Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – februarie 2017

28 Mar

Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – februarie 2017

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
  • Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre energia cedată de radiaţiile ionizante şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert [Sv], cu submultiplul miliSievert [mSv].
  • Limita de doză legală, stabilită prin normele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe care o persoană din populaţie poate să o încaseze din activităţile nucleare efectuate de către om este de 1mSv/ an.
  • Organismul omului este supus iradierii externe din surse naturale, contribuţia cea mai importantă având-o materialele radioactive din sol şi radiaţia cosmică. Conform Raportului UNSCEAR (Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru Efectele Radiaţiilor Atomice) din anul 2000 iradierea externă din surse naturale în România este cuprinsă între 0,135 şi 1,92 mSv/ trimestru.
  • Grupul Critic este un grup ipotetic format de persoanele din public care pot primi cele mai mari doze din cauza funcţionării unui obiectiv nuclear. În acest caz s-a considerat un grup, care ar locui chiar la limita zonei de excludere, ar consuma apă din Dunăre, lapte provenind de la ferme amplasate în aceeaşi zonă, produse alimentare din gospodăriile proprii sau ferme locale, peşte din Dunăre.

Limita autorizată pentru o persoană din grupul critic la CNE Cernavodă cu două unităţi este de 0,2mSv/an. Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic (grupul cu expunere maximă) se face pe baza măsurării emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu.

 DOZE PENTRU POPULAŢIE CA REZULTAT AL EXPLOATĂRII CNE CERNAVODĂ U1 şi U2

  • Doza datorată emisiilor de efluenţi radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna februarie este de 0.000469 mSv.

Contribuţiile efluenţilor gazoşi şi lichizi în luna februarie sunt:

  • 0.000466 mSv din efluenţi gazoşi;
  • 0.000003 mSv din efluenţi lichizi.

Doza cumulată în anul 2017 pentru cele două unităţi este de 0.001006 mSv.

RADIOACTIVITATEA APEI FREATICE DE PE AMPLASAMENT
  • Pentru probele de apă freatică analizate în luna februarie, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezenţa radioactivităţii artificiale.
  • Concentraţia de tritiu a fost sub Limita de Detecţie.

În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum şi în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gama artificială peste limitele de detecţie.

DOZE PENTRU POPULAŢIE DIN FONDUL NATURAL (doze externe) – raportare trimestrială

Doza externă provenită din fondul natural, măsurată în trimestrul IV al anului 2016, a fost de 0.193 mSv şi se încadrează în limitele normale în care variază iradierea externă naturală în România conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului. În luna februarie doza pentru o persoană din grupul critic cauzată de emisiile radioactive de la CNE Cernavodă a fost de aproximativ 137 ori mai mică decât doza lunară medie provenită din fondul natural.

 

Reducerea volumului deşeurilor metalice radioactive prin topire

 

O componentă importantă a strategiei pe termen mediu și lung de gospodărire a deșeurilor radioactive la CNE Cernavodă o reprezintă reducerea la minimum a volumului de deșeuri radioactive.jhku

În data de 8 martie 2017, a fost expediată o cantitate de 11683 kg (13.42 m3 – 61 butoaie) deşeuri radioactive metalice la Cyclife AB Suedia în vederea tratării printr-un proces de topire, fiind primul transport de deşeuri metalice radioactive. Transportul s-a desfăşurat în condiţii de securitate, ajungând la destinaţie în data de 13 martie 2017.

În urma aplicării procesului de topire, împreună cu alte metode de decontaminare, se estimează că metalul va fi eliberat de la categoria deşeu radioactiv de către operatorul Cyclife AB cu respectarea condiţiilor de eliberare din Suedia,           realizându-se o reducere a volumului iniţial de aproximativ 95%.

La CNE Cernavodă va fi returnată doar zgura radioactivă rezultată în urma procesului de topire, în acest fel se obţine o reducere a volumului de deşeuri radioactive.

Îndeplinirea cu succes a tuturor angajamentelor şi respectarea în totalitate a prevederilor legale în conformitate cu strategia pe termen scurt şi mediu de gestionare a deşeurilor radioactive la CNE Cernavodă, demonstrează încă o dată preocuparea CNE Cernavodă în obţinerea performanţei.

trer

Comments are closed.

X