Currently set to Index
Currently set to Follow

Situatii financiare 2021

Semestrul I

Raport semestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021 (Semestrul I al exercitiului financiar 2021)

Situatii Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara”

Raport de revizuire

Excel – Situatii Financiare Interimare Individuale

Situatii Financiare Interimare Consolidate la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2021 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardul International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara”

Raport de revizuire

Excel – Situatii Financiare Interimare Consolidate

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – Semestrul I 2021

Trim I

Raport Trimestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2021 (Trimestrul I al exercitiului financiar 2021)

Situatii Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2021 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

Situatiile Financiare in format Excel

Raportul Trimestrial al Consiliului de Administratie – Trimestrul I 2021

X