Informatii pentru public conform legii 59/2016

 

Elemente de informaţii care trebuie comunicate publicului conform dispoziţiilor art. 14,  alin. (1) si alin. (2), lit. a din legea 59/2016 – privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substanţe periculoase

 

PARTEA 1

 

 1. Elemente de identificare a unităţii economice:

 

a) denumirea unităţii economice: Societatea Naţională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavoda

b) adresa completă a unităţii economice: Medgidiei, nr. 2, Cernavoda, jud. Constanţa

c) numele sau denumirea comercială a titularului activităţii: Societatea Naţională Nuclearelectrica SA 

 

 1. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi şi că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorităţii competente

 

Amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor de punere in aplicare a legii 59/2016, conform Notificarii, transmisa de catre CNE Cernavoda autoritatilor competente (APM Constanta, Garda de mediu si ISU Dobrogea) si a confirmarii de catre aceste autoritati, a incadrarii CNE Cernavoda ca obiectiv cu „risc major”.

 

 1. Explicarea activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului 

Sucursala CNE Cernavoda (CNE Cernavoda) opereaza doua Unitati nucleare astfel: Unitatea nr. 1 (U1) aflata in exploatare comerciala din decembrie 1996 si Unitatea nr. 2 (U2) aflata in exploatare comerciala din noiembrie 2007. Responsabilitatea operarii celor doua unitati nuclearoelectrice revine Sucursalei CNE Cernavoda din cadrul SNN-SA.

 

Obiectivul “Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda” cu tehnologie de tip CANDU 6, este situat in conformitate cu prevederile Autorizatiei nr. I/665 din 30 septembrie 1978, eliberată de Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară pentru amplasarea obiectivului, in Judetul Constanta pe un amplasament la cca 3 km sud-est de orasul Cernavoda, la cca. 1.5 km nord-est de  prima ecluza a canalului Dunare – Marea Neagra, (Ecluza Cernavoada aferenta Canalului Dunare – M. Neagra) avand coordonatele geografice 44°20’ latitudine nordica si 28°1’ longitudine estica. Amplasamentul este marginit la nord-est de Valea Cismelei, iar la sud vest de DJ 223C.

 

Sursa de apa necesara cerintelor tehnologice ale centralei este fluviul Dunarea prin intermediul Canalului Dunare – M. Neagra si al canalului de derivatie,  in amonte de portul de asteptare al ecluzei Cernavoda, iar energia electrica este evacuata printr-o statie de 400 kV in Sistemul Energetic National. Centrala a fost proiectata sa functioneze la baza curbei de sarcina. Fiecare unitate are cate un turbogenerator care furnizeaza o putere electrica de 706,5 MWe, pentru U1, respectiv 704,8 MWe pentru U2, utilizand aburul produs de cate un reactor nuclear de tip CANDU-PHWR-600.

 

Substanţele chimice din categoria celor prevazute de Legea 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major, utilizate in cadrul CNE Cernavoda sunt urmatoarele:

 

(i) Hidrazină este o substanţă utilizată pentru condiţionarea chimică a sistemelor de apă demineralizată având rol de agent reducător de oxigen:

 • pentru minimizarea conţinutului de oxigen dizolvat din circuitul secundar al generatorilor de abur U1 si U2 (circuit închis);
 • pentru minimizarea oxigenului dizolvat din generatorii de abur in timpul conservării umede;
 • pentru reducerea oxigenului dizolvat din apa demineralizata respectiv pentru minimizarea coroziunii oţelului carbon din circuitele de răcire închise ale centralei (apa recirculată de răcire, apa răcita, sistemul de stropire in anvelopa, sistem de răcire a zonei active in caz de urgenta);
 • pentru reducerea / controlul oxigenului dizolvat din apa demineralizată a sistemului de protecţie biologice (şi pentru minimizarea radiolizei).

 

În Clădirea Turbinei din U1 respectiv U2 hidrazina, în ambalajele originale, este depozitată în camera de adiţie chimicale. În această cameră există spaţiu de depozitare aprobat în care se afla stocul de maxim 2 butoaie de hidrazină, necesar adiţiilor în două rezervoare, în care aceste chimicale sunt diluate cu apă demineralizată conform procedurilor de câmp aplicabile. Efectuarea adiţiilor are loc de către personal instruit şi conform procedurilor aprobate, cu luarea masurilor de protecţie a personalului şi mediului. Camera de adiţie este prevăzută cu başă de colectare a scurgerilor astfel nu se deversează la canalizare hidrazina. Când başa se umple, aceasta este golită în butoaie etichetate corespunzător şi se tratează ca deşeu periculos.

Soluţia din rezervor este injectată în aspiraţia pompelor principale aferente sistemului de alimentare al generatorilor de abur. Aici hidrazina reacţionează (se consumă) cu oxigenul dizolvat în apa de alimentare.

În cazul sistemelor de răcire închise ale centralei, similar există câte un rezervor în care se adiţionează  hidrazina (aproximativ 20 litri) pentru condiţionarea sistemelor de răcire închise ale centralei (apa recirculată de răcire, apa răcită). Hidrazina este adiţionată şi în sistemul de stropire în anvelopă (aprox. 200 litri hidrazina 35% la o adiţie, cu o frecvenţă de 1/an) şi în sistemul de răcire a zonei active în caz de urgenţă.

