Sectia MID

Rolul Sectiei MID-SMC (Masina de Incarcat Descarcat – Sistemul de Manipulare Combustibil) este de a sustine misiunea CNE Cernavoda- respectiv producerea de energie electrica si termica „curata” pentru mediu, in conditii de securitate nucleara si eficienta economica- prin operarea si intretinerea sistemelor de manipulare combustibil, cu riscuri cat mai reduse pentru personal.

Misiunea Sectiei MID-SMC este respectarea cat mai stricta a programului de realimentare in conditiile unei aderari cat mai riguroase la standardele si principiile de operare ale CNE Cernavoda, fundamentat pe performanta si pe comportamentul individual impus de Excelenta Nucleara.

Procesul de manipulare combustibil

Rolul sistemului de Manipulare Combustibil este de a asigura , in functionare, realimentarea bidirectionala la intervale bine stabilite, astfel incat sa se mentina functionarea continua a reactorului la putere nominala. Sistemul de manipulare combustibil poate fi impartit in patru parti :

 • Transferul combustibilului proaspatmid1

 • Schimbarea combustibiluluimid2

 • Transferul combustibilului ars  mid3

 • Transferul combustibilului ars la Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA)mid4

Organizarea Sectiei MID-SMC

Sectia MID-SMC dispune de urmatoarele grupari functionale :

 • Grupul Specialisti MID-SMC
 • Biroul Tehnic MID-SMC
 • Biroul Suport MID-SMC

Grupul Specialisti MID-SMC

Atributiunile principale ale acestui grup sunt :

 • Operarea si supravegherea Sistemelor MID- SMC în conditii normale, anormale sau de avarie, inclusiv implementarea eventualelor modificari sau îmbunatatiri aduse sistemelor existente;
 • Urmarirea si optimizarea programelor de intretinere pe Sistemele MID-SMC.
 • Executia activitatilor de verificare, intretinere si reparatii mecanice, electrice si AMC specifice sistemelor MID-SMC.
 • Identificarea, raportarea si rezolvarea impreuna cu Biroul Tehnic MID-SMC si Biroul Suport MID-SMC a problemelor aparute in exploatare.
 • Furnizarea datelor de intrare si a suportului necesar pregatirii si revizuirii documentatiei de exploatare si intretinere: scheme tehnologice, manuale de operare, proceduri de intretinere, etc.
 • Asigura datele de intrare pentru imbunatatiri organizatorice in exploatare si intretinere, îmbunatatirea echipamentelor si a procedurilor, atat din punct de vedere al exploatarii cat si din punct de vedere tehnic.
 • Activitati de pregatire personal.

Biroul Tehnic MID-SMC

Biroul Tehnic MID-SMC are urmatoarele atributiuni:

