Indicatori de performanta 2019

Informare referitoare la îndeplinirea cerinţelor Ordinului presedintelui A.N.R.E. nr. 6/8.02.2017, art.22,  privind valorile indicatorilor de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice prestata de SN NUCLEARELECTRICA SA în 2019

In perioada ianuarie-septembrie 2019, SNN a furnizat energie electrica catre doi consumatori alimentati direct din instalaţiile CNE Cernavodă, această activitate efectuandu-se în baza Licenţei de producere energie electrică nr. 5/03.12.1999, care prevede dreptul complementar al producătorului de a desfăşura activitatea de furnizare la consumatorii finali de energie alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere.

Valorile indicatorilor de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice din anul 2019, în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.E. nr. 6/2017, sunt urmatoarele:

Valorile indicatorilor de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice Ordin 6_2017- 2019.

X