Currently set to Index
Currently set to Follow

Securitate nucleara

IMG_6523SECURITATE NUCLEARA

Politica de Securitate Nucleara

Politica de Securitate Nucleara a CNE Cernavoda are ca obiectiv general reducerea la minimum a riscurilor asociate expunerii la radiatii ionizante pentru personalul care desfasoara activitati profesionale, populatie si mediul inconjurator si este pusa in practica prin implementarea unui set de Principii de Securitate Nucleara, care stau la baza desfasurarii tuturor activitatilor din organizatie:

 1. Securitatea Nucleara are prioritate maxima, in fata oricaror cerinte legate de productie. Toate deciziile vor fi luate si implementate in conformitate cu aceasta declaratie.
 2. Principiul apararii in adancime va fi respectat.
 3. Personalul centralei va avea calificarea corespunzatoare activitatilor pe care le desfasoara.
 4. Responsabilitatile pentru securitatea nucleara a Centralei vor fi clar definite.
 5. Procedurile de exploatare vor fi respectate.
 6. Verificarea activitatilor va fi avuta permanent in vedere.
 7. La aparitia unor situatii neprevazute se impune consultarea specialistilor centralei in domeniul respectiv.
 8. Limitele operationale vor fi definite.
 9. Evenimentele semnificative vor fi investigate iar concluziile intelese si implementate.
 10. Atitudinea interogativa va fi incurajata.
 11. Politicile si Principiile de Exploatare nu vor fi incalcate.
 12. Se va stabili un set de standarde de securitate nucleara in functie de care se vor evalua performantele de securitate ale CNE Cernavoda.
 13. Centrala se va conforma tuturor cerintelor de securitate nucleara si va clarifica cu CNCAN orice interpretari ale acestora care par a nu fii benefice pentru sanatatea si securitatea nucleara a populatiei sau a angajatilor.
 14. Personalul de conducere de la cel mai inalt nivel demonstreaza angajament pentru securitatea nucleara printr-o atentie continua la procesele care au implicatii de securitate nucleara.
 15. Personalul de conducere se asigura de faptul ca angajatii isi insusesc si respecta principiile si practicile stabilite si ii motiveaza pe acestia prin atitudinea si exemplul personal.

 

Activitatile Departamentului de Securitate Nucleara, Autorizari si Imbunatatire Performante

Acest Departament realizeaza activitatile legate de realimentarea cu combustibil a reactorului, monitorizarea neutronica si termohidraulica a zonei active, performanta combustibilului nuclear, analizele deterministice de securitate nucleara, autorizare, programe de imbunatatire performante. Departamentul este condus de Inginerul Sef Securitate Nucleara, Autorizari si Imbunatatire Performante si cuprinde patru servicii, ale caror principale activitati sunt descrise in continuare:

Serviciul de Fizica Reactorilor

In cadrul serviciului Fizica Reactorilor se desfasoara urmatoarele activitati principale:

 • Calcule de zona activa/managementul combustibilului nuclear pentru realimentarea reactorului
 • Monitorizarea neutronică si termohidraulica a zonei active
 • Performanta combustibilului nuclear
 • Controlul de garantii nucleare
 • Analiza ROP (Reactor Overpower Trip Setpoint)

Scopul acestor activitati este de a se mentine operarea reactorului in limitele proiectate si in cadrul ipotezelor luate in considerare in analizele de securitate.

Totodata se urmareste gestiunea combustibilului nuclear, incluzand un grafic de incarcare, mentinerea unei istorii a gradului de ardere, a puterii pe canal si pe fascicul conform unor rutine prestabilite.

Serviciul de Autorizari si Fiabilitate

Grupul de Autorizari asigura legatura cu CNCAN pentru toate subiectele legate de securitatea nucleara si de autorizarea centralei nucleare. Conformitatea cu cerintele de autorizare este mentinuta prin analiza si rezolvarea tuturor cerintelor si conditionarilor CNCAN din autorizatiile de exploatare sau din documentatia baza de autorizare, descrisa in Raportul de Securitate Nucleara.

Interfata cu CNCAN pentru a facilita comunicarea si rezolvarea mai eficienta a subiectelor legate de autorizarea de securitate nucleara a instalatiilor de pe amplasamentul CNE Cernavoda face parte, de asemenea, din responsabilitatea acestui grup.

Acest grup reprezinta totodata autoritatea pentru mentinerea bazelor si continutului Politicilor si Principiilor de Operare si stabileste si urmareste mentinerea cerintelor operationale si de securitate nucleara asociate acestora.

Grupul furnizeaza suport pentru revizuirea din punctul de vedere al securitatii nucleare a modificarilor de proiect, manualelor de exploatare, procedurilor de operare in caz de accident si a altor documente de operare aplicabile activitatilor de testare si intretinere.

Grupul obtine aprobarea CNCAN pentru modificarile aduse proiectului centralei nucleare, coordoneaza elaborarea si revizuirea periodica a Raportului de Securitate Nucleara si coordoneaza activitatile Programului de Revizuire Periodica a Securitatii Nucleare pentru instalatiile nucleare de la CNE Cernavoda.

Grupul de Fiabilitate elaboreaza si actualizeaza analizele probabilistice de securitate nucleara, conform normelor de securitate nucleara emise de CNCAN. Aceste analize sunt folosite operativ in planificarea si realizarea activitatilor de testare si intretinere pentru a reduce la minimum riscul de accident nuclear.

 

Serviciul Imbunatatire Performante

In cadrul Serviciului Imbunatatire Performante se desfasoara activitati legate de cultura de securitate nucleara, experienta de exploatare, performanta umana, autoevaluare, procesare actiuni corective si preventive.

Pentru buna desfasurare a acestor activitati de baza, sunt desfasurate o serie de alte activitati cum sunt: analiza de evenimente (procesarea rapoartelor de conditie anormala), analize de tendinta integrate, pregatire asigurata personalului din centrala pentru activitati specifice de experienta de exploatare si performanta umana, coordonare activitati evaluare externa,  coordonare activitati imbunatatire performanta.

O componenta importanta in activitatea serviciului este diseminarea experientei de exploatare interne si externe, in cadrul serviciului desfasurându-se programul de schimb de informatii cu organizatiile externe (COG, WANO).

 

Serviciul de Analize de Securitate Nucleara

Serviciul de Analize de Securitate Nucleara desfasoara activitati legate de prepararea/validarea unor modele folosite in coduri de calcul pentru accidente sau analize termohidraulice.

Grupul evalueaza impactul asupra securitatii nucleare a degradarii conditiilor/parametrilor din Centrala datorata fenomenelor de imbatranire, precum si actualizarea rezultatelor analizelor de securitate din Raportul de Final de Securitate.

In cadrul serviciului de Analize de Securitate Nucleara se desfasoara urmatoarele activitati principale:

 • Efectuarea de Analize de Securitate nucleara/Calcule de zona activa
 • Efectuarea de Analize termohidraulice de securitate nucleară
 • Efectuarea de Analize de combustibil/canalele de combustibil
 • Analiza comportarii Anvelopei
 • Efectuarea de calcul de doze pe/in afara amplasamentului

 

 

X