Currently set to Index
Currently set to Follow

Solicita o sponsorizare de la Nuclearelectrica

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA acorda sponsorizari in conformitate cu prevederile Legii 32/1994 privind sponsorizarile su cu prevederile producerii interne aferente, urmatoarelor categorii de beneficiari:

Categorii de beneficiari in baza prevederilor Legii 32/1994:

 1. orice persoana juridica de utilitate publica, cu sediul in Romania, care desfășoară sau urmează sa desfășoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, științific, religios, sportiv sau care este destinata protecției drepturilor omului si educației civice ori calității mediului înconjurător.
 2. orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific-cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;
 3. orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;

Categorii de beneficiari in baza Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

 • Cabinetele de medicina de familie
 • Echipajelor de prim ajutor calificat
 • Structurile care asigura asistenta medicală publică de urgenta – serviciile publice de urgență
 • Activitatea SMURD
 • Furnizorii de servicii medicale de specialitate prevăzuți la art. 135 din Legea nr. 96/2006
 • Activitatea de transplant
 • Spitalele publice

Categorii de beneficiari in baza Legii 1/2011 a educatiei nationale:

 • învățământul preuniversitar de stat
 • învățământul superior de stat

Deoarece dorim sa aducem beneficii sustenabile si sa avem un impact real asupra unui public cat mai larg, ne focalizam atentia pe urmatoarele actiuni umanitare:

 • Acțiuni dedicate studenților din domeniul nuclear, energetic, tehnic, in special si tinerilor in general, de tipul concursuri, olimpiade, expoziții de creații si invenții, etc;
 • Acțiuni dedicate dezvoltării comunităților locale din zona Cernavoda si Pitești, îmbunătățirii condițiilor de trai, acces la servicii medicale de calitate, ajutorarea categoriilor defavorizate de populație, oferirea de oportunități pentru educație, dezvoltare aptitudinala a tinerilor, sporirea numărului si calității spatiilor verzi, etc;
 • Participarea activa in cadrul unor organizații care promovează politici publice sustenabile in domeniul economic, energetic, social, cultural, de tipul asociații profesionale, institute, centre de resurse, etc.;
 • Acțiuni culturale si educative destinate facilitării accesului publicului la cultura si dezvoltare personala, susținerii creațiilor si manifestărilor artistice, etc.
 • Acțiuni umanitare destinate ajutorării segmentelor de populație afectate de calamitați naturale sau cazurilor singulare de persoane cu dizabilități prin intermediul unor asociații de profil, acțiuni dedicate, in special, persoanelor in vârstă si copiilor.

***

Cum poti solicita o sponsorizare de la SNN?

Este simplu. Urmati pasii de mai jos:

 1. Verificati daca va incadrati in categoriile de beneficiari prezentate mai sus, stabilite de legislatie si in tipurile de actiuni pe care SNN le sustine, in mod special.
 2. Inregistrati-va in Registrul ANAF al entitatilor/unitatilor de cult pentru a putea beneficia de sponsorizare din partea Nuclearelectrica
 3. Trimiteti urmatoarele formulare completate „Cerere de sponsorizare” si „Anexa 2 – Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile de excludere„, in forma editabila (Word) si varianta semnata. Anexa 1 va include un deviz estimativ de cheltuieli asumat de catre potentialul beneficiar al sponsorizarii. Decontul de cheltuieli efective se va realiza in baza devizului anexat la contractul de sponsorizare, care, de regula, este acelasi cu devizul initial, avandu-se in vedere ca toate cheltuielile trebuie sa aiba legatura directa cu obiectul sponsorizarii. Altfel, daca nu este respectat devizul anexat la contractul de sponsorizare, beneficiarul va trebui sa returneze partea aferente neacoperita din sponsorizarea acordata de SNN.
 4. In cazul aprobarii solicitarii de sponsorizare, veti fi contactat in vederea demararii semnarii contractului si a actiunii in si veti fi rugat sa trimiti date suplimentare despre Asociatie daca este cazul pentru contract.
 5. Dupa finalizarea actiunii sponsorizate de SNN, veti avea obligatia (prevazuta si in contract) de a pune la dispozitia SNN documente justificative de tipul facturi, contracte, ordine de plata din care sa rezulte ca ati cheltuit suma alocata de SNN in scopul mentionat in contract, pentru actiunea respectiva. De asemenea, trebuie indeplinite si clauzele privind promovarea imaginii SNN stabilite in contract, de la caz la caz, si documentarea acestora cu dovezi (imagini, filmari, testimoniale, articole de presa, interviuri etc)

Va rugam sa aveti in vedere ca pentru a creste sansele ca proiectul dvs. sa fie finantat acesta trebuie sa respecte directiile strategice ale SNN, conform Strategiei de CSR si sponsorizari a SNN pentru anul 2021.

