Currently set to Index
Currently set to Follow

Structura organizatorica

Componenta a Societatii Nationale „Nuclearelectrica” SA, sucursala CNE Cernavoda are o structura organizationala de tip functional, centrata pe principalele functii ale acesteia: de productie, tehnica, de planificare si control al lucrarilor, de securitate nucleara, de radioprotectie, economica si de resurse umane, incluzand totodata si componente organizationale specifice unor functii asociate celor principale: asigurarea calitatii, tehnologia informatiei, protectie fizica etc.

Complexitatea proceselor si activitatilor desfasurate impune o definire clara a responsabilitatilor si un control riguros al modului de indeplinire a acestora.

Din aceste motive, structura organizationala a CNE Cernavoda, specifica industriei nucleare, include un numar relativ ridicat de niveluri ierarhice, raportat la situatia existenta in unitati din alte domenii de activitate.

In cadrul acestei structuri, pe durata derularii unor proiecte, functioneaza echipe de proiect cu componenta multidepartamentala, fapt care promoveaza lucrul in echipa, aduce avantaje de natura tehnica si economica pentru organizatie si ofera oportunitati de dezvoltare pentru personalul implicat.

Este de mentionat faptul ca structura organizationala nu este statica, aceasta facand obiectul unui program de optimizare care vizeaza adaptarea cadrului organizational la cerintele specifice etapelor succesive din durata de viata a centralei, cresterea capacitatii de raspuns a organizatiei la stimulii si factorii de influenta din exterior, mentinerea unui climat propice pentru performanta.

Astfel, in perioada relativ scurta de la momentul intrarii in exploatare comerciala a primei unitati a centralei (2 Dec 1996), respectiv de la infiintarea Societatii Nationale „Nuclearelectrica” SA (iulie 1998) structura organizationala a sucursalei CNE Cernavoda a evoluat de la una specifica pentru etapa de realizare a investitiei si punerea in functiune a acesteia, catre o formula de organizare aliniata cerintelor etapei de exploatare (initial cu o singura unitate operationala, iar din a doua parte a anului 2007 cu 2 unitati operationale ), care este apropiata de modelele utilizate in alte organizatii care opereaza centrale nucleare.

Procesul nu a fost simplu, a implicat actiuni de analiza a activitatilor si proceselor din centrala, de evaluare a pietei locale a serviciilor si identificare a activitatilor suport care pot fi asigurate (la standarde de calitate si eficienta economica acceptabile pentru industria nucleara) prin contractarea de servicii si, in final, parcurgerea mai multor etape de reorganizare interna in cadrul directiilor/departamentelor si la nivelul sucursalei.

Rezultatele acestor actiuni de analiza, evaluare si reorganizare se reflecta, in principal, in reducerea ponderii activitatilor suport in obiectul de activitate al unitatii, cresterea eficientei actului managerial prin focalizarea acestuia pe activitatile si procesele de baza din centrala si a eficientei economice, ca efect al imbunatatirii semnificative a indicatorului de productivitate fizica (de la 2,3 om/MWe in anul 1999 la 1,1 om/MWe, in anul 2015) si asigurarea unor resurse financiare suplimentare pentru motivarea salariatilor implicati in procesul de exploatare al centralei.

Nu este lipsit de importanta faptul ca aceste rezultate au fost obtinute fara efecte secundare in ceea ce priveste securitatea in exploatarea centralei si fara aparitia unor tensiuni in planul relatiilor de munca.

Strategia de dezvoltare a CNE Cernavoda are in vedere continuarea procesului de optimizare a structurii organizationale si a personalului, obiectivele asociate acestei directii de actiune pentru urmatorii ani fiind in curs de definire, in raport cu misiunea generala a Societatii Nationale Nuclearelectrica SA in continuarea programului nuclear de la Cernavoda.

Organigrama Sucursalei CNE Cernavoda

X