Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – mai 2017

7 Aug

Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – mai 2017

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
  • Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre energia cedată de radiaţiile ionizante şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert [Sv], cu submultiplul miliSievert [mSv].
  • Limita de doză legală, stabilită prin normele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe care o persoană din populaţie poate să o încaseze din activităţile nucleare efectuate de către om este de 1mSv/ an.
  • Organismul omului este supus iradierii externe din surse naturale, contribuţia cea mai importantă având-o materialele radioactive din sol şi radiaţia cosmică. Conform Raportului UNSCEAR (Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru Efectele Radiaţiilor Atomice) din anul 2000 iradierea externă din surse naturale în România este cuprinsă între 0,135 şi 1,92 mSv/ trimestru.
  • Grupul Critic este un grup ipotetic format de persoanele din public care pot primi cele mai mari doze din cauza funcţionării unui obiectiv nuclear. În acest caz s-a considerat un grup, care ar locui chiar la limita zonei de excludere, ar consuma apă din Dunăre, lapte provenind de la ferme amplasate în aceeaşi zonă, produse alimentare din gospodăriile proprii sau ferme locale, peşte din Dunăre.

Limita autorizată pentru o persoană din grupul critic la CNE Cernavodă cu două unităţi este de 0,2mSv/an. Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic (grupul cu expunere maximă) se face pe baza măsurării emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu.

DOZE PENTRU POPULAŢIE CA REZULTAT AL EXPLOATĂRII CNE CERNAVODĂ U1 şi U2

  • Doza încasată în urma emisiilor de efluenţi radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna mai este de 0.000497 mSv. Contribuţiile efluenţilor gazoşi şi lichizi în luna mai sunt:
  • 0.000489 mSv din efluenţi gazoşi;
  • 0.000008 mSv din efluenţi lichizi.

Doza cumulată în anul 2018 pentru cele două unităţi este de 0.002133 mSv.

RADIOACTIVITATEA APEI FREATICE DE PE AMPLASAMENT
  • Pentru probele de apă freatică analizate în luna mai, analizele prin spectrometrie gama nu au detectat prezenţa radioactivităţii artificiale.
  • Concentraţia de tritiu a fost sub Limita de Detecţie.

În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum şi în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gama artificială peste limitele de detecţie.

DOZE PENTRU POPULAŢIE DIN FONDUL NATURAL (doze externe) – raportare trimestrială

Doza externă provenită din fondul natural, măsurată în trimestrul I al anului 2018, a fost de 0.220 mSv şi se încadrează în limitele normale în care variază iradierea externă naturală în România conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului. În luna mai doza pentru o persoană din grupul critic cauzată de emisiile radioactive de la CNE Cernavodă a fost de aproximativ 148 ori mai mică decât doza lunară medie provenită din fondul natural.

 

OPRIREA PLANIFICATĂ UNITATEA 1

FINALIZATĂ CU SUCCES

 oprire

 

În data de 4 iunie 2018, Unitatea 1 a fost reconectată la Sistemul Energetic Naţional, finalizând astfel cu succes oprirea planificată.

 

Conectarea Unităţii 1 la Sistemul Energetic Naţional a fost realizată conform programului stabilit iniţial de  33 zile de oprire planificată, după finalizarea a peste 10.500 de activităţi planificate şi suplimentare.

 

Pe tot parcursul opririi planificate, personalul centralei și colaboratorii au fost mobilizați total, au demonstrat pasiune și energie în a arăta că echipa CNE Cernavodă este o echipă puternică cu rezultate excelente.

 

Toate obiectivele opririi planificate au fost realizate în condiţii de siguranţă pentru personalul centralei, public şi mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă.

 

 

Comments are closed.

X