Currently set to Index
Currently set to Follow

Departamentul control lucrari

MESAJUL INGINERULUI SEF DCL

“Procesul de Planificare este unul din cele mai importante procese din Centrala fiind cel care stabileste prioritatile, ce trebuie facut si cand trebuie facut. Controlam o activitate complexa in care sunt implicate toate departamentele din Centrala. Astfel, prin intermediul Procesului de Planificare sunt coordonate toate activitatile in mod oportun si optim si sunt executate intr-o maniera logica.

Vom urma calea celorlate centrale nucleare performante si ne vom concentra pe executia cat mai disciplinata a Procesului de Planificare”.

 

Principiile de Realizare a unui Proces Eficient de Planificare:

 • Asigurarea securitatii nucleare prin identificarea, selectarea, evaluarea, planificarea si executia activitatilor necesare astfel incat sa se maximizeze disponibilitatea si siguranta in exploatare a echipamentelor si sistemelor centralei;
 • Controlul riscului asociat cu executia activitatilor;
 • Identificarea riscului asociat cu executia activitatilor asupra centralei si a personalului precum si protejarea Centralei de tranzienti neanticipati care ar putea rezulta din executia activitatilor. O evaluare generala a impactului aplicarii programului stabilit asupra securitatii nucleare a centralei trebuie sa fie facuta inainte de emiterea programului de executie final. Acest risc trebuie sa fie reevaluat in situatia aparitiei unor urgente care au avut ca rezultat modificarea conditiilor de referinta ale evaluarii anterioare;
 • Maximizarea productivitatii si eficientei personalului centralei precum si a resurselor materiale;
 • Planul zilnic de lucru are mai multe componente: intretinere predictiva, preventiva, teste obligatorii, implementare modificari aprobate. Acesta trebuie sa fie analizat din punct de vedere tehnic pentru validarea scopului. Planul zilnic de lucru trebuie pregatit si realizat neconditionat, in proportie cat mai mare, fara acceptarea amanarilor.

 

Serviciul Planificare

Serviciul Planificare coordoneaza Procesul de Planificare cu Centrala la Putere, prin care activitatile sunt identificate, selectate, evaluate, planificate, executate, inchise si analizate. In scopul atingerii excelentei, toata organizatia trebuie sa fie implicata si sa suporte total acest proces. Eficienta implementarii procesului de planificare rezulta dintr-o varietate de conditii asociate cu comportamentul si actiunile conducerii, precum si din procesele si valorile Organizatiei.

Atingerea excelentei in Procesul de Planificare cu Centrala la Putere depinde de urmatoarele:

 • ≥ 98% Completitudine Planul Zilnic de Lucru;
 • ≥ 92% Stabilitate Plan;
 • Nici un test obligatoriu a carui executie sa depaseasca data maxim admisibila;
 • Nici o cerinta de intretinere preventiva pe echipamente critice a carei executie sa depaseasca data maxim admisibila.

Scopul Procesului Planificare cu Centrala la Putere:

 • Asigura un proces ciclic, repetitiv care integreaza si metodologia de control al riscului asociat cu executia activitatilor;
 • Programarea activitatilor primare de intretinere, a resurselor si activitatilor suport necesare realizarii acestora;
 • Coordonarea executiei tuturor activitatilor programate (mentenanta corectiva, electiva, alt tip de mentenanta, implementare modificari, mentenanta preventiva, predictiva si teste) astfel incat performanta sa fie optima;
 • Pregatirea activitatilor pentru executie ca urmare a evaluarii grupurilor de evaluare;
 • Gruparea activitatilor din cadrul ferestrelor de intretinere ale echipamentelor (folosind diverse metode printre care si Gruparea Functionala de Echipamente) si implicit reducerea perioadei de indisponibilizare a echipamentelor.

 

Serviciul Opriri

Serviciul Opriri gestioneaza opririle planificate/neplanificate in cadrul Centralei, prin gestionarea proceselor de pregatire, conducere si aplicarea acestora in scopul atingerii cu succes a obiectivelor propuse in conditii de siguranta, calitate si respectarea programului.

Serviciul Opriri obtine informatii referitoare la activitatile de oprire de la Serviciile Tehnice, administreaza toate comenzile de lucrare pentru oprire, intocmeste programul de lucru de oprire, calculeaza indicatorii stabiliti pentru pregatirea opririi si programeaza pentru executie toate comenzile de lucrare pregatitoare.

Oprirea Planificata reprezinta cel mai important si complex proiect anual al CNE-Cernavoda.

Fiabilitatea echipamentelor centralei, ca si factorul de capacitate sunt puternic dependente de executarea la timp si in conditii de calitate a Opririlor Planificate. Efortul de planificare pe termen lung este consolidat iar modul de gestionare pe termen lung al opririlor, in special utilizarea sistematica a contractorilor pentru lucrari majore repetitive, este stabilit si implementat. Opririle planificate se desfasoara in lunile mai/iunie, avand o durata de executie planificata in medie de 25 ÷ 35 zile (24/ 24h)/unitate, in functie de volumul si dificultatea activitatilor de pe drumul critic.

Pentru indeplinirea indicatorilor de performanta stabiliti si pentru pregatirea documentatiei necesare executiei opririi planificate, procesul de pregatire al fiecarei opriri incepe cu 4,5 ani in avans.

Succesul Opririi Planificate consta in:

 • respectarea planului zilnic;
 • proces de decizie conservativ;
 • lucru in echipa;
 • respectarea stricta a procedurilor;
 • respectarea stricta a programului de lucru;
 • securitatea personalului, a instalatiilor si protectia mediului;
 • comunicare si utilizare mijloace de prevenire erori;
 • calitatea lucrarilor efectuate conform standardelor nucleare.