(ii) Produse petroliere: motorină şi CLU:

 

Motorină – utilizată drept combustibil pentru diesele de avarie şi de rezervă. Sistemul de alimentare cu energie electrică de rezerva asigură producerea de energie electrică pentru consumatorii vitali în caz de avarie a sistemului de alimentare cu energie electrică. Sistemul de alimentare cu energie electrică la avarie asigură producerea de energie electrică pentru consumatorii vitali în caz de avarie a sistemului de alimentare cu energie electrică, mai exact, va asigura o rezervă de energie electrica pentru oprirea sigură a reactorului şi pentru evacuarea căldurii reziduale din reactor, în cazul în care toate celelalte surse de energie sunt indisponibile. Există 4 grupuri diesel de rezerva pentru U1, 2 grupuri diesel de rezerva pentru U2, 2 grupuri diesel de avarie pentru U1 şi 2 grupuri diesel de avarie pentru U2. Aceste grupuri sunt testate periodic.

 

CLU – utilizat drept combustibil pentru Centrala Termică de Pornire (CTP). Centrala Termică de Pornire are rolul de a furniza abur pe durata opririi unităţilor nucleare şi la repornirea acestora. CTP este utilizată pentru repornirea unei unităţi nuclearoelectrice numai în situaţia în care ambele unităţi CNE sunt oprite şi este necesară pornirea uneia dintre ele. Totuşi cele 2 cazane funcţionale ale CTP sunt testate periodic (trimestrial).

 

 1. Denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de periculozitate a substanţelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase

 

Nr. crt. Denumirea substanţei periculoase Număr CAS Categoria generala de periculozitate
0 1 2 4
Hidrazină 302-01-2
 1. Pericole pentru sanatatea oamenilor

– Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire;

– Poate cauza cancer;

– Provoaca arsuri;

– Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea.

 

 1. Pericole pentru mediul inconjurator

– Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

 

Produse petroliere: motorină,  şi CLU   (Combustibil Lichid Uşor) 68334-30-5(motorină)
 1. Pericole pentru sanatatea oamenilor

– Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire;

– Poate cauza cancer;

– Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea;

– Poate provoca leziuni ale organelor tinta in caz de expunere prelungita.

 

 1. Pericole pentru mediul inconjurator

– Toxic pentru organismele acvatice cu efecte adverse pe termen lung.

 

 1. Inflamabil
92045-14-2 (CLU)

 

 

 1. Informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informaţii adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic

 

In situatia unui accident, publicul este avertizat prin intermediul autoritatilor publice locale, care au responsabilitati de informare si (dupa caz) evacuare a populatiei. CNE Cernavoda are obligatia legala de a notifica atat autoritatile publice locale (primaria Cernavoda si primaria Saligny) cat si autoritatile publice cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta (ISU Dobrogea, IGSU si CNCAN) cu privire la natura pericolelor si cu privire recomandarile care se impun pentru avertizarea sau, daca este cazul, evacuarea populatiei.

 

Mai multe informatii se pot obtine pe www.nuclearelectrica.ro, sau se pot solicita la adresa office@nuclearelectrica.ro, sau la centrele de informare a publicului din Localitatile Cernavoda strada Unirii, bloc R4b, parter, Tel: 0241235073 si Constanta, bulevardul Mamaia, nr. 86A, bloc BI 2, parter, Tel: 0241619376. 

 

 1. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic; informaţii cu privire la locul unde este posibil să se obţină, la cerere, informaţii mai detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie 
 • Data ultimei vizite pe amplasament a autoritatilor de control, in conformitate cu prevederile Legii 59/2016 – 18 – 23 iulie 2018;
 • Informatii suplimentare se pot obtine la adresa: Strada Medgidiei nr. 2 Cernavoda – telefon 0241.239.340, e-mail: corespondenta@cne.ro. 
 1. Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante 

Informatii relevante se pot obtine la adresa office@nuclearelectrica.ro, la centrele de informare a publicului din localitatile Cernavoda, strada Unirii, bloc R4b, parter, Tel: 0241235073 sau Constanta, bulevardul Mamaia, nr. 86A, bloc BI 2, parter, Tel: 0241619376 sau la sediul firmei din Strada Medgidiei nr 2 Cernavoda, telefon 2041.239.340.

  

PARTEA 2

 

 1. Informaţii generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la efectele lor potenţiale asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, şi detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore şi măsurile de control pentru gestionarea acestora

 

Activitatile desfasurate pe amplasamentul CNE Cernavoda cuprind un ansamblu de operatiuni complexe cu sisteme performante de supraveghere si control, care implica pe langa factorul tehnic şi factorul uman. Din aceasta cauza, in cadrul proceselor de productie, utilizare, depozitare sau transport a produselor chimice exista un factor de risc.

