Proiectare si suport tehnic

Departamentul Proiectare si Suport Tehnic

Departamentul Proiectare si Suport Tehnic are ca functie principala aceea de a fi expertul centralei in gestionarea activitatilor de inginerie. Principalele domenii de activitate ale DPST sunt:

 • Asigurarea mentinerii configuratiei proiectului centralei in limitele bazelor de proiectare si autorizare;
 • Elaborarea solutiilor de proiectare in cadrul modificarilor de proiect in scopul imbunatatirii performantelor sistemelor;
 • Evaluarea si aprobarea modificarilor temporare necesare asigurarii mentinerii in exploatare a sistemelor si componentelor;
 • Elaborarea documentatiei tehnice privind inlocuirea componentelor obsolence;
 • Activitati suport departamente operare, intretinere, inginerie de sistem, procurare,etc;
 • Coordonarea activitatilor de supraveghere in exploatare a constructiilor civile si hidrotehnice
 • Coordonarea activitatilor de autorizare a personalului si a componentelor in conformitate cu cerintele PT-ISCIR.

Departamentul Proiectare si Suport Tehnic este format din:

 • Serviciul Proiectare Mecanica, Conducte si Constructii
 • Serviciul Proiectare Electric si Automatizari
 • Serviciul Inginerie pentru Procurare
 • Biroul Control Documente si Administrare Desene
 • Serviciul Suport Proiectare

Serviciul Proiectare Mecanica, Conducte si Constructii

Domeniul de activitate principal este intocmirea solutiilor tehnice de detaliu pentru modificarile de proiect permanente ale sistemelor, structurilor sau componentelor mecanice sau de constructii in limitele cerintelor de proiectare, codurilor, standardelor, autorizatiilor sau altor restrictii impuse de cerinte de securitate nucleara.
Principalele arii de responsabilitate sunt:

 • Elaborarea solutiilor de inginerie pentru modificarile de proiect ale echipamentelor si sistemelor de conducte initiate conform procedurilor specifice ale centralei;
 • Analizarea/acceptarea solutiilor de inginerie mecanica pentru echipamente si conducte propuse de alte departamente ale centralei;
 • Evaluarea si aprobarea modificarilor temporare necesare asigurarii mentinerii in exploatare a sistemelor si componentelor;
 • Coordonarea activitatilor de inginerie subcontractate cu organizatiile externe si avizarea lucrarilor acestora;
 • Asigurarea asistentei tehnice de specialitate in timpul executarii lucrarilor de intretinere si de implementare a modificarilor la echipamentele si sistemele de conducte ale centralei;
 • Asigurarea suportului tehnic de specialitate altor departamente din centrala (Procurare, Mentenanta, Exploatare, Tehnic etc);
 • Elaborarea documentatiei tehnice de tipul DCDR, DRP, DDRP, breviare de calcul, proceduri, specificatii tehnice, foi de date, instructiuni, rapoarte, evaluari si alte documente prevazute in procedurile centralei;
 • Elaborarea desenelor de executie noi sau ca modificari ale proiectului initial.

Serviciul Proiectare Electric si Automatizari

Domeniul de activitate principal este intocmirea proiectelor de detaliu pentru modificari de proiect permanente ale sistemelor, structurilor sau componentelor electrice sau de automatizare in limitele cerintelor de proiectare, codurilor, standardelor, autorizatiilor sau altor restrictii impuse de cerinte de securitate nucleara.
Principalele arii de responsabilitate sunt:

 • Elaborarea solutiilor de inginerie pentru modificarile de proiect ale echipamentelor electrice si/sau de automatizare;
 • Analizarea/acceptarea solutiilor de inginerie pentru echipamente electrice si/sau de automatizare propuse de alte departamente ale centralei;
 • Coordonarea activitatilor de inginerie subcontractate cu organizatiile externe si avizarea lucrarilor acestora;
 • Asigurarea asistentei tehnice de specialitate in timpul executarii lucrarilor de intretinere si de implementare a modificarilor la echipamentele electrice si/sau de automatizare ale centralei;
 • Asigurarea suportului tehnic de specialitate altor departamente din Centrala (Procurare, Mentenanta, Exploatare, Tehnic etc);
 • Elaborarea documentatiei tehnice de tipul DCDR, DRP, DDRP, breviare de calcul, proceduri, specificatii tehnice, foi de date, instructiuni, rapoarte, evaluari si alte documente prevazute in procedurile centralei;
 • Elaborarea desenelor de executie noi sau ca modificari ale proiectului initial.

Serviciul Inginerie pentru Procurare

Domeniul de activitate principal este asigurarea suportului tehnic in procesul de procurare a componentelor si serviciilor cu cerinte de AQ si/sau alte cerinte speciale tehnice si de claritate astfel incat sa se asigure ca cerintele de proiect sunt mentinute si bazele de proiectare pentru componentele si echipamentele centralei raman neschimbate. Principalele arii de responsabilitate sunt:

 • Specificarea in documentatia de procurare a cerintelor tehnice si de asigurare a calitatii pentru echipamentele/componentele/piesele solicitate;
 • Evaluarea cererilor de procurare din punct de vedere tehnic;
 • Analizarea si avizarea ofertelor din punct de vedere tehnic;
 • Efectuarea de analize de echivalenta pentru componente inlocuitoare ale celor instalate initial in sistemele si echipamentele centralei;
 • Administrarea programului OBSOLENCE identificarea si gasirea solutiilor pentru reperele declarate ca OBSOLETE;
 • Administrarea programului TS/DS ( Specificatii Tehnice/Foi de Date ), validare si / sau emitere de specificatii si foi de date.

Biroul Control Documente si Administrare Desene

Domeniul de activitate este administrarea emiterii si circulatiei documentelor in interiorul centralei, administrarea si controlul desenelor, servicii de curierat si corespondenta atat intre departamentele Centralei precum si cu colaboratori externi.
Principalele arii de responsabilitate sunt:

 • Primirea, verificarea, inregistrarea si arhivarea documentelor sau inregistrarilor de calitate din timpul fabricatiei sau lucrarilor din centrala inclusiv filme, inregistrari pe suport magnetic sau inregistari sub forma electronica;
 • Verificarea si clasificarea perioadei de pastrare pentru documentele specificate;
 • Organizarea si optimizarea procesului de documentare si transfer de informatie si documente intre departamente;
 • Asigura securitatii si autorizarea accesului la documente/informatii/inregistrari depozitate in arhiva cu inregistrari AQ;
 • Asigurarea producerii, multiplicarii, reproducerii si distribirea documentatiei la cerere;
 • Intocmirea, gestionarea, emiterea si actualizarea bazelor de date cu evidenta documentelor/inregistrarilor/desenelor.

Serviciul Suport Proiectare

Principalele domenii de activitate de baza:

 • Controlul configuratiei, prin urmarirea initierii, aprobarii, pregatirii, implementarii si inchiderii modificarilor de proiect si prin controlul si actualizarea bazelor de date necesare activitatilor din centrala cu informatii ingineresti;
 • Rezolvarea problemelor tehnice urgente, prin solutionarea rapida a problemelor urgente aparute in exploatarea celor doua unitati ( echipa FIX-IT-NOW) si prin rezolvarea problemelor transmise de Departamentul Control Lucrari pentru sustinerea programului de intretinere preventiva si reparatii;
 • Interfata cu ISCIR, in legatura cu activitatile de proiectare (modificari de proiect) si inspectie la sistemele si echipamentele sub incidenta ISCIR si supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor sub presiune si a dispozitivelor de protectie la suprapresiune si instalatiilor de ridicat, prin intermediul operatorilor RSVTI;
X