Operare

Misiunea personalului de exploatare este operarea si controlul Unitatilor 1 si 2 in conditii de siguranta pentru a putea produce energie electrica si termica in mod eficient, respectand totodata cerintele din Autorizatia de functionare emisa de CNCAN si din Politica de protejare a mediului inconjurator.

Principiile filosofiei de exploatare

Sunt principiile care guverneaza activitatile de exploatare si la care personalul de exploatare adera inca de la intrarea in organizatie. Acestea sunt :

 • Siguranta in functionare;
 • Atitudine responsabila;
 • Profesionalism;
 • Echipa;
 • Imbunatatirea performantelor.operare1

Cerinte pentru personalul de exploatare

Activitatile de exploatare au fost concepute astfel incat sa se asigure functionarea sigura a centralei si in conformitate cu cele mai bune practici internationale.

Principiile dupa care ne ghidam sunt:

 • Siguranta este primordiala in exploatarea centralei.
 • Personalul de exploatare va lucra in conformitate cu procedurile de exploatare in limitele Principiilor si Politici de Operare.
 • Sistemele de securitate si suport de securitate nu vor fi scoase din functiune si nici reduse in capacitatea lor fara a avea aprobarile corespunzatoare.
 • Echipamentele centralei vor fi monitorizate corespunzator in timpul tuturor situatiilor de functionare normala si anormala.
 • Operatorii vor actiona in mod conservativ in timpul executarii activitatilor incluzand raspunsul la alarme si indicatoare.
 • Activitatile sunt planificate si executate intr-o maniera care reduce expunerea la radiatii in conformitate cu principiile ALARA (As Low As Reasonably Achievable).
 • Personalul de exploatare va aplica principiile programului de perfomante umane – respectarea procedurilor,  autoverificare, atitudine interogativa,  decizii conservative, verificare independenta / concurenta
 • Personalul de exploatare va cunoaste si folosi experienta de exploatare atat interna cat si externa a organizatiilor similare pentru fiecare lucrare sau situatie (OPEX).
 • Operatorii se pregatesc continuu pentru a putea avansa in planul de cariera, putand deveni, prin programul de autorizare CNCAN, Operator Nuclear Principal Camera de Comanda sau Dispecer Sef de Tura.
 • Curatenia este o responsabilitate pentru fiecare; centrala va fi mentinuta curata pentru a asigura conditii sigure pentru tot personalul centralei.

Organizarea personalului de exploatareoperare 2

Personalul Dept. Exploatare este organizat in Exploatare Ture U1 / U2 si Grup Suport Exploatare (Activitati D2O, Documentatie, Monitorizare si Imbunatatire Performante) :

 • Personal cu program de lucru in 2 schimburi de 12 ore, organizate in 5 ture;
 • Personal cu program de zi – 8 ore;
 • Personalul de tura include obligativitatea existentei personalului autorizat CNCAN – cel putin un Dispecer Sef de Tura si un ONPCC pentru fiecare unitate.

Principalele activitati ale departamentului exploatare

 • Productia de energie electrica si termica urmarindu-se permanent : controlul puterii reactorului, racirea combustibilului si continerea radioactivitatii in interiorul reactorului.
 • Efectuarea supravegherii echipamentelor si executarea de manevre in instalatii;
 • Administrarea sistemului de protectie a muncii si admiterea la lucru;
 • Efectuarea de rutine si teste care demonstreaza fiabilitatea echipamentelor;
 • Administrarea planului zilnic de lucru pentru activitatile de mentenanta;
 • Raspunsul la alarme minore/majore;
 • Raspunsul la tranzientii centralei;
 • Raspunsul la alerte, urgente sau exercitii de urgenta.operare 3

Serviciul Suport Exploatareoperare 4

 • Controlul actiunilor departamentale;
 • Coordoneaza programele de imbunatatire performante la nivelul Dept. Exploatare;
 • Coordonare activitati apa grea;
 • Verifica, elaboreaza si revizuieste documentele si procedurile de operare;
 • Elaboreaza si urmareste executia bugetelor si procesul de procurare pentru Dept.Exploatare;
 • Investigheaza conditiile anormale, urmareste si implementeaza actiunile rezultate;
 • Elaboreaza rapoarte lunare/anuale, autoevaluari si informari/prelucrari.
X