Securitate nucleara

IMG_6523POLITICA DE SECURITATE NUCLEARA

Politica de securitate nucleara este definita in documentele de referinta ale centralei, inteleasa si respectata de catre toti angajatii:

(a) Securitatea nucleara are prioritate maxima in fata oricaror cerinte legate de productie sau de respectare a termenelor planificate ale unui proiect. Toate deciziile sunt luate si implementate in conformitate cu aceasta declaratie.

(b) Pentru a compensa potentialele erori umane sau defectari ale echipamentelor, este implementat si mentinut un concept de aparare in adancime, aplicat pe mai multeniveluri de protectie (prevenire, supraveghere, atenuare, managementul accidentelor, raspunsul la urgente), incluzand bariere succesive pentru prevenirea eliberarilor de material radioactiv in mediu.

(c) Personalul implicat in activitati care au un impact asupra securitatii nucleare este pregatit si calificat pentru a-si indeplini sarcinile. Avand in vedere  erorile umane potentiale, se stabilesc actiuni care sa ajute operatorul sa ia deciziile corecte si sa-i limiteze posibilitatile de a gresi, prin furnizarea mijloacelor pentru detectarea si corectarea sau compensarea erorilor.

(d) Este realizata si mentinuta o structura organizatorica puternica cu reponsabilitati bine definite la toate nivelurile in ceea ce priveste securitatea nucleara.

(e) Operarea centralei este coordonata de personal autorizat in baza unor prevederi administrative si cu respectarea procedurilor aprobate.

(f) Verificarea din punct de vedere a securitatii nucleare a procedurilor, analizelor si modificarilor de proiect este facuta inainte de inceperea efectiva a lucrarii.

(g) Procedurile sunt respectate, iar in cazul aparitiei unor situatii neprevazute se obtine asistenta de specialitate inainte de a continua lucrul. In asemenea situatii, intentia pe linia securitatii nucleare a procedurii este mentinuta.

(h) Este definit un set de limite si conditii de operare pentru identificarea marginii de operare in siguranta a centralei.

(i) Evenimentele cu semnificatie pentru securitate sunt identificate si evaluate in profunzime si sunt luate cu promptitudine masuri corective pentru a inlatura cauzele, a face cunoscute invatamintele trase si a se urmari ca actiunile luate au fost implementate in mod eficient. Conducerea centralei are acces la experienta de exploatare cu implicatii de securitate de la alte centrale din lume.

(j) Este de asteptat de la fiecare angajat o atitudine interogativa in legatura cu aspectele de securitate si aceasta este incurajata. Este de asemenea incurajata o atitudine prin care erorile sunt recunoscute si admise. Sanctiunile, atunci cand se impun, nu sunt aplicate astfel incat sa se incurajeze ascunderea greselilor.

(k) Politicile si Principiile de Operare ale CNE Cernavoda nu sunt in mod deliberat violate.
Daca se descopera existenta unor conditii care contravin clauzelor OP&P, sistemul afectat este imediat plasat in configuratie normala sau orice alta stare sigura cunoscuta, sau reactorul este imediat plasat intr-o stare de oprire sigura.

(l) Se stabileste un set de standarde de securitate nucleara in functie de care se evalueaza performantele de securitate ale CNE Cernavoda. Daca aceste standarde nu sunt respectate, se  implementeaza actiuni corective.

(m) Centrala se conformeaza tuturor cerintelor de securitate nucleara impuse de organismele de reglementare. Centrala clarifica cu CNCAN orice cerinte sau interpretari ale acestora care par sa nu fie benefice pentru sanatatea si securitatea populatiei sau a angajatilor.

(n) Conducatorii de la cel mai inalt nivel demonstreaza angajamentul lor pentru securitatea nucleara printr-o atentie continua la procesele care au implicatii de securitate si prin acordarea unui interes imediat celor mai semnificative probleme de securitate, atunci cand apar.

(o) Conducatorii asigura ca angajatii raspund la si beneficiaza de practicile (cultura) stabilite si, prin atitudinea lor si exemplu, asigura ca angajatii, in sarcinile lor, sunt motivati continuu catre niveluri inalte de performanta personala.

