Currently set to Index
Currently set to Follow

Proiectul Ciclului Integrat de Combustibil

CONTEXT

Acționarii SNN au aprobat prin Hotararea AGA nr. 5/25.04.2018, “Strategia de diversificare a surselor de aprovizionare cu materie primă necesară producerii combustibilului nuclear”, implicit trecerea graduala de la achizitia de dioxid de uraniu (UO2) la achizitia de concentrat tehnic de uraniu (U3O8), printre masuri fiind inclusă și identificarea unei soluții de asigurare a capacitatii de procesare/rafinare a concentratului tehnic de uraniu (U3O8), respectiv materia prima din care se obține pulberea sinterizabila de dioxid de uraniu (UO2) necesar fabricării fasciculelor de combustibil nuclear. Prin studii specifice și condiții optime de achiziționare a concentratului tehnic de uraniu, SNN a luat în considerare procesarea acestuia la Fabrica de la Feldioara prin preluarea liniei de procesare a concentratului tehnic de uraniu de catre SNN de la CNU.

 

DESCRIERE

În cursul exercițiului financiar 2021 Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a semnat cu CNU contractul de vânzare-cumpărare