Principalele directii de orientare a actiunilor de CSR si sponsorizari pentru anul 2021, in conformitate cu specificul activitatii SNN si avand scopul de a promova dezvoltarea si de a aduce plus valoare in comunitatile in care activeaza compania, vor viza actiuni in urmatoarele domenii si subdomenii de interes:

Domenii Subdomenii Titlul campaniei
Educational (inclusiv actiuni de formare profesionala si invatamant dual, educatie non-formala) Dotare scoli (educatie online si offline)

Sprijinirea performantelor scolare

Programul de burse SNN

„Crestem o data cu tine” (continuarea programului de dotare a scolilor demarat in anul 2019)
Medical Extinderea sectiilor din spitale

Oncologie pediatrica

„Romania sanatoasa”
Alte proiecte: protectia mediului Impaduriri „Romania respira”

 

 1. Domeniul educational

SNN este interesata de crearea conditiilor pentru cresterea unei noi generatii de specialisti capabili sa preia cunostiintele acumulate in domeniul nuclear si sa asigure continuare proiectelor de investitii si dezvoltare ale energiei nucleare in Romania.

Actiunile din cadrul acestui program vor viza continuarea campaniei „Crestem o data cu tine” lansata de SNN in anul 2019 prin actiuni punctuale de dotare a scolilor, inclusiv din perspectiva invatamantului online care necesita detinerea de tablete, laptopuri si alte echipamente pe care categorii defavorizate de public nu si le pot permite. In Romania rata abandonului scolar este de 16.4% fata de media europeana de 10.6%. Abandonul scolar inseamna somaj, exluziune sociala,  saracie si probleme de sanatate. Mediul rural din Romania este afectat aproape in proportie dubla fata de mediul urban, cele mai expuse regiuni fiind centrul tarii si sudul tarii. Implicarea timpurie in prevenirea acestui fenomen, prin facilitarea accesului la educatie de calitate, in laboratoare si sali dotate corespunzator si la tehnica de calcul moderna pentru invatamantul online reprezinta o solutie pentru cresterea unei generatii bine pregatite care poate fi absorbita usor in piata fortei de munca, inclusiv in domeniul nuclear.

De asemenea in cadrul acestui domeniu, SNN se va implica in sustinerea performantelor individuale si colective ale elevilor si studentilor talentati, cu rezultate deosebite pentru participare in cadrul unor concursuri nationale si internationale, dezvoltare a unor proiecte educationale, stiintifice, crearea de prototipuri si testarea unor inventii etc.

 1. Domeniul medical

In domeniul medical, SNN se va implica in proiecte privind extinderea sectiilor spitalelor din tara, existand o preocupare a spitalelor in acest domeniu pentru a face fata numarului crescut al unor cazuri pentru care spitalele nu dispun de capacitate suficienta (spre exemplu, sectiile de arsi sau neonatologie). Aceste proiecte au de regula o durata indelungata de executie fiind necesara obtinerea de aprobari si autorizatii inainte de demararea lucrarilor, asadar se vor avea in vedere contracte pentru o perioada de 24 de luni, cu milestone-uri de raportare a progresului, conform procedurii RC-00-05, revizia 5. De asemenea, SNN se va implica in proiecte medicale care vizeaza depistarea si tratarea cancerului la nou nascuti, fie prin acordarea sprijinului direct catre spitale fie catre asociatii si organizatii care se ocupa de astfel de proiecte.

 1. Alte proiecte: protectia mediului

In cadrul acestui domeniu, SNN se va implica in actiuni de impadurire derulate de diferite organizatii, avand in vedere ingrijorarea romanilor pentru reducerea spatiului verde si degradarea calitati aerului. Rapoartele oficiale indica o discrepanta intre suprafata impadurita a Romaniei (circa 27%) si  procentul optim de împădurire (35-40%), motiv pentru care SNN a ales acest subdomeniu in care considera ca poate aduce o contributie valoroasa.

***

SNN are un proces intern riguros de evaluare a solicitarilor de sponsorizare primite si va asiguram de intreaga noastra transparenta si disponibilitate.

Plata sumei sponsorizate se va face in mod esalonat,  pe masura ce beneficiarul va justifica, prin documente de tipul facturi, contracte, documente aferente procedurilor de achizitie publica etc., modul de utilizare a sumei care va fi acordata prin contractul de sponsorizare. La momentul transmiterii solicitarii de sponsorizare beneficiarul este obligat sa trimita un deviz estimativ de cheltuieli, care se va regasi ca anexa la contractul de sponsorizare. Se vor putea deconta de catre SNN doar cheltuielile inscrise in acest deviz.

