15.02.2023

12 ian.

Convocatorul Completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 15.02.2023

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 15.02.2023

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2:Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

Anexa 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora – Corectata 

Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4: Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

Anexa 4.1: LISTA pozitiei „DOTARI” pe anul 2023

Anexa 5: Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Punctul 3: Desemnarea a patru membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 15.02.2023, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 (vot secret);

  • Vulpescu Remus – administrator neexecutiv; CV
  • Chirlesan Dumitru – administrator neexecutiv; CV
  • Niculescu Sergiu – administrator neexecutiv; CV
  • Grajdan Vasilica – administrator neexecutiv. CV

Punctul 4: Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu noii administratori neexecutivi desemnati, anexat prezentei recomandari;

Forma contractului de mandat

Procedura de selectie a administratorilor SNN 

Procesul de selectie membrii neexecutivi (pozitii vacante) in Consiliul de Administratie al SNN conform oug 109/2011

Punctul 7: Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, in conformitate cu prevederile art 641, alin (3) si alin. (5) din OUG 109/2011. (vot secret)

Punctul 8: Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat cu administratorul provizoriu.

Punctul 9: Aprobarea remuneratiei pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie.

Nota pentru punctele 7, 8 si 9 

Forma Contractului de mandat

Lista candidatilor pentru Consiliul de Administratie al SNN 

Punctul 10:Aprobarea : (i) Prelungirii mandatelor provizorii, cu 2 luni, a trei administratori neexecutivi, in conformitate cu prevederile art. 641, alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 (ii) Forma de Act Aditional ce urmeaza sa se incheie la contractul de mandat, care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorii provizorii, precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii actul aditional la contractul de mandat cu administratorii provizorii; (iii) mentinerii remuneratiei pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 10/19.10.2022.

Forma Actului Aditional 

CV George Sergiu Niculescu

CV Dumitru Remus Vulpescu

CV Vasilica Grajdan

Punctul 11:Aprobarea Raportului Trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului III 2022.

Punctul 12:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.09.2022 inclusiv- 12.2022 inclusiv.

Punctul 13:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.09.2022 inclusiv- 12.2022 inclusiv.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2:Revocarea aprobarii punctului 3 din HAGEA SNN nr. 7/10.08.2022 privind infiintarea unui punct de lucru al SNN in comuna Doicesti.

 

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGOA  si AGEA de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete)   – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete)   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete) – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete) – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (puncte secrete)   – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (puncte secrete)   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete)  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete)  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

ORDINE DE ZI COMPLETATA Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

ORDINE DE ZI COMPLETATA Proiect hotarare AGEA

Hotarari

Hotararea AGOA 

Hotararea AGEA

Comments are closed.

X