Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – iulie 2016

10 Nov

Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – iulie 2016

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
  • Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre energia cedată de radiaţiile ionizate şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert [Sv], cu submultiplul miliSievert [mSv].
  • Limita de doză legală, stabilită prin normele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe care o persoană din populaţie poate să o încaseze din activităţile nucleare efectuate de către om este de 1mSv/ an.
  • Organismul omului este supus iradierii externe din surse naturale, contribuţia cea mai importantă având-o materialele radioactive din sol şi radiaţia cosmică. Conform Raportului UNSCEAR (Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru Efectele Radiaţiilor Atomice) din anul 2000 iradierea externă din surse naturale în România este cuprinsă între 0,135 şi 1,92 mSv/ trimestru.
  • Grupul Critic este un grup ipotetic format de persoanele din public care pot primi cele mai mari doze din cauza funcţionării unui obiectiv nuclear. În acest caz s-a considerat un grup, care ar locui chiar la limita zonei de excludere, ar consuma apă din Dunăre, lapte provenind de la ferme amplasate în aceeaşi zonă, produse alimentare din gospodăriile proprii sau ferme locale, peşte din Dunăre.

Limita autorizată pentru o persoană din grupul critic la CNE Cernavodă cu două unităţi este de 0,2mSv/an. Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic (grupul cu expunere maximă) se face pe baza măsurării emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu.

DOZE PENTRU POPULAŢIE CA REZULTAT AL EXPLOATĂRII  CNE CERNAVODĂ U1 şi U2

  • Doza datorată emisiilor de efluenţi radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna iulie 2016 este de 000482 mSv.

       Contribuţiile efluenţilor gazoşi şi lichizi în luna iulie sunt:

  • 000476 mSv din efluenţi gazoşi;
  • 000006 mSv din efluenţi lichizi.

Doza cumulată în anul 2016 pentru cele două unităţi este de 0.003361 mSv.

RADIOACTIVITATEA APEI FREATICE DE PE AMPLASAMENT
  • Pentru probele de apă freatică analizate în luna iulie 2016, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezenţa radioactivităţii artificiale;
  • Concentraţia de tritiu a fost sub Limita de Detecţie.

În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum şi în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gama artificială peste limitele de detecţie.

DOZE PENTRU POPULAŢIE DIN FONDUL NATURAL (doze externe) – raportare trimestrială

Doza externă provenită din fondul natural, măsurată în trimestrul II al anului 2016, a fost de 0.185 mSv şi se încadrează în limitele normale în care variază iradierea externă naturală în România conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului. În luna iulie 2016 doza pentru o persoană din grupul critic cauzată de emisiile radioactive de la CNE Cernavodă a fost de aproximativ 128 ori mai mică decât doza lunară medie provenită din fondul natural.

Recertificarea Sistemelor de Management de Mediu şi Management al Sănătății şi Securității Ocupaţionale, ISO 14001, respectiv ISO 18001

CNE Cernavodă a implementat un Sistem de Management care integrează cerințele din diverse norme și standarde aplicabile industriei nucleare cum ar fi cele referitoare la Securitatea Nucleară, Asigurarea Calității, Managementul Mediului, Sănătății și Securității în Muncă, Protecției Fizice, Financiar Contabile etc.

Acest sistem se aplică tuturor activităților desfășurate de CNE Cernavodă pentru operarea Unităților 1 și 2, a depozitului de combustibil ars precum și a activităților asociate cu operarea acestor obiective.

Sistemul de Management reprezintă un ansamblu de cerințe din standardele și normele aplicabile domeniului nuclear adoptate de CNE Cernavodă pentru organizarea și conducerea activităților specifice de exploatare a centralei. Sistemul de Management al CNE Cernavodă este supus procesului de autorizare conform cerințelor legii 111/ 1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.

Astfel, în perioada 13÷15.07.2016, la CNE Cernavodă s-a desfăşurat auditul de recertificare a Sistemelor de Management de Mediu şi Management al Sănătății şi Securității Ocupaţionale, ISO 14001, respectiv ISO 18001.

Procesul de recertificare s-a finalizat cu succes, organismul de certificare SRAC a emis certificatele ce atestă conformitatea celor două sisteme de management implementate în cadrul CNE Cernavodă cu standardele de referinţă.

Prima certificare a sistemului de mediu s-a obţinut în anul 2004, recertificarea efectuându-se din trei în trei ani. Valabilitatea certificării este condiționată de aplicarea vizei anuale, ulterior efectuării auditului de supraveghere.

Ca urmare a statulului SRAC de partener IQNet – The International Certification Network, certificatele emise pentru CNE Cernavodă sunt însoţite de certificatele internaţionale IQNet.

Menţinerea certificării este o dovadă şi o garanție a îndeplinirii angajamentelor asumate de către CNE Cernavodă prin politica de mediu, parte a politicii de management integrat.

43   

Comments are closed.

X