCTURA DE FINANTARE

TBD in etapa 2

EFECTE SOCIO-ECONOMICE

66% contribuție de energie curată

peste 19.000 de locuri de muncă

TONE DE CO2 EVITATE

5 milioane tone/unitate/anual

20 milioane tone/4 unitati/anual

III. PROIECTUL REACTOARELOR MODULARE MICI

CONTEXT

România are potențialul de a utiliza în premieră în Europa primele reactoare modulare mici și să devină un catalizator pentru dezvoltarea SMR în regiune, dar și o bază pentru asigurarea operării acestui nou tip de tehnologie în alte state. În acest sens vom dezvolta și primul simulator pentru camera de comandă a unui reactor modular, pe care îl vom folosi pentru pregătirea noii generații de ingineri.

Renunțarea la centralele electrice vechi pe cărbune din întreaga UE, împreună cu improbabilitatea construirii de noi centrale pe cărbune, duce deja la schimbări în producerea de energie în bandă și în infrastructura de transport. Din punct de vedere al energiei produse, o centrală NuScale este similară cu o centrală pe cărbune existentă și poate fi construită pe același amplasament și poate reutiliza infrastructura de transport existentă, ceea ce o face o soluție ideală pentru înlocuirea unei centrale pe cărbune.

Acest acord urmează unui MoU încheiat în 2019 cu NuScale și unui grant de 1,2 milioane dolari acordat de USTDA SNN pentru evaluarea potențialelor site-uri.

România are peste 25 de ani de experiență în exploatarea în condiții de siguranță a uneia dintre cele mai performante centrale din lume și o echipă de ingineri profesioniști, o școală locală de ingineri renumită la nivel mondial și un vast lanț de aprovizionare.

Aproximativ 70 concepte de reactoare SMR sunt în curs de dezvoltare în diferite etape, cu diferențe tehnologice, un nivel diferit de implementare, precum și niveluri diferite de licențiere, ceea ce demonstrează interesul și inovația în domeniu și eforturile agențiilor de reglementare pentru a licentia reactorul SMR. Țări precum Franța, UK, Polonia, Bulgaria, SUA, Canada fac demersuri accelerate de a implementa SMR-uri. Însă, NuScale este primul reactor SMR care a primit aprobarea design-ului din partea Comisiei de Reglementare Nucleară a S.U.A. (NRC) și va urma toți pașii necesari pentru obținerea licenței în UE și în țările interesate să îl implementeze.

DESCRIERE

Reactoarele modulare mici (SMR) sunt reactoare nucleare avansate care au o capacitate instalata de pana la 300 Mwe/ reactor, ceea ce inseamna aproximativ o tremie din capacitatea unui reactor de ordinul gigawatilor. Un reactor modular mic NuScale are o capacitate instalata de 77 Mwe si poate fi utilizat in centrale de 4, 6 sau 12 module in functie de necesitati.

În baza Acordului între SNN și NuScale, NuScale va sprijini Nuclearelectrica în evaluarea acestei tehnologii și, împreună, cele două companii vor adopta măsurile pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici in Romania.

CAPACITATE

6 module cu o capacitate instalata de 462 Mwe

ETAPE DE REALIZARE

TBD in baza analizelor aferente derularii unui proiect nuclear, inclusiv analizele de amplasament.

Tehnologia nucleară a NuScale va fi în principal dezvoltată pe locațiile fostelor centrale pe cărbune. Astfel va sprijini Planul Național de Redresare și Reziliență al Guvernului României de a scoate din uz 4.59 GWe capacitate pe cărbune până în anul 2032.

PUNERE IN FUNCTIUNE

Estimat 2028

COST ESTIMAT

TBD dupa etapa preliminara de configurare a proiectului

STRUCTURA DE FINANTARE

TBD dupa etapa preliminara de configurare a proiectului

EFECTE SOCIO-ECONOMICE

O centrală NuScale cu 6 module va genera 193 de locuri de muncă permanente, 1500 de locuri de muncă pe perioada construcției, 2300 locuri de muncă în manufacturare

TONE DE CO2 EVITATE

4 milioane tone CO2 annual

IV. PROIECTUL INSTALATIEI DE DETRITIERE

CONTEXT

Proiectul face parte din protofoliul de initiative ale SNN destinate implementarii consecvente a politicii generale a Societatii, respectiv preocuparii pentru mentinerea securitatii nucleare la cele mai inalte standarde, si reducerii atat a riscurilor radiologice pentru personalul propriu si pentru public, cat si a impactului asupra mediului. Proiectul reprezintă o concretizare la cel mai inalt nivel a preocupărilor continue de imbunatatire a performantei a CNE Cernavodă avand un impact pozitiv asupra personalului şi determinand o diminuare a evacuărilor de tritiu în apa si aer, cu impact pozitiv privind protectia populatiei şi a mediului.

DESCRIERE

Implementarea proiectului va permite prin extragerea tritiului din apa grea si stocarea acestuia intr-o forma sigura intr-o instalatie dedicata, excluderea apei grele tritiate din categoria de deseuri radioactive, reducandu-se astfel semnificativ cantitatea deseurilor radioactive ramase de gestionat la sfarsitul duratei de viata operationala a celor doua reactoare.

