Currently set to Index
Currently set to Follow

Administrare Platforma

Misiunea Departamentului Servicii Suport:

 • Mentinerea si administrarea activelor CNE Cernavoda, din aria de responsabilitate, la un nivel corespunzator de functionare si utilizare;
 • Asigurarea, la un nivel corespunzator calitativ, a obligatiilor contractuale asumate de CNE Cernavoda in zona de servicii suport.

Departamentul Servicii Suport este constituit din compartimentele: Serviciul Administrativ, Serviciul Administrare Obiective Exterioare, Grup Termoficare si Sectia Transporturi, avand urmatoarele responsabilitati principale:

 • Asigurarea suportului logistic, coordonare si interfata atat cu departamentele centralei, cat si cu institutiile, organizatiile, companiile cu care CNE Cernavoda se afla in relatii de colaborare, pentru buna desfasurare a urmatoarelor activitati administrative;
 • Gestionarea administrativa a contractelor de inchiriere teren, inchiriere spatii tip birouri si/sau cu alta destinatie precum si a contractelor de distributie cu revanzare a energiei electrice, incheiate de CNE Cernavoda cu firmele contractoare situate pe platforma CNE Cernavoda;
 • Administrarea desenelor/corespondentei, controlul documentelor si emiterea/circulatia documentatiei in interiorul si in exteriorul centralei;
 • Asigurarea de conditii corespunzatoare de locuit in toate locuintele proprietate SNN din Cernavoda si Constanta;
 • Asigurare conditii optime de preparare hrana calda pentru salariatii CNE prin gestionarea contractelor de inchiriere spatii pentru bufete si preparare hrana la cantina CNE;
 • Derularea contractelor de servicii si utilitati (apa, canalizare, energie electrica, telefonie, etc.) pentru  obiectivele aflate pe Platforma CNE Cernavoda si in obiective exterioare;
 • Derularea contractelor de intretinere si reparatii in obiective exterioare, proprietate CNE Cernavoda;
 • Exploatarea si intretinerea instalatiilor si retelelor de termoficare, in vederea efectuarii in bune conditii a serviciilor de alimentare cu energie termica a tuturor consumatorilor din orasul Cernavoda;
 • Asigurarea conditiilor de transport la un nivel corespunzator de confort si siguranta, pentru personalul CNE Cernavoda; asigurarea transportului de materiale si marfuri.

CNE_VG_Campus_Vedere Generala

 

X