 

Utilizarea, vehicularea si depozitarea unor substante periculoase, in anumite conditii poate duce la situatii de risc major. Pericolul de accident major este determinat de coexistenta mai multor factori de risc:

 

Pericolul Factorul de risc probabil
Chimic
 • stocare si vehiculare de substante toxice si periculoase pentru mediu;
 • scurgeri accidentale de substante toxice sau periculoase pentru mediu;
 • dispersii toxice de gaze de ardere in caz de incendiu.
Incendiu / explozie
 • stocare de substante combustibile si inflamabile;
 • formarea de amestecuri de vapori sau gaze cu aer in limitele de explozie si explozia acestora;
 • existenta retelelor electrice;
 • utilizarea utilajelor electrice.

 

Activitatea desfasurata in cadrul amplasamentului este axata in principal pe producerea de energie electrica si termica folosind energia nucleara. Ca urmare, depozitarea si utilizarea in procesul de productie a substantelor toxice, explozive, inflamabile si periculoase pentru mediu, reprezinta aspectul definitoriu al managementului securitatii.

 

Substanţele chimice din categoria celor prevazute de Legea 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major, utilizate in cadrul CNE Cernavoda sunt urmatoarele:

 • Hidrazina
 • Motorina
 • CLU (Combustibil Lichid Usor)

 

Efectele potentiale asupra sanatatii umane si asupra mediului sunt urmatoarele:

 

Nr. crt. Denumirea substanţei periculoase Efecte potentiale
Hidrazină
 1. Asupra sanatatii umane

– Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire;

– Poate cauza cancer;

– Provoaca arsuri;

– Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea.

 

 1. Asupra mediului inconjurator

– Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

 

Produse petroliere: motorină,  şi CLU   (Combustibil Lichid Uşor)
 1. Asupra sanatatii umane

– Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire;

– Poate cauza cancer;

– Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea;

– Poate provoca leziuni ale organelor tinta in caz de expunere prelungita.

 

 1. Asupra mediului inconjurator

– Toxic pentru organismele acvatice cu efecte adverse pe termen lung.

 

 

Principalele tipuri de scenarii de accidente majore luate in considerare in planul de urgenta pe amplasament si in procedurile de urgenta ale CNE Cernavoda sunt urmatoarele:

 • scaparile accidentale de substante chimice sau produse petroliere din containerul/rezervorul sau sistemul care contine substanta periculoasa in procesul de operare sau depozitare (≥ 0,5 t pt. hidrazina / ≥2500 t pt. Motorina / CLU);
 • descarcarile accidentale de substante chimice sau produse petroliere in efluentul lichid (≥ 0,5 t pt. hidrazina / ≥2500 t pt. Motorina / CLU);
 • incendii in care sunt implicate substante chimice sau produse petroliere (≥ 0,5 t pt. hidrazina / ≥2500 t pt. Motorina / CLU).

 

Principalele masuri de control pentru gestionarea accidentelor majore sunt urmatoarele:

 • clasificarea evenimentului;
 • notificarea personalului de pe amplasament;
 • notificarea autoritatilor publice despre producerea accidentului si solicitarea suportului necesar;
 • se initiaza masurile de curatare a substantei chimice / de stingere a incediului;
 • cooperarea cu autoritatile publice in vederea aducerii situatiei intr-o stare controlabila si sigura si de a minimiza efectele asupra populatiei si a mediului.

 

 1. Confirmarea faptului că operatorul are obligaţia de a lua măsuri adecvate în cadrul amplasamentului, în special menţinerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgenţă, pentru a acţiona în situaţia accidentelor majore şi pentru a minimaliza efectele acestora

 

In conformitate cu Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, in cazul unui accident major CNE Cernavoda are obligatia sa ia urmatoarele masuri:

 • să informeze imediat ISU Dobrogea al Judetului Constanta (ISUJ) privind producerea accidentului;
 • să ofere ISUJ, imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai târziu de două ore de la producerea accidentului, următoarele informaţii referitoare la: circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii umane, asupra mediului şi proprietăţii şi măsurile de urgenţă adoptate;
 • să informeze autorităţile competente (Secretariatul de Risc Agentiei Judetene pentru Protectia Mediului, Comisariatul Judetean Constanta al Garzii Nationale Mediu si ISUJ) cu privire la măsurile avute în vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului, precum şi pentru prevenirea repetării unui astfel de accident;
 • să actualizeze informaţiile furnizate dacă cercetările ulterioare fac cunoscute date suplimentare care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile stabilite.

 

In acest sens CNE Cernavoda are elaborat un Plan de Urgenta pe Amplasament si Proceduri de Urgenta care sunt implementate in cazul unei situatii de accident, cu scopul de a minimiza efectele acestuia asupra populatiei si mediului.

 

 1. Informaţii corespunzătoare din planul de urgenţă externă elaborat pentru a face faţă oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident

 

Autoritatile publice cu responsabilitati in domeniu au elaborate planuri de urgenta pentru a raspunde oricarui accident major cu efecte in afara amplasamentului. Principala responsabilitate a populatiei este de a urma toate instrucţiunile şi de a se răspunde la toate solicitările din partea serviciilor de intervenţie în caz de urgenţă în timpul unui accident major in care sunt implicate substante periculoase.

 

 

 

X