Proiectul are la baza o strategie de implementare, actualizata de SNN in 2018, pe baza Studiului de Fezabilitate, aprobata prin Hotararea nr. 9/22.08.2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Proiectul presupune finalizarea proiectarii instalatiei (proiectarea de detaliu), constructia instalatiei de detritiere, probele si verificarile in vederea punerii in functiune, o perioada de functionare de proba de 6 luni, urmata de intrarea instalatiei in exploatare comerciala, planificata pentru 2026.

Pentru finantarea proiectului, SNN a angajat discutii cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Aceste discutii se afla intr-o faza avansata, motiv pentru care, in plus fata de evaluarile si documentatiile suport specifice legislatiei romanesti, demarate deja (in relatie cu Ministerul Mediului, Apele Romane, CNCAN, etc), este necesara si parcurgerea unei proceduri de aprobare specifice BERD.

ETAPE DE REALIZARE

  • Atribuirea contractului de executie (EPC) – 2022

  • Inceperea contractarii echipamentelor cu ciclu lung de fabricatie, pe baza proiectului de detaliu – 2022

  • Obtinerea autorizatiilor si inceperea lucrarilor de constructii-montaj – 2023

  • Punerea in functiune a instalatiei – 2024

  • Functionarea de proba – 2025

  • Transferul la exploatare – 2026.

COST ESTIMAT

194 milioane EURO din care 150 milioane EURO prin credit BERD

STRUCTURA DE FINANTARE

150 milioane EURO prin credit BERD

EFECTE DE MEDIU

Realizarea CTRF va avea un impact pozitiv deoarece prin extragerea tritiului din moderatorul si agentul de racire al reactorului, va contribui la reducerea evacuarilor de tritiu in mediul ambians siva permite ca apa grea sa fie refolosita pe perioada nedeterminata, fara a deveni un deseu radioactiv. Tritiul recuperat din agentul de racire si moderator va fi procesat si stocat in conditii stabile pentru utilizari ulterioare. In plus, CTRF va conduce la:

  • reducerea riscurilor de generare efluenti radioactivi si emisii de tritiu in mediu

  • minimizarea concentratiilor de tritiu din deseurile radioactive generate in incinta sistemelor nucleare care utilizeaza apa grea la CNE Cernavoda.

V. PROIECTUL CICLULUI INTEGRAT DE COMBUSTIBIL

CONTEXT

Acționarii SNN au aprobat prin Hotararea AGA nr. 5/25.04.2018, “Strategia de diversificare a surselor de aprovizionare cu materie primă necesară producerii combustibilului nuclear”, implicit trecerea graduala de la achizitia de dioxid de uraniu (UO2) la achizitia de concentrat tehnic de uraniu (U3O8), printre masuri fiind inclusă și identificarea unei soluții de asigurare a capacitatii de procesare/rafinare a concentratului tehnic de uraniu (U3O8), respectiv materia prima din care se obține pulberea sinterizabila de dioxid de uraniu (UO2) necesar fabricării fasciculelor de combustibil nuclear. Prin studii specifice și condiții optime de achiziționare a concentratului tehnic de uraniu, SNN a luat în considerare procesarea acestuia la Fabrica de la Feldioara prin preluarea liniei de procesare a concentratului tehnic de uraniu de catre SNN de la CNU.

DESCRIERE

În cursul exercițiului financiar 2021 Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a semnat cu CNU contractul de vânzare-cumpărare a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu, de la Sucursala Feldioara a CNU, în data de 18 martie 2021, ca urmare a aprobării tranzacției și mandatării conducerii executive a SNN de semnare a acestei tranzacții prin Deciziile Consiliului de Administratie al SNN și a aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor CNU.

ETAPE DE REALIZARE

Obiectul tranzacției este format doar din active (terenuri, clădiri, construcții speciale, instalații, utilaje și echipamente).

Preluarea unor active ale Sucursalei Feldioara este structurată în două etape distincte: Data semnării contractului, etapă care a avut loc în data de 18 martie 2021 și Data Finalizării, moment la care se va inregistra transferul proprietatii si se va efectua plata in conformitate cu prevederile contractuale. Între cele două etape sunt prevăzute o serie de condiții prealabile care depind în mare măsură de suportul CNU. Astfel, la data semnării s-au agreat termenii și condițiile generale ale tranzacției și s-au stabilit condițiile prealabile. La data finalizării se va semna contractul de vânzare-cumpărare bunuri imobile în forma autentică și contractul de vânzare-cumpărare bunuri mobile, în baza termenilor și condițiilor stabilite la data semnării.

Condițiile prealabile au în vedere, în principal, transmiterea și emiterea de către autoritățile competente a autorizațiilor, permiselor, avizelor necesare de transfer precum și clarificarea de catre CNU a unor aspecte care țin de asigurarea transferului de active.

EFECTE

Decizia strategică de a achiziționa o parte din activele Feldioara necesare procesării materiei prime a avut în vedere asigurarea integrată a capabilităților de producție la nivelul SNN și, în egală măsură, asigurarea producției de fascicule de combustibil și operarea în condiții optime a FCN Pitești și CNE Cernavodă, în contextul extinderii capacității centralei nucleare, și menținerea ciclului conbustibilului nuclear la nivel național, la un cost avantajos al tranzacției precum si reducerea dependentei de un singur furnizor.

X