Contractul de sponsorizare include o clauza potrivit careia, in cazul in care pe perioada de valabilitate a contractului, beneficiarul intra in oricare dintre situatiile de excludere prevazute in declaratia pe propria raspundere, acesta are obligatia de a restitui SNN sponsorizarea acordat, iar SNN are dreptul de a lua masuri legale pentru recuperarea sumei in cazul in care beneficiarul nu o restituie de buna voie. In cazul rezilierii contractului din cauza intrarii beneficiarului in situatiile de excludere, asocierea numelui si a imaginii SNN cu obiectul sponsorizarii si cu beneficiarul va inceta de indata.

Contractul de sponsorizare include o clauza potrivit careia beneficiarii de sponsorizari care beneficiaza de fonduri mai mari de 25.000 Euro si carora nu li se aplica legislatia privind achizitiile publice/sectoriale se obliga sa realizeze obiectul contractului de sponsorizare prin achizitii competitive, adica cererea de trei oferte cu stabilirea datei si a orei de primire, a caror dovada sa o poata face la solicitare Sponsorului

Contractul de sponsorizare include o clauza potrivit careia beneficiarii de sponsorizari au obligatia ca dupa 6 luni de la data incheierii contractului, precum si la incheierea perioadei contractuale sau la cererea Sponsorului, sau, pentru contractele cu durate relativ scurte, cel putin o data, la momentul incheierii contractului, sa intocmeasca si sa transmita Sponsorului un raport de monitorizare a derularii contractului care va include urmatoarele:

– decont partial pentru sumele care au fost cheltuite din suma primita de la Sponsor pana la data respectiva, in scopul realizarii obiectului contractului;

– dosar care sa contina monitorizarea beneficiilor de imagine obtinute in cadrul contractului pana la data respectiva daca exista stabilite prin clauzele de contract beneficii de imagine la inceputul sau pe toata durata derularii contractului;

Decontul se va realiza dupa cum urmeaza:

– va fi permisa exclusiv decontarea de cheltuieli realizate ulterior primirii sponsorizarii de la Sponsor, destinate obiectului pentru care este acordata sponsorizarea, in cadrul perioadei contractuale;

– se vor depune copii dupa facturi fiscale si ordinele de plata aferente, arhivate;

– copiile dupa facturi si ordinele de plata vor preciza in clar obiectul tranzactiei;

– se va prezenta un fisier de decont care va insoti copiile dupa facturi si ordinele de plata si care va respecta structura prezentata mai jos:

Numar curent, Numar factura, Data emiterii facturii, Data efectuarii platii, Emitentul facturii, Obiectul tranzactiei, Suma platita

Toate tranzactiile mentionate in decont se vor regasi in arhiva cu facturi si ordine de plata. Nu se vor accepta tranzactii pentru care nu exista ca, documente justificative: facturi, bonuri fiscale, contracte sau ordine de plata. Sponsorul poate solicita informatii suplimentare cu privire la decont, precum tipul contractelor care au stat la baza tranzactiei, procesele verbale de primire, etc. Orice intarzieri in prezentarea rapoartelor la timp va atrage descalificarea beneficiarului pentru acordarea de sponsorizari viitoare din partea Sponsorului.

Ulterior finalizarii unei actiuni de sponsorizare, pana la expirarea duratei contractuale, beneficiarii vor avea obligatia transmiterii catre SNN a unui dosar de prezentare a promovarii SNN in cadrul campaniei, care va contine numarul si titlul referirilor din mass-media, articole, fotografii, video, testimoniale etc. In functie de obligatiile si durata contractului, acest raport va fi trimis semestrial precum si la expirarea duratei contractuale, sau, la contractele cu durate relativ scurte, cel putin o data la expirarea duratei contractuale, dupa caz.

Ulterior finalizarii unei actiuni de sponsorizare, pana la expirarea duratei contractuale, beneficiarii vor avea obligatia completarii si transmiterii catre SNN a unui formular de evaluare a impactului sponsorizarii, care va face parte integranta din contractul de sponsorizare. In cazul in care, din motive obiective sau subiective care tin de beneficiar, actiunea sau proiectul nu au loc, se va urmari recuperarea, de la beneficiar, in integralitate, a sumei alocate de SNN si acordate prin contract, pentru proiectul respectiv. Pentru sumele de bani nerestituite la termenele prevazute in contractele de sponsorizare se va urmari si recuperarea dobanzii legale calculata de la momentul acordarii sponsorizarii, in conformitate cu prevederile OG nr. 13/2011.

Pentru informatii suplimentare despre procedura de acordare de sponsorizari, va rugam sa va adresati:

Doamnei Raluca Tena-Tatu

Tel: 021.203.82.53

Email: raluca.tena@nuclearelectrica.ro

 

X