Currently set to Index
Currently set to Follow

Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda

Video

CONTEXT

Retehnologizarea Unității 1 înseamnă încă 30 de ani de operare după anul 2029, la mai puțin de jumatate din costurile unui reactor nuclear nou. Concret, înseamnă încă 30 de ani fără emisii de CO2. Din punct de vedere al costurilor, implicit al impactului ulterior în piață, un studiu NEA-OECD confirmă că prelungirea duratei de viață a unităților nucleare are cel mai mic cost dintre toate sursele, inclusiv surse regenerabile, de CO2 (35 USD) comparativ cu energia eoliană (50 USD) și energia solară (94 USD).

DESCRIERE

Reactoarele CANDU au o durată de viață inițială de 30 de ani. În urma unui proces de retehnologizare, această durată de viață poate fi prelungită cu încă 30 de ani, ceea ce SNN realizează în prezent cu Unitatea 1, aceasta fiind pusă în exploatare comercială în 1996. Unitatea 2 a fost pusă în funcțiune în 2007, așadar putem discută despre retehnologizarea Unității 2 la nivelul anului 2037.

CAPACITATE

700 MW

PRODUCTIE

Unitatea 1 CNE Cernavodă, din

  • a livrat până în prezent 127 milioane MWh, ceea ce reprezintă 9% din consumul la nivel național în 25 ani.
  • a evitat eliberarea în atmosferă a 125 milioane tone CO2, ceea ce reprezintă echivalentul emisiilor produse de toate autoturismele din România timp de peste 6 ani.

5 mil tone CO2 evitate anual

ETAPE DE REALIZARE

Faza 1 a Retehnologizarii Unității 1 a fost începută în anul 2017 și a fost dedicată identificării și definirii activităților necesare pentru retehnologizarea U1, astfel încât aceasta să funcționeze încă un ciclu de viață de 30 de ani. Produsul final al acestei faze a fost elaborarea Studiului de Fezabilitate, aprobat în AGA din data de 23.02.2022, la un cost estimat al investiției de 1,85 milioane Euro.

Faza 2 a proiectului începe după aprobarea studiului de fezabilitate și cuprinde asigurarea resurselor financiare pentru derularea Proiectului de Retehnologizare a U1, pregătirea execuției activităților identificate și definite pentru retehnologizarea U1 în Faza I și obținerea tuturor aprobărilor și avizelor necesare desfășurării acestui proiect.

Faza 3 a proiectului începe odată cu oprirea Unitatii 1 și constă în derularea efectivă a lucrărilor din Proiectul de Retehnologizare a U1, în instalațiile unității, precum și repunerea acesteia în funcțiune, în vederea exploatării comerciale pentru un nou ciclu de funcționare de 30 de ani, după anul 2029.

REPUNERE IN FUNCTIUNE

2029

COST ESTIMAT

1,85 miliarde de EURO fara a lua in calcul costurile finantarii si actualizarea cu rata inflatiei la data la care va fi semnat contractul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.

STRUCTURA DE FINANTARE

TBD in etapa 2

EFECTE SOCIO-ECONOMICE

30 de ani de operare incepand cu anul 2029

Sute de noi locuri de munca

Contributii in economie

TONE DE CO2 EVITATE

5 milioane tone CO2 evitate anual

X