Scopul subprocesului de gestionare Opriri Planificate

Intregul proces al unei Opriri Planificate cuprinde patru mari etape si anume:

 • initierea;
 • pregatirea;
 • executia;
 • incheierea opririi.

Initierea Opririi

Aceasta presupune stabilirea datelor de finalizare pentru activitatile pregatitoare opririi (milestones), apoi stabilirea listei de activitati (Scop Opririe), urmata de elaborarea si aprobarea Logicii de Oprire.

In concordanta cu obiectivele stabilite in Planul Strategic al Centralei privind asteparile Conducerii, planul de productie, incadrarea in bugetul si duratele alocate Opririlor Planificate, precum si al celor mai bune performante si practici obtinute in industria nucleara din lume, se stabilesc datele de finalizare (“Milestones”) pentru activitatile pregatitoare fiecarei Opriri Planificate.

Pregatirea Opririi

Procesul de pregatire a unei Opririi Planificate trebuie sa fie continuu, chiar daca anumite date de finalizare (“Milestones”) se suprapun peste intervalul in care cealalta unitate se afla in faza de executie a Opririi Planificate.

Cele mai importante etape sunt:

 • identificarea lucrarilor premergatoare opririi;
 • evaluarea activitatilor opririi;
 • pregatirea si emiterea cererilor de procurare pentru activitatile de oprire;
 • emiterea documentatiei necesare, incluzand analize de securitate si aprobari ale organelor de reglementare.

Controlul asupra scopului reprezinta cheia de succes in pregatirea opririi. Aceasta include un proces de management al scopului atat pentru activitatile adaugate cat si pentru cele eliminate.

Executia Opririi

Controlul asupra planului zilnic de lucru reprezinta cheia de succes in faza de executie a opririi.

Principalele obiective in realizarea cu succes a opririlor sunt urmatoarele:

 • implementarea stricta a programului opririi;
 • urmarirea activitatilor de pe “drumul critic”;
 • implementarea programului sedintelor de oprire;
 • monitorizarea progresului programului de oprire.

Inchiderea Opririi

 • analiza executiei programului de oprire in comparatie cu scopul stabilit initial, identificarea lectiilor de invatat si elaborare Raport de Oprire;
 • stabilirea unui Plan de Actiuni in scopul imbunatatirii procesului de oprire;
 • programarea sedintelor privind lectiile de învatat si analizarea acestora pentru îmbunatatirile ce trebuiesc aduse in urmatoarea oprire.

 

Biroul Planuri de Lucru

Biroul Planuri de Lucru desfasoara ca activitati de baza elaborarea, evaluarea si emiterea planurilor de lucru necesare U0, U1 si U2, cu asigurarea suportului necesar Serviciilor Planificare si Opriri, structurat pe domenii ce asociaza grupuri de sisteme ale unitatilor.

Este responsabil pentru initierea/revizia planurilor de lucru, evaluarea si obtinerea aprobarilor necesare.

Asigura astfel, prin planul de lucru, o procedura de executie ce indeplineste standardele operationale, de securitate nucleara, aspectele de protectia mediului, chimic, radioprotectie si protectia muncii.

 

Grup Suport Control Lucrari

In cadrul Grupului Suport Control Lucrari a fost integrata functia de control din cadrul Departamentului Control Lucrari si au fost definite urmatoarele responsabilitati:

 • Controlul indicatorilor de performanta din Centrala prin integrarea unui sistem eficient de reactie care promoveaza si asigura imbunatatirea continua a proceselor;
 • Identificarea, programarea si evaluarea lucrarilor majore cu Centrala la Putere cu suficient timp in avans astfel incat sa se asigure obtinerea documentatiei tehnice, echipamentelor, pieselor de schimb sau materialelor cu ciclu lung de fabricatie si a resurselor umane necesare;
 • Elaborare si revizie documentatie aferenta Procesului de Planificare;
 • Coordonare si urmarire probleme tehnice cu impact deosebit precum si urmarirea activitatilor din procesul Top-Ten;
 • Elaboare analize de gap WANO/INPO PO&C si OSART precum si analiza de performanta pentru procesul de planificare in urma analizei OPEX-ului intern si extern;
 • Pregatire personal Departament Control Lucrari.

Managementul Energetic

In cadrul Departamentului Control Lucrari activeaza si Managerul Energetic al CNE Cernavoda, acesta fiind atestat de catre ANRE/ME si are in responsabilitate:

 • Prognoza, monitorizarea si raportarea datelor de productie energie electrica si termica pentru Unitatea 1 si Unitatea 2 Cernavoda catre organismele de raportare (ANRE, ANDR, INS);
 • Comunicarea retragerii din functionare sau cuplarea mai devreme la Sistemul Energetic National a celor doua unitati nucleare de producere a energiei electrice si termice;
 • Calculul indicatorilor de productie specifici setului de Indicatori de Performanta CNE Cernavoda si raportarea lor responsabililor cu realizarea Rapoartelor lunare/trimestriale/ anuale pe Centrala;
 • Imbunatatiri in ceea ce priveste eficienta energetica a celor celor 2 unitati (parte electrica sau termica).

Managerul Energetic elaboreaza cu un an inainte prognoza de energie electrica pentru cele doua unitati, pe durata unui an, cu estimarea perioadei de oprire planificata si durata acesteia si le transmite la SN Nuclearelectrica si spre instiintare Dispeceratului Energetic National (DEN). In plus, conform conventiei incheiate si a regulamentelor in vigoare privind functionarea si conducerea operativa a CNE Cernavoda in cadrul Sistemului Energetic National (SEN), CNE Cernavoda transmite catre DEN cerere pentru scoatere din functiune a unitatii care urmeaza a fi oprite si cerere de sincronizare la SEN pentru aprobare (cu 72 ore inainte).

X