Currently set to Index
Currently set to Follow

Proiecte de investitii

shutterstock_149633165

Misiunea Departamentului Dezvoltare Investitii este aceea de a administra proiectele de investitii ale CNE Cernavoda, cu respectarea stricta a cerintelor de securitate nucleara, calitate, radioprotectie si control configuratie, in baza prioritatilor organizatiei si cu respectarea disciplinei financiare si a legislatiei aplicabile. Proiectele de investitii pe centrala, prin gradul lor de complexitate, impun utilizarea unor metode de derulare si coordonare particulare fata de marea majoritate a celorlalte lucrari din centrala. Pentru o administrare optima, activitatea Departamentului Dezvoltare Investitii este organizata in trei servicii:

 

 1. Serviciul Coordonare Program de Investitii asigura derularea Programului de Investitii al CNE Cernavoda. Serviciul este structurat in urmatoarele doua grupuri:

 

Grupul Coordonare proiecte, activitate atribuita coordonatorului de proiect numit prin decizia Conducerii CNE Cernavoda, avand urmatoarele responsabilitati:

 • se informeaza despre cerintele, limitele și termenele proiectului atribuit, iar pe baza acestora, impreună cu echipa, elaboreaza graficul proiectului;
 • coordoneaza activitatile pentru pregatirea documentatiilor necesare achizitiilor aferente proiectului;
 • coordoneaza elaborarea documentatiei suport pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare si urmareste obtinerea acestora in toate fazele de realizare a lucrarilor;
 • stabileste si urmareste impreună cu grupurile de lucru durata si continutul tuturor activitatilor fiecarei faze a proiectului astfel incat termenele, datele de finalizare sa fie stabilite corespunzator;
 • coordoneaza completarea documentatiilor tehnico-economice atunci cand pe parcursul implementarii sunt necesare deviatii fata de solutiile aprobate si se ingrijeste de aprobarea acestora;
 • coordoneaza activitatile de executie a proiectului urmarind respectarea graficului stabilit prin contracte cu respectarea disciplinei financiare si bugetare;
 • verifica permanent stadiul angajamentelor contractuale, respectiv a situatiilor de lucrari si vizeaza documentele premergatoare platilor.

Grupul Planificare Coordonata, Buget si Activitati Suport isi desfasoara activitatea pe urmatoarele arii: Planificare coordonata, Buget, Program COG Joint Projects, Receptii si suport coordonare cu urmatoarele responsabilitati:

 • elaborarea Planului Multianual de Investitii al Centralei;
 • elaborarea si urmarirea executiei bugetului aferent programului de investitii al centralei;
 • participarea la activitatile de avizare proiecte, impreună cu coordonatorii de proiecte si seful Serviciului Coordonare Program de Investitii;
 • participarea la pregatirea documentelor si resurselor necesare pentru obtinerea aprobarilor (interne/externe) pentru realizarea proiectelor;
 • participarea la activitatile de planificare, urmarire, rectificare si raportare a bugetului de investitii/departamentului;
 • pregatirea receptiilor obiectivelor de investitii.
 1. Serviciul Implementare Proiecte desfasoara activitati de evaluare, pregatire lucrari, dirigentie de santier, supraveghere lucrari aferente proiectelor de investitii, activitatea acestui serviciu fiind structurata pe urmatoarele discipline: constructii civile, hidrotehnice, mecanic, conducte, retele termice, termoventilatie, electric si I&C, avand urmatoarele responsabilitati:
 • verifica existenta si valabilitatea autorizatiei de construire si a concordantei dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
 • verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatorii atestati;
 • verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control, al calitatii;
 • verifica existenta si respectarea „Planului Calitatii” si a procedurilor de proces/ instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
 • urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare;
 • participa la verificarea la faze determinante, asigurandu-se de prezenta inspectorilor de specialitate din exteriorul CNE Cernavoda;
 • analizeaza si vizeaza situatiile de lucrari lunare si cele de plata emise de fiecare contractor in functie de indeplinirea clauzelor contractuale;
 • urmareste respectarea de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau organele abilitate;
 • preia documentele de la contractant si proiectant si verifica cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.
 1. Serviciul Suport Proiectare pentru Investitii este alcatuit din personal care asigura functia de coordonator proiectare (Project Engineer) si/sau proiectant pentru proiectele de investitii din portofoliul CNE Cernavoda din categoria celor externe centralei sau, in cazul celorlalte, pentru partea noua din proiect fara interfata cu sistemele, structurile, componentele centralei. Serviciul Suport Proiectare realizeaza activitatile suport de proiectare care constau in principal in evaluarea documentatiei tehnice de proiectare pentru proiecte de investitii care se realizeaza in exteriorul centralei si, in cazul celorlalte, pentru partea noua fara legatura cu sistemele, structurile, componentele centralei.

In anul 2021 realizarile departamentului s-au concentrat in principal in urmatoarele obiective:

 • Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA), finalizarea Modulului 12;
 • Modernizare si extindere sistem de protectie fizica;
 • Upgrade Asset Suite-Work Management System (AS-WMS), s-a implementat obiectivul de asigurare platforma hardware/software necesara Upgrade AS;
 • Finalizarea retehnologizarii software si hardware a simulatorului full scope.

 

Dintre provocarile viitorului mentionam urmatoarele prioritati din cadrul departamentului in 2022:

 • Continuarea proiectului de reamenajare a Unitatii 5 in alte spatii/obiective suport utile pe durata de viata a Unitatilor 1 si 2 in functiune si viitoarelor Unitati 3 si 4 ale CNE Cernavoda in scopul asigurarii functionarii lor in conditii de securitate nucleara si indeplinirea tuturor cerintelor legale;
 • Aderenta la Planul de Investitii al CNE Cernavoda la standarde ridicate de calitate si asigurarea stabilitatii acestuia;
X