Pregatire generala

Programele de pregatire a personalului din CNE  contin doua componente:

  • Pregatirea initiala – care asigura acumularea de cunostinte si formarea de competente cerute pentru exploatarea centralei in conditii de maxima securitate nucleara.
  • Pregatirea continua – pentru mentinerea si cresterea  competentei personalului.generala

Serviciul de Pregatire Generala Teoretica si Practica asigura pregatirea interna a intregului personal al centralei si are in responsabilitate urmatoarele domenii:

Pregatirea in Stiinte Fundamentale, ce ofera cunostinte referitoare la principiile si fenomenele ce stau la baza caracteristicilor de proiectare si exploatare a centralei, fiind structurata pe doua niveluri: baza si avansat.

Pregatirea in Tehnologia Nucleara, organizata pe 2 niveluri

a) nivel baza ce asigura o introducere din punct de vedere tehnic in ceea ce priveste centrala nucleara pe ansamblu, echipamentele si sistemele sale principale;

b) nivel avansat care cuprinde o serie de cursuri mai detaliate din punct de vedere tehnic despre echipamentele si sistemele  specifice centralelor nucleare de tip CANDU (Canadian Deuterium Uranium);

Pregatire de Baza pe Sisteme care asigura notiuni  referitoare la  functiile sistemelor, functia de securitate nucleara, echipamentele componente si traseul de fluid pentru diferite stari de functionare, sisteme suport si de interconexiune.

Pregatire in Management, Leadership si Performante Umane,  prin care se asigura cunostinte referitoare la roluri in organziatie si competente profesionale (abilitati de comunicare, lucrul in echipa si solutionarea conflictelor, luare deciziilor, planificarea si coordonarea proiectelor, etc) si se explica modul in care se produc evenimentele, factorii premergatori erorilor umane si mijloace practice de evitare a erorilor, atat pentru personalul de coordonare cat si pentru personalul de executie.

Pregatire specifica privind Tehnici si metode de pregatire, prin care se ofera notiuni referitoare la Abordarea Sistematica a Pregatirii (ASP), tehnici si metode de instruire a adultilor, metode de evaluare/imbunatatire a programelor/cursurilor de pregatire.

Pregatirea in WMS, AT si DM (Work Management System, Action Tracking si Document Management) prin care personalul este instruit sa utilizeze aceste aplicatii ce asigura administrarea electronica a lucrarilor din centrala, monitorizarea activitatilor efectuate si controlul documentatiei centralei.

Pregatirea de baza in domeniul IT care asigura indemanarile necesare pentru utilizarea calculatoarelor si a programelor din pachetul MS-Office.

Pregatirea este asigurata prin cursuri organizate in sala de clasa sau utilizand aplicatia Advanced e-Learning (AeL). Aceasta din urma este un instrument modern  de instruire si gestionare a pregatirii personalului, destinat invatarii la distanta, asistata de calculator (Computer Based Training).

X