Sectia Chimica

Sectia Chimica defineste, dezvolta si implementeaza programul de control chimic si de monitorizare evacuari efluenti lichizi si gazosi neradioactivi in mediu, asigurand pentru aceasta resurse, personal calificat, proceduri specifice, specificatii chimice , indicatori de eficienta ilustrativi pentru activitatea sectiei si un sistem de urmarire periodica a evolutiei acestora.

Scopul Activitatii Sectiei Chimice

 • Reducerea degradarii materialelor prin contactul cu fluidele si indeplinirea sau depasirea duratei de functionare pentru care au fost proiectate instalatiile;
 • Reducerea dozelor datorate produsilor de coroziune activati prin reducerea ratei de producere a acestora;
 • Reducerea evacuarilor de substante chimice in mediu;
 • Efectuarea tuturor activitatilor de control chimic din centrala, inclusiv evacuarile in mediu.Acestea pot fi de monitorizare sau corective (directe – control chimic propriu-zis sau indirecte – prevenire);

Organizarea Sectiei Chimice

Sectia Chimica este organizata in doua grupuri: Biroul Tehnic Chimic – suport tehnic pentru sistemele Centralei si Laboratorul Chimic U1 si U2 – analize chimice si monitorizare.

Birou Tehnic Chimic

Biroul Tehnic Chimic asigura suportul tehnic pentru implementarea Programului de Control Chimic si Protectia Mediului.

Principalele domenii de activitate sunt:

 • Elaborarea unui program de control chimic pentru reducerea coroziunii si prelungirea duratei de functionare a echipamentelor;
 • Identificarea si specificarea materialelor si reactivilor tehnologici utilizati in functionarea centralei;
 • Elaborarea si urmarirea programului de monitorizare fizico-chimica a efluentilor lichizi si gazosi neradioactivi;
 • Intocmirea rapoartelor privind monitorizarea efluentului lichid;
 • Urmarirea respectarii si indeplinirii cerintelor din Autorizatia de Gospodarire a Apei in vigoare;
 • Elaborarea si mentinerea actualizata a documentatiei pentru administrarea substantelor chimice;
 • Elaborarea documentatiei necesara exploatarii, supravegherii si intretinerii sistemelor de aditie chimicale si sistemelor de prelevare probe circuit secundar;
 • Supravegherea sistemelor de proces din responsabilitate;
 • Urmarirea / raportarea indicatorilor de performanta ai Sectiei Chimice;
 • Initierea si derularea procesului de efectuare analize chimice la terti;
 • Intocmirea si mentinerea actualizata a sectiunilor din manualele de securitatea muncii si urgente privind pericolele chimice si actiuni in cazul urgentelor chimice;
 • Participarea la activitatea de planificare / evaluare a lucrarilor in operare normala si in timpul opririi centralei cu scopul de a asigura conservarea sistemelor si de a reduce coroziunea acestora;
 • Participarea la analiza cauzelor care conduc la producerea incidentelor neprevazute cu implicatii in securitatea centralei sau altor evenimente neplanificate;
 • Acordarea de sprijin altor grupuri de lucru la efectuarea testelor, a inspectiilor si a analizelor speciale;
 • Pregatirea personalului.

Laborator Chimic

Laboratorul Chimic asigura monitorizarea regimului chimic in sistemele centralei, evacuarile in mediu si efectuarea activitatilor preventive si corective de control chimic (aditii chimice, purjari, regimuri de purificare, etc.).

Principalele domenii de activitate sunt:

 • Elaborarea documentatiei specifice si mentinerea actualizata pentru prelevarea probelor, aditiei chimicale, efectuarea analizelor, calibrarea si intretinerea aparaturii de laborator;
 • Administrarea procedurilor interne de lucru;
 • Inregistrarea datelor privind controlul chimic al sistemelor si pastrarea cronologica a acestora;
 • Monitorizarea de rutina a parametrilor chimici de control si diagnoza si initiere actiuni corective pentru mentinerea acestora in specificatii;
 • Monitorizarea efluentului lichid;
 • Identificarea si procurarea echipamentelor si materialelor necesare pentru desfasurarea activitatii in laborator;
 • Monitorizarea raspunsului instrumentelor de laborator, intretinere, calibrare conform programului de intretinere calibrare;
 • Pregatire specifica.

X