 • Monitorizarea starii de sanatate a sistemelor MID-SMC prin Programul de Supraveghere a Sistemelor.
 • Analizarea parametrilor de functionare a echipamentelor/ componentelor Sistemelor MID-SMC.
 • Elaborarea, analizarea si revizuirea periodica a programului de intretinere pentru echipamentele/ componentele Sistemelor MID-SMC.
 • Imbunatatirea performantei si sigurantei echipamentelor pe baza recomandarilor din manualele de proiectare, manualele fabricantilor si/ sau recomandarile rezultate din consultarea bazelor de date OPEX externe (COG, EPRI, IAEA, etc.).
 • Initierea masurilor corective pentru mentinerea sau imbunatatirea performantelor sistemelor MID-SMC.
 • Asigurarea suportului tehnic pentru operarea Sistemelor MID-SMC in conditiile detaliate in procedurile centralei.
 • Intocmirea si revizuirea periodica a documentatiei de exploatare.
 • Elaborarea si revizuirea procedurilor de intretinere.
 • Elaborarea manualelor, procedurilor si materialelor de pregatire pentru instruirea personalului din cadrul Sectiei MID-SMC
 • Propunerea lucrarilor si elaborarea planurilor de lucru din timpul Opririlor Planificate in colaborare cu Departamentul de Control Lucrari.
 • Asigurarea documentatiei aplicabile si adecvate pentru intocmirea pachetului de lucru.
 • Urmarirea gradului de asigurare cu piese de schimb si materiale, scule si/ sau alte echipamente.
 • Initierea Cererilor de Procurare  si documentatiei suport, urmarirea modului de derulare a procesului de achizitie pentru piesele de schimb/ consumabilele necesare desfasurarii in bune conditii a lucrarilor de intretinere.
 • Studierea problemelor tehnice aparute in timpul exploatarii, recomandarea si aplicarea solutiilor aprobate.
 • Asigurarea suportului tehnic necesar pe durata implementãrii pachetului de lucru, conform cerintelor detaliate în procedurile centralei.
 • Verificarea completitudinii pachetului de lucru dupa executarea lucrarii, analizarea modului de executare si a rezultatelor de la testele post-intretinere si in functie de acestea, initierea actiunilor necesare.
 • Controlul configuratiei sistemelor MID-SMC.
 • Investigarea evenimentelor/ incidentelor pentru stabilirea cauzelor de profunzime si a factorilor contributori, stabilind masuri compensatorii care sa previna recurenta.
 • Punerea in functiune a noi sisteme sau a unor modificari.
 • Asigurarea informatiilor primare cu privire la resursele umane si materiale necesare construirii proiectiei de buget pentru Sectia MID-SMC.
 • Urmarirea gradului de executie bugetara.

Biroul Suport MID-SMC

Biroul Suport MID-SMC are urmatoarele atributiuni:

 • Indrumarea tehnica a personalului de exploatare si intretinere.
 • Elaborarea si revizuirea procedurilor de intretinere.
 • Propunerea lucrarilor si elaborarea planurilor de lucru din timpul Opririlor Planificate in colaborare cu Departamentul de Control Lucrari.
 • Asigurarea informatiilor primare cu privire la resursele umane si materiale necesare construirii proiectiei de buget pentru Sectia MID-SMC.
 • Revizuirea inventarului de piese de rezerva si consumabile impreuna cu Biroul Tehnic MID-SMC.
 • Analizarea parametrilor de functionare a echipamentelor/ componentelor Sistemelor MID-SMC.
 • Asigurarea suportului necesar pentru Biroul Tehnic MID-SMC in cadrul unor proiecte majore sau de complexitate mare.
 • Asigurarea suportului tehnic pentru operarea Sistemelor MID-SMC in conditiile detaliate in procedurile centralei.
 • Asigurarea suportului tehnic necesar pe durata implementãrii pachetului de lucru, conform cerintelor detaliate în procedurile centralei.
 • Asigurarea documentatiei aplicabile si adecvate pentru intocmirea pachetului de lucru.
 • Verificarea completitudinii pachetului de lucru dupa executarea lucrarii, analizarea modului de executare si a rezultatelor de la testele post-intretinere si in functie de acestea, initierea actiunilor necesare.
 • Intocmirea si verificarea documentelor tehnice de operare specifice pe baza recomandarilor de la fabricant si/ sau OPEX.
 • Imbunatatirea performantei si sigurantei echipamentelor pe baza recomandarilor din manualele de proiectare, manualele fabricantilor si/ sau recomandarile rezultate din consultarea bazelor de date OPEX externe (COG, EPRI, IAEA, etc.).
 • Investigarea evenimentelor/ incidentelor pentru stabilirea cauzelor de profunzime si a factorilor contributori, stabilind masuri compensatorii care sa previna recurenta.
 • Elaborarea manualelor, procedurilor si materialelor de pregatire pentru instruirea personalului din cadrul Sectiei MID-SMC
 • Studierea problemelor tehnice aparute in timpul exploatarii sau intretinerii si recomandarea solutiilor pentru prevenire.
 • Intocmirea si urmarirea programului de pregatire a personalului.
 • Efectuarea instructajului periodic de protectia muncii .
X