Solicita o sponsorizare de la Nuclearelectrica

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA acorda sponsorizari in conformitate cu prevederile Legii 32/1994 privind sponsorizarile su cu prevederile producerii interne aferente, urmatoarelor categorii de beneficiari:

Categorii de beneficiari in baza prevederilor Legii 32/1994:

 1. orice persoana juridica de utilitate publica, cu sediul in Romania, care desfășoară sau urmează sa desfășoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, științific, religios, sportiv sau care este destinata protecției drepturilor omului si educației civice ori calității mediului înconjurător.
 2. orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific-cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;
 3. orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;

Categorii de beneficiari in baza Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

 • Cabinetele de medicina de familie
 • Echipajelor de prim ajutor calificat
 • Structurile care asigura asistenta medicală publică de urgenta – serviciile publice de urgență
 • Activitatea SMURD
 • Furnizorii de servicii medicale de specialitate prevăzuți la art. 135 din Legea nr. 96/2006
 • Activitatea de transplant
 • Spitalele publice

 

Categorii de beneficiari in baza Legii 1/2011 a educatiei nationale:

 • învățământul preuniversitar de stat
 • învățământul superior de stat

 

Deoarece dorim sa aducem beneficii sustenabile si sa avem un impact real asupra unui public cat mai larg, ne focalizam atentia pe urmatoarele actiuni umanitare:

 • Acțiuni dedicate studenților din domeniul nuclear, energetic, tehnic, in special si tinerilor in general, de tipul concursuri, olimpiade, expoziții de creații si invenții, etc;
 • Acțiuni dedicate dezvoltării comunităților locale din zona Cernavoda si Pitești, îmbunătățirii condițiilor de trai, acces la servicii medicale de calitate, ajutorarea categoriilor defavorizate de populație, oferirea de oportunități pentru educație, dezvoltare aptitudinala a tinerilor, sporirea numărului si calității spatiilor verzi, etc;
 • Participarea activa in cadrul unor organizații care promovează politici publice sustenabile in domeniul economic, energetic, social, cultural, de tipul asociații profesionale, institute, centre de resurse, etc.;
 • Acțiuni culturale si educative destinate facilitării accesului publicului la cultura si dezvoltare personala, susținerii creațiilor si manifestărilor artistice, etc.
 • Acțiuni umanitare destinate ajutorării segmentelor de populație afectate de calamitați naturale sau cazurilor singulare de persoane cu dizabilități prin intermediul unor asociații de profil, acțiuni dedicate, in special, persoanelor in vârstă si copiilor.

 

Cum poti solicita o sponsorizare de la SNN?

Este simplu. Urmati pasii de mai jos:

 1. Verificati daca va incadrati in categoriile de beneficiari prezentate mai sus, stabilite de legislatie si in tipurile de actiuni pe care SNN le sustine, in mod special.
 2. Inregistrati-va in Registrul ANAF al entitatilor/unitatilor de cult pentru a putea beneficia de sponsorizare din partea Nuclearelectrica
 3. Trimiteti formularul completat „Cerere de sponsorizare” cu toate detaliile solicitate in atentia Directorului General Nuclearelectrica. Anexa 1 va include un deviz estimativ de cheltuieli asumat de catre potentialul beneficiar al sponsorizarii. Decontul de cheltuieli efective se va realiza in baza devizului anexat la contractul de sponsorizare, care, de regula, este acelasi cu devizul initial, avandu-se in vedere ca toate cheltuielile trebuie sa aiba legatura directa cu obiectul sponsorizarii. Altfel, daca nu este respectat devizul anexat la contractul de sponsorizare, beneficiarul va trebui sa returneze partea aferente neacoperita din sponsorizarea acordata de SNN.
 4. In cazul aprobarii solicitarii de sponsorizare, veti fi contactat in vederea demararii semnarii contractului si a actiunii in sine:
  1. Veti fi rugat sa declarati pe propria raspundere ca nu va incadrati in categoriile de excludere din formularul anexat
  2. Veti fi rugat sa trimiti date suplimentare despre Asociatie daca este cazul pentru contract
 5. Dupa finalizarea actiunii sponsorizate de SNN, veti avea obligatia (prevazuta si in contract) de a pune la dispozitia SNN documente justificative de tipul facturi, contracte, ordine de plata din care sa rezulte ca ati cheltuit suma alocata de SNN in scopul mentionat in contract, pentru actiunea respectiva. De asemenea, trebuie indeplinite si clauzele privind promovarea imaginii SNN stabilite in contract, de la caz la caz, si documentarea acestora cu dovezi (imagini, filmari, testimoniale, articole de presa, interviuri etc)

SNN are un proces intern riguros de evaluare a solicitarilor de sponsorizare primite si va asiguram de intreaga noastra transparenta si disponibilitate.

Plata sumei sponsorizate se va face in mod esalonat,  pe masura ce beneficiarul va justifica, prin documente de tipul facturi, contracte, documente aferente procedurilor de achizitie publica etc., modul de utilizare a sumei care va fi acordata prin contractul de sponsorizare.

Contractul de sponsorizare include o clauza potrivit careia, in cazul in care pe perioada de valabilitate a contractului, beneficiarul intra in oricare dintre situatiile de excludere prevazute in declaratia pe propria raspundere, acesta are obligatia de a restitui SNN sponsorizarea acordat, iar SNN are dreptul de a lua masuri legale pentru recuperarea sumei in cazul in care beneficiarul nu o restituie de buna voie. In cazul rezilierii contractului din cauza intrarii beneficiarului in situatiile de excludere, asocierea numelui si a imaginii SNN cu obiectul sponsorizarii si cu beneficiarul va inceta de indata.

Contractul de sponsorizare include o clauza potrivit careia beneficiarii de sponsorizari care beneficiaza de fonduri mai mari de 25.000 Euro si carora nu li se aplica legislatia privind achizitiile publice/sectoriale se obliga sa realizeze obiectul contractului de sponsorizare prin achizitii competitive, adica cererea de trei oferte cu stabilirea datei si a orei de primire, a caror dovada sa o poata face la solicitare Sponsorului

Contractul de sponsorizare include o clauza potrivit careia beneficiarii de sponsorizari au obligatia ca dupa 6 luni de la data incheierii contractului, precum si la incheierea perioadei contractuale sau la cererea Sponsorului, sau, pentru contractele cu durate relativ scurte, cel putin o data, la momentul incheierii contractului, sa intocmeasca si sa transmita Sponsorului un raport de monitorizare a derularii contractului care va include urmatoarele:

– decont partial pentru sumele care au fost cheltuite din suma primita de la Sponsor pana la data respectiva, in scopul realizarii obiectului contractului;

– dosar care sa contina monitorizarea beneficiilor de imagine obtinute in cadrul contractului pana la data respectiva daca exista stabilite prin clauzele de contract beneficii de imagine la inceputul sau pe toata durata derularii contractului;

Decontul se va realiza dupa cum urmeaza:

– va fi permisa exclusiv decontarea de cheltuieli realizate ulterior primirii sponsorizarii de la Sponsor, destinate obiectului pentru care este acordata sponsorizarea, in cadrul perioadei contractuale;

– se vor depune copii dupa facturi fiscale si ordinele de plata aferente, arhivate;

– copiile dupa facturi si ordinele de plata vor preciza in clar obiectul tranzactiei;

– se va prezenta un fisier de decont care va insoti copiile dupa facturi si ordinele de plata si care va respecta structura prezentata mai jos:

Numar curent, Numar factura, Data emiterii facturii, Data efectuarii platii, Emitentul facturii, Obiectul tranzactiei, Suma platita

Toate tranzactiile mentionate in decont se vor regasi in arhiva cu facturi si ordine de plata. Nu se vor accepta tranzactii pentru care nu exista ca, documente justificative: facturi, bonuri fiscale, contracte sau ordine de plata. Sponsorul poate solicita informatii suplimentare cu privire la decont, precum tipul contractelor care au stat la baza tranzactiei, procesele verbale de primire, etc. Orice intarzieri in prezentarea rapoartelor la timp va atrage descalificarea beneficiarului pentru acordarea de sponsorizari viitoare din partea Sponsorului.

Ulterior finalizarii unei actiuni de sponsorizare, pana la expirarea duratei contractuale, beneficiarii vor avea obligatia transmiterii catre SNN a unui dosar de prezentare a promovarii SNN in cadrul campaniei, care va contine numarul si titlul referirilor din mass-media, articole, fotografii, video, testimoniale etc. In functie de obligatiile si durata contractului, acest raport va fi trimis semestrial precum si la expirarea duratei contractuale, sau, la contractele cu durate relativ scurte, cel putin o data la expirarea duratei contractuale, dupa caz.

Ulterior finalizarii unei actiuni de sponsorizare, pana la expirarea duratei contractuale, beneficiarii vor avea obligatia completarii si transmiterii catre SNN a unui formular de evaluare a impactului sponsorizarii, care va face parte integranta din contractul de sponsorizare. In cazul in care, din motive obiective sau subiective care tin de beneficiar, actiunea sau proiectul nu au loc, se va urmari recuperarea, de la beneficiar, in integralitate, a sumei alocate de SNN si acordate prin contract, pentru proiectul respectiv. Pentru sumele de bani nerestituite la termenele prevazute in contractele de sponsorizare se va urmari si recuperarea dobanzii legale calculata de la momentul acordarii sponsorizarii, in conformitate cu prevederile OG nr. 13/2011.

 

Pentru informatii suplimentare despre procedura de acordare de sponsorizari, va rugam sa va adresati:

Doamnei Raluca Tena

Tel: 021.203.82.53

Email: rtena@nuclearelectrica.ro

Doamnei Rizea Lavinia

Tel: 021.203.13.14

Email: lrizea@nuclearelectrica.ro

 

X