Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – iunie 2016

10 Nov

Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – iunie 2016

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
  • Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre energia cedată de radiaţiile ionizate şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert [Sv], cu submultiplul miliSievert [mSv].
  • Limita de doză legală, stabilită prin normele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe care o persoană din populaţie poate să o încaseze din activităţile nucleare efectuate de către om este de 1mSv/ an.
  • Organismul omului este supus iradierii externe din surse naturale, contribuţia cea mai importantă având-o materialele radioactive din sol şi radiaţia cosmică. Conform Raportului UNSCEAR (Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru Efectele Radiaţiilor Atomice) din anul 2000 iradierea externă din surse naturale în România este cuprinsă între 0,135 şi 1,92 mSv/ trimestru.
  • Grupul Critic este un grup ipotetic format de persoanele din public care pot primi cele mai mari doze din cauza funcţionării unui obiectiv nuclear. În acest caz s-a considerat un grup, care ar locui chiar la limita zonei de excludere, ar consuma apă din Dunăre, lapte provenind de la ferme amplasate în aceeaşi zonă, produse alimentare din gospodăriile proprii sau ferme locale, peşte din Dunăre.

Limita autorizată pentru o persoană din grupul critic la CNE Cernavodă cu două unităţi este de 0,2mSv/an. Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic (grupul cu expunere maximă) se face pe baza măsurării emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu.

DOZE PENTRU POPULAŢIE CA REZULTAT AL EXPLOATĂRII  CNE CERNAVODĂ U1 şi U2

  • Doza datorată emisiilor de efluenţi radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna iunie 2016 este de 000387 mSv.

Contribuţiile efluenţilor gazoşi şi lichizi în luna iunie sunt:

  • 0.000373 mSv din efluenţi gazoşi;
  • 0.000014 mSv din efluenţi lichizi.

Doza cumulată în anul 2016 pentru cele două unităţi este de 0.002879 mSv.

RADIOACTIVITATEA APEI FREATICE DE PE AMPLASAMENT
  • Pentru probele de apă freatică analizate în luna iunie 2016, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezenţa radioactivităţii artificiale;
  • Concentraţia de tritiu a fost sub Limita de Detecţie.

În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum şi în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gama artificială peste limitele de detecţie

DOZE PENTRU POPULAŢIE DIN FONDUL NATURAL (doze externe) – raportare trimestrială

Doza externă provenită din fondul natural, măsurată în trimestrul II al anului 2016, a fost de 0.185 mSv şi se încadrează în limitele normale în care variază iradierea externă naturală în România conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului. În luna iunie 2016 doza pentru o persoană din grupul critic cauzată de emisiile radioactive de la CNE Cernavodă a fost de aproximativ 159 ori mai mică decât doza lunară medie provenită din fondul natural.

Reducerea volumului de deșeuri radioactive în concordanță cu recomandările Agenției Internaționale pentru Energie Atomică

 

2O componentă importantă a strategiei pe termen mediu și lung de gospodărire a deșeurilor radioactive la CNE Cernavodă o reprezintă reducerea la minimum a volumului de deșeuri radioactive. Acest lucru se realizează atât prin controlul strict al volumului de materiale utilizate, cât și prin reducerea volumului prin incinerarea deșeurilor sau prin eliberarea de sub regimul de autorizare CNCAN.

Aplicând metoda de reducere a volumului deșeurilor radioactive prin incinerare se anticipează o reducere de peste 97% a acestuia. În perioada 2010 – 2016, a fost expediată la Studsvik AB Suedia o cantitate totală de 66813,3 kg de deșeuri radioactive (882 butoaie). Până în prezent, au fost recepționate 15 butoaie de cenușă (1828 kg), urmând a mai fi recepționate alte 6.

1

Preocupările CNE Cernavodă privind reducerea volumului de deșeuri radioactive sunt în concordanță cu recomandările Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și prevederile legale.

Îndeplinirea cu succes a tuturor angajamentelor și respectarea în totalitate a prevederilor legale în conformitate cu strategia pe termen scurt și mediu de gestionare a deșeurilor radioactive, demonstrează încă o dată preocuparea CNE Cernavodă pentru obținerea unor performanțe de vârf în acest domeniu.

Comments are closed.

X