07.12.2023

27 oct.

Convocatorul completat al Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor din data de 07.12.2023

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor din data de 07.12.2023

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea mutarii sediului societatii la adresa din Bucuresti, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etajele 3,4,5,13 si parter.

Punctul 3: Aprobarea actualizarii sediului sucursalei CNE Cernavoda indicat in art. 3 alin. 2 din Actul Constitutiv din Judetul Constanta, localitatea Cernavoda, strada Medgidiei nr. 1 in Judetul Constanta, localitatea Cernavoda, strada Medgidiei nr. 2.

Punctul 4: Aprobarea propunerii de actualizare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA cu noul sediu si cu sediul actualizat al sucursalei CNE Cernavoda, prezentate in Anexa la prezentul convocator. Anexa face parte integranta din prezentul convocator.

Punctul 5: Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea (act constitutiv actualizat, declaratia pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii la ORC aferenta noului sediu, schimbarea certificatului de inregistrare al societatii, etc.) si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararii AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acesteia la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Nota pentru punctele 2, 3, 4 si 5

Punctul 6: Aprobarea incheierii de catre SNN a contractului de finantare cu Banca Europeana de Investitii (“Contractul”), pentru finantarea proiectului “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda”, avand urmatoarele caracteristici esentiale:

·         Valoare: 145 mil. EUR
·         Moneda: EUR
·         Durata: 15 ani, din care 4 ani perioada de gratie la plata ratelor de principal
·         Perioada de utilizare: 36 luni de la data semnarii Contractului
·         Dobanda: Fixa sau Variabila (la alegerea Societatii)
·         Comision de analiza: 145.000 EUR, platibil in 30 de zile de la semnarea Contractului
·         Comision de neutilizare: 0,12%/an, platibil dupa 12 luni de la semnarea Contractului, fiind aplicabil la valoarea neutilizata a imprumutului
·         Rambursari de principal si dobanda: Rate egale semestriale

 

Punctul 7: Mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar al SNN in vederea negocierii clauzelor Contractului de finantare, in limitele si in conditiile comerciale prezentate la Punctul 5 si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea documentelor necesare pentru incheierea Contractului.

Punctul 8: Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN in vederea aprobarii formei negociate a Contractului.

Punctul 9: Sub rezerva aprobarii de catre Consiului de Administratie al SNN a Contractului, mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar al SNN pentru semnarea Contractului si a altor documente in legatura cu Contractul.

Nota pentru punctele 6, 7, 8 si 9

Punctul 10:Aprobarea contractului avand ca obiect “Furnizarea componentelor reactorului şi a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă”.

La punctul 10 de pe ordinea de zi a AGEA, SNN a publicat nota privind aprobarea Contractului avand ca obiect “Furnizarea componentelor reactorului şi a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă”.

Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, precum si cele ale Asocierii, avand in vedere informatiile de natura comerciala din Contractul avand ca obiect “Furnizarea componentelor reactorului şi a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă”, SNN a decis, conform notei de informare de la punctul 2 de pe ordinea de zi  a AGEA,  in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA,  in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 20.11.2023, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la Contractul avand ca obiect “Furnizarea componentelor reactorului şi a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă”, fara Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3.1, nr. 3.2,  nr. 7, nr. 9, nr. 11 si nr. 14.

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de actionar la data de 20.11.2023 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie Contractul avand ca obiect “Furnizarea componentelor reactorului şi a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă”, fara Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3.1, nr. 3.2,  nr. 7, nr. 9, nr. 11 si nr. 14.

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 07.12.2023”.

Copia Contractului avand ca obiect “Furnizarea componentelor reactorului şi a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă”, fara Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3.1, nr. 3.2,  nr. 7, nr. 9, nr. 11 si nr. 14, va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.

Punctul 11:Mandatarea conducerii executive a SNN de a semna Contractul in numele si pe seama SNN.

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGEA de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA: Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA:  Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA:Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA: Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGEA

ORDINE DE ZI COMPLETATA:   Proiect hotarare AGEA

Hotarare

Hotarare AGEA

Comments are closed.

X