Mentinerea in organizatie a personalului cu experienta si calificare in activitati cu specific nuclear

Continuitatea in asigurarea necesarului de resurse umane, la nivelul calitativ si cantitativ cerut de complexitatea proceselor si tehnologiilor din industria nucleara, este o conditie sine-qua-non pentru functionarea instalatiilor in conditii de securitate si eficienta.

Indeplinirea acestei conditii impune ca organizatia sa aiba in permanenta la dispozitie personal apt de a practica activitati, unele de stricta specificitate pentru CNE Cernavoda, care presupun un inalt grad de calificare si specializare, obtinut in timp indelungat prin programe de pregatire, transfer de cunostinte, acumulare de experienta si consum de resurse financiare si care ofera oportunitati de promovare pentru personalul respectiv.

In consecinta, politica de resurse umane a CNE Cernavoda urmareste mentinerea personalului in organizatie si cresterea performantelor acestuia, prin utilizarea mai multor parghii motivationale, dintre care enumeram:

  • Programe de dezvoltare a personalului, concepute si derulate in directia convergentei intre nevoile organizatiei si aspiratiile si potentialul de dezvoltare al angajatilor;
  • Preocupare permanenta si alocare de resurse financiare pentru asigurarea calitatii conditiilor de munca, prevenirea riscurilor, asigurarea de echipament de protectie si de radioprotectie;
  • Facilitati de natura sociala – cazare pentru o pondere insemnata din personal, spatii si dotari pentru recreere, servicii de transport si masa ;
  • Participarea la actiuni de formare profesionala, in tara si in exterior;
  • Sistem de remunerare atractiv, echitabil, care stimuleaza performanta profesionala, bazat pe evaluarea si ierarhizarea posturilor conform unor criterii specifice domeniului nuclear (importanta, gradul de dificultate, responsabilitati, cerinte de pregatire si calificare, etc.) avand o componenta fixa lunara – salariul de baza – si o componenta variabila periodica – bonusuri colective, individuale si de excelenta.
X