ACTIVITATILE DEPARTAMENTULUI DE SECURITATE NUCLEARA

Acest departament realizeaza activitatile legate de analizele de securitate (deterministe si probabiliste), autorizare, analiza de evenimente si utilizare a experientei de exploatare. Departamentul este condus de Inginerul Sef Securitate Nucleara si cuprinde trei servicii, ale caror principale activtati sunt descrise in continuare:

Serviciul de Fizica Reactorului si Analize de Securitate

In cadrul grupului Fizica reactorului / gestionarea combustibilului se desfasoara calculele zonei active pentru a se mentine istoria zonei si a se realiza balanta de reactivitate in zona activa. Scopul acestei activitati este de a se mentine operarea reactorului in limitele proiectate si in cadrul ipotezelor luate in considerare in analizele de securitate.

Totodata se urmareste gestiunea combustibilului, incluzand un grafic de incarcare, mentinerea unei istorii a gradului de ardere, a puterii pe canal si pe fascicul conform unor rutine prestabilite.

Grupul de analize de securitate desfasoara activitati legate de preparare / validarea unor modele folosite in coduri de calcul pentru accidente sau analize termohidraulice.

Grupul evalueaza impactul anumitor situatii de degradare a zonei active sau a conditiilor din centrala asupra securitatii nucleare, precum si actualizarea rezultatelor analizelor de securitate din Raportul de securitate.

Serviciul de Autorizari si Fiabilitate

Grupul de Autorizari asigura legatura cu CNCAN pentru toate problemele legate de securitate si de autorizarea centralei nucleare. Conformitatea cu cerintele de autorizare este mentinuta prin analiza si rezolvarea tuturor problemelor care au potential impact asupra respectarii cerintelor din autorizatia de operare sau a declaratiilor din Raportul de Securitate Nucleara.

Problemele ridicate de CNCAN si raspunsul la acestea sunt  de asemenea in responsabilitatea acestui grup.

Acest grup reprezinta totodata autoritatea pentru bazele si continutul Politicilor si Principiilor de Operare si stabileste si urmareste mentinerea cerintelor operationale si de securitate asociate acestora.

Grupul furnizeaza suport pentru revizuirea din punctul de vedere al securitatii nucleare a modificarilor, manualelor de exploatare, procedurilor de operare in caz de accident si a altor documente de operare aplicabile activitatilor de testare si intretinere.

Grupul obtine aprobarea CNCAN pentru modificarile aduse proceselor sau proiectului centralei nucleare si coordoneaza elaborarea si revizuirea periodica a Raportului de Securitate Nucleara.

Grupul de Fiabilitate elaboreaza si actualizeaza analizele probabiliste de securitate  nucleara conform normelor CNCAN. Aceste analize sunt folosite operativ in planificarea si realizarea activitatilor de testare si intretinere pentru a reduce la minimum riscul de accident nuclear.

Grupul administreaza programul de testare obligatorie pentru sistemele speciale si sistemele suport de securitate, program care se bazeaza pe analizele de fiabilitate ale acestor sisteme. Grupul asigura ca acest program este documentat si se desfasoara in conformitate cu  declaratiile din documentatia suport de autorizare.

Serviciul de Experienta de Exploatare

Acest grup este responsabil pentru inregistrarea si evaluarea situatiilor anormale care survin in centrala, precum si pentru identificarea evenimentelor aplicabile de la alte centrale.

Evenimentele interne care intrunesc anumite criterii sunt raportate catre CNCAN si inadrate pe Scala Internationala a Evenimentelor (INES).

De asemenea, in cadrul grupului se desfasoara programul de schimb de informatii cu organizatiile externe (COG, WANO).

Serviciul Îmbunatatire Performanțe

În cadrul Serviciului Îmbunătățire Performanțe se desfășoară activități legate de cultura de securitate nucleară, experiența de exploatare, performanța umană, autoevaluare, procesare acțiuni corective și preventive.

Pentru buna desfășurare a acestor activități de bază, sunt desfășurate o serie de alte activități cum sunt: analiza de evenimente (procesarea rapoartelor de condiție anormală), analize de tendința integrate, pregătire asigurată personalului din centrală pentru activități specifice de experiența de exploatare și performanța umană, coordonare activități evaluare externă,  coordonare activități îmbunătățire performanță.

O componentă importantă  în activitatea serviciului este diseminarea experienței de exploatare interne și externe, în cadrul serviciului desfășurându-se programul de schimb de informații cu organizațiile externe (COG, WANO).

X