Currently set to Index
Currently set to Follow

SITUATII FINANCIARE 2022

Situatii anuale

Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

Raportul anual al Consiliului de Administratie in format ESEF

Nivel de remuneratie

Declaratia non financiara a SN Nuclearelectrica SA pentru anul 2022

Situatii Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale

Situatiile financiare individuale – format Excel

Situatii Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare consolidate

Situatiile financiare consolidate – format Excel

Raportul Consiliului de Administratie aferent trimestrului IV 2022

Situatii Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022

Excel- Situatii Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022

Trimestrul III

Raport trimestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2022)

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2022 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie pentru trimestrul III 2022

Excel-Situatii financiare interimare individuale simplificate neuditate la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la data de 30 septembrie 2022

Semestrul I

Raport semestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022 (Semestrul I al exercitiului financiar 2022)

Situatii Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara”

Raport de revizuire

Excel – Situatii Financiare Interimare Individuale

Situatii Financiare Interimare Consolidate la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardul International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara”

Raport de revizuire

Excel – Situatii Financiare Interimare Consolidate

Raport semestrial al Consiliului de Administratie – Semestrul I 2022

Trim I

Raport Trimestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2022 (Trimestrul I al exercitiului financiar 2022)

Situatii Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2022 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

Situatiile Financiare in format Excel

Raportul Trimestrial al Consiliului de Administratie – Trimestrul I 2022

X