Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda

Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda reprezinta cel mai mare proiect de investitii derulat in exclusivitate de Nuclearelectrica.

Orice unitate nucleara are o durata de viata limitata, stabilita prin proiect. In cazul unitatilor cu tehnologie CANDU, durata de viata proiectata este de 210.000 ore de functionare la putere nominala, care la un factor de capacitate de 80%, se traduce intr-o durata operationala economica de exploatare de circa 30 de ani. Principalele componente si structuri care limiteaza durata de viata sunt canalele de combustibil, feederii si anvelopa reactorului nuclear.

Date fiind costurile majore pe care le presupune realizarea unor unitati noi de productie de mari dimensiuni, utilizand tehnologie nucleara, alternativa retehnologizarii este atractiva pentru proprietarul unei unitati nucleare. Principalul avantaj al unei asemenea optiuni este acela ca, la finalul retehnologizarii, proprietarul se va afla in posesia unei unitati nucleare capabile sa functioneze la parametrii de proiect pentru inca un ciclu de viata (25 – 30 de ani), la costuri situate in jurul a 40% din cele pe care le-ar presupune construirea unui obiectiv similar nou. Suplimentar, retehnologizarea este mai avantajoasa decat construirea unei capacitati noi prin faptul ca durata necesara pentru lucrarile efective de retehnologizare este semnificativ mai scurta, estimata, pe baza informatiilor disponibile in acest moment, intre 24 si 30 de luni.

Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda a fost aprobata de actionarii SNN in anul prin Hotararea nr. 27/23.12.2013.

IMG_2410

Extinderea numarului de ore de functionare

Unitatea 1 de la CNE Cernavoda a fost data in exploatare comerciala la data de 2 decembrie 1996. Conform evaluarilor facute pana in momentul de fata, datorita faptului ca aceasta a fost exploatata la un factor de utilizare al capacitatii de circa 90% de la punerea in functiune, superior celui de proiect (80%), Unitatea 1 va atinge pragul de  210.000 ore de functionare la putere nominala la sfarsitul anului 2023, dupa aproximativ 26,6 ani de functionare de la punerea in functiune cu circa 3,4 ani inainte de atingerea duratei de viata proiectate de 30 de ani, in ipoteza mentinerii unui factor de capacitate similar cu cel atins pana in prezent, pentru restul perioadei. Functionarea la un factor de capacitate mai ridicat cu circa 10 puncte procentuale a fost posibila datorita imbunatatirilor de proiect implementate de-a lungul timpului precum si modului judicios de operare si mentenanta.

In acest context, SNN a analizat experienta si practica internationale de la alte centrale nucleare de tip CANDU 6 si a identificat oportuntiatea extinderii numarului de ore de functionare dincolo de cele 210.000 prevazute de proeict, in conditii de siguranta nucleara si eficienta in operare.

Studiile si inspectiile periodice privind comportarea in timp a componentelor Unitatii 1 cat si monitorizarea mecanismelor de degradare asociate componentelor „time – limiting”, respectiv tuburilor de presiune ale  reactorului, au permis, la finele anului 2015, sa se estimeze de catre Candu Energy ca speranta de viata pentru acestea la Unitatea 1 CNE Cernavoda ar putea ajunge la cel putin 220.000 – 230.000 ore de functionare la putere nominala.

Extinderea numarului de ore de functionare initiala a Unitatii 1, presupune, in primul rand realizarea unor studii si analize, din care sa rezulte la cate ore de functionare la putere nominala poate ajunge unitatea, cu respectarea integrala a cerintelor si normelor de securitate nucleara.

O perioada de functionare mai mare are efecte pozitive asupra pregatirii si desfasurarii lucrarilor de retehnologizare prin:

 • prelungirea duratei de acumulare de catre societate a fondurilor proprii necesare proiectului;
 • o mai buna pregatire a proiectului si o mai buna organizare a lucrarilor ce se vor desfasura pe durata opririi.

Prelungirea duratei de functionare a unitatii peste cele 210.000 ore de functionare considerate ca ipoteza de proiectare, nu reprezinta o conditionare a inceperii lucrarilor de retubare si retehnologizare decat in sensul in care posibilitatea prelungirii conduce automat la amanarea momentului inceperii efective a opririi pentru retubare/retehnologizare.

Prin Hotararea nr. 9/28.09.2017, actionarii SNN au aprobat demararea fazei I a strategiei de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda, respectiv faza care include lucrarile pregatitoare si finalizarea tututor studiilor, inclusiv cu privire la extinderea numarului de ore de operare, etapa care se va finaliza cu supunerea spre aprobarea AGA a studiului de fezabilitate.

In conformitate cu studiul cu privire la organizarea optima a proiectului, elaborat de Asocierea formata din companiile SC AMEC Foster Wheeler Nuclear RO SRL si AMEC NSS Limited in cadrul unui contract de consultanta atribuit prin licitatie, contract vizand modul optim de organizare a proiectului de retehnologizare,  proiectul efectiv de retehnologizare (etapa a doua) este structurat in trei faze:

 • Faza 1 -Definirea proiectului
 • Faza 2 – Pregatirea implementarii
 • Faza 3 – Oprirea unitatii si derularea efectiva a proiectului de retehnologizare.
Faza I Faza II Faza III
 • activitatile de organizare a proiectului, la inceputul  anului 2018 urmand a se opera modificarile organizationale si logistice
 • procesul de finalizare a documentatiilor suport necesare pentru pregatirea Studiului de Fezabilitate inclusiv elaborarea si supunerea spre aprobare a acestuia de catre actionari,  in anul 2021
 • activitatile necesare asigurarii functionarii Unitatii 1 pentru o perioada de 30 de ani pe baza studiului realizat de Candu Energy

 

 • elaborarea pachetelor de inginerie referitoare la modificarile de proiect
 • procurarea echipamentelor si componentelor cu ciclu lung de fabricatie
 • atribuirea contractului de inginerie, procurare si constructie (EPC)
 • obtinerea de la CNCAN a autorizatiei de incepere a lucrarilor de retehnologizare.
Oprirea unitatii si retehnologizarea efectiva a proiectului, programata a se derula in perioada decembrie 2026 – decembrie 2028, in conditiile in care proiectul se implementeaza in durata minima estimata in prezent la 24 de luni

 

X