Solicita o sponsorizare de la Nuclearelectrica

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA acorda sponsorizari in conformitate cu prevederile Legii 32/1994 privind sponsorizarile su cu prevederile producerii interne aferente, urmatoarelor categorii de beneficiari:

Categorii de beneficiari in baza prevederilor Legii 32/1994:

 1. orice persoana juridica de utilitate publica, cu sediul in Romania, care desfășoară sau urmează sa desfășoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, științific, religios, sportiv sau care este destinata protecției drepturilor omului si educației civice ori calității mediului înconjurător.
 2. orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific-cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;
 3. orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;            

Categorii de beneficiari in baza Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

 • Cabinetele de medicina de familie
 • Echipajelor de prim ajutor calificat
 • Structurile care asigura asistenta medicală publică de urgenta – serviciile publice de urgență
 • Activitatea SMURD
 • Furnizorii de servicii medicale de specialitate prevăzuți la art. 135 din Legea nr. 96/2006
 • Activitatea de transplant
 • Spitalele publice

 

Categorii de beneficiari in baza Legii 1/2011 a educatiei nationale:

 • învățământul preuniversitar de stat
 • învățământul superior de stat

 

Deoarece dorim sa aducem beneficii sustenabile si sa avem un impact real asupra unui public cat mai larg, ne focalizam atentia pe urmatoarele actiuni umanitare:

 • Acțiuni dedicate studenților din domeniul nuclear, energetic, tehnic, in special si tinerilor in general, de tipul concursuri, olimpiade, expoziții de creații si invenții, etc;
 • Acțiuni dedicate dezvoltării comunităților locale din zona Cernavoda si Pitești, îmbunătățirii condițiilor de trai, acces la servicii medicale de calitate, ajutorarea categoriilor defavorizate de populație, oferirea de oportunități pentru educație, dezvoltare aptitudinala a tinerilor, sporirea numărului si calității spatiilor verzi, etc;
 • Participarea activa in cadrul unor organizații care promovează politici publice sustenabile in domeniul economic, energetic, social, cultural, de tipul asociații profesionale, institute, centre de resurse, etc.;
 • Acțiuni culturale si educative destinate facilitării accesului publicului la cultura si dezvoltare personala, susținerii creațiilor si manifestărilor artistice, etc.
 • Acțiuni umanitare destinate ajutorării segmentelor de populație afectate de calamitați naturale sau cazurilor singulare de persoane cu dizabilități prin intermediul unor asociații de profil, acțiuni dedicate, in special, persoanelor in vârstă si copiilor.

 

Cum poti solicita o sponsorizare de la SNN?

Este simplu. Urmati pasii de mai jos:

 1. Verificati daca va incadrati in categoriile de beneficiari prezentate mai sus, stabilite de legislatie si in tipurile de actiuni pe care SNN le sustine, in mod special.
 2. Inregistrati-va in Registrul ANAF al entitatilor/unitatilor de cult pentru a putea beneficia de sponsorizare din partea Nuclearelectrica
 3. Trimiteti formularul completat “Cerere de sponsorizare” cu toate detaliile solicitate in atentia Directorului General Nuclearelectrica.
 4. In cazul aprobarii solicitarii de sponsorizare, veti fi contactat in vederea demararii semnarii contractului si a actiunii in sine:
  1. Veti fi rugat sa  declarati pe propria raspundere ca nu va incadrati in categoriile de excludere din formularul anexat 
  2. Veti fi rugat sa trimiti date suplimentare despre Asociatie daca este cazul pentru contract
 5. Dupa finalizarea actiunii sponsorizate de SNN, veti avea obligatia (prevazuta si in contract) de a pune la dispozitia SNN documente justificative de tipul facturi, contracte, ordine de plata din care sa rezulte ca ati cheltuit suma alocata de SNN in scopul mentionat in contract, pentru actiunea respectiva. De asemenea, trebuie indeplinite si clauzele privind promovarea imaginii SNN stabilite in contract, de la caz la caz, si documentarea acestora cu dovezi (imagini, filmari, testimoniale, articole de presa, interviuri etc)

 

SNN are un proces intern riguros de evaluare a solicitarilor de sponsorizare primite si va asiguram de intreaga noastra transparenta si disponibilitate.

 

Pentru informatii suplimentare despre procedura de acordare de sponsorizari, va rugam sa va adresati:

Doamnei Raluca Tena

Tel: 021.203.82.53

Email: rtena@nuclearelectrica.ro

Doamnei Rizea Lavinia

Tel: 021.203.13.14

Email: lrizea@nuclearelectrica.ro

 

X