Currently set to Index
Currently set to Follow

Pregatire exploatare

Serviciul Pregatire Exploatare are drept obiect principal al activitatii, asa cum reiese si din titulatura sa, pregatirea personalului aferent Unitatilor 1 si 2, din cadrul Departamentului Exploatare, de la CNE Cernavoda. Se ocupa, tototdata, si de pregatirea celorlalte categorii de personal al centralei prin predarea unor cursuri dezvoltate pentru diverse subiecte de interes general sau de autorizare/calificare in diverse domenii de activitate.

Pregatirea personalului de exploatare cu cerinte de autorizare se desfasoara in baza unor programe aprobate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), si anume:

  • Programul de pregatire in vederea selectionarii pentru autorizarea initiala CNCAN a personalului de exploatare pe pozitia de Operator Nuclear Principal Camera de Comanda (ONPCC) – este programul care asigura operatorilor admisi in urma procesului de preselectie cunostintele tehnice de nivel avansat necesare pentru intelegerea principiilor de functionare si exploatare a echipamentelor, sistemelor si proceselor centralei.
  • Programul de Pregatire in vederea Autorizarii Initiale CNCAN pe pozitia de Operator Nuclear Principal Camera de Comanda (ONPCC) sau Dispecer Sef de Tura (DST) – este programul ce asigura candidatilor la pozitiile anterior mentionate pregatirea teoretica si practica pe sistemele si procesele centralei, in vederea exploatarii in conditii de siguranta a unitatilor sale. Se constituie din pregatire teoretica specifica, pregatire practica la Simulatorul Full-Scope si pregatire prin copilotare la locul de munca (in Camera de Comanda Principala).
    Programul de pregatire se considera incheiat in momentul eliberarii de catre CNCAN a Permisului de Exercitare pe pozitia solicitata. Permisul de Exercitare se atribuie in mod individual si se elibereaza pentru o perioada stabilita prin legislatia aflata in vigoare.
  • Programul de Pregatire in vederea Reautorizarii CNCAN pe pozitia de Operator Nuclear Principal Camera de Comanda (ONPCC) sau Dispecer Sef de Tura (DST) – este programul parcurs de personalul de exploatare ce detine Permis de Exercitare emis de catre CNCAN in vederea reinnoirii acestuia si se compune din pregatire teoretica specifica si pregatire practica. Finalizarea programului presupune promovarea a doua examinari, una scrisa si orala si una practica, sustinute in fata unei Comisii CNCAN. Noul Permis de Exercitare va fi eliberat, de asemenea, pentru o perioada stabilita prin legislatia aflata in vigoare.
  • Programul de Pregatire Continua a personalului de exploatare autorizat CNCAN –este programul parcurs de personalul operator autorizat CNCAN, constituit din pregatire teoretica in sala de clasa si practica in Simulatorul Full-Scope, prin intermediul caruia sunt reimprospatate si mentinute la standarde internationale cunostintele si aptitudinile ONPCC si DST. Presupune organizarea de sesiuni de pregatire continua in fiecare an, pentru personalul de operare al fiecareia dintre Unitatile CNE Cernavoda aflate in exploatare.
 1 Procesul de Calificare Promovare Operatori Nucleari
2 Structura Programului de Pregatire pentru Autorizare Initiala-Operatori Nucleari
3 Structura Programului de Pregatire pentru Autorizare Initiala-Dispecer Sef de Tura

Pregatirea personalului fara cerinte de autorizare CNCAN se desfasoara in baza unor programe dezvoltate in functie de necesitatile de pregatire ale acestuia. Serviciul Pregatire Exploatare ofera:

  • cursuri teoretice, de interes general, adresate tuturor categoriilor de personal CNE Cernavoda;
  • cursuri teoretice si practice adresate personalului de exploatare (operatori nucleari);
  • cursuri de autorizare/calificare interna ca Operator Electric, Operator Camera de Comanda Secundara, Asistent Camera de Comanda, Admitent, Emitent etc.

 

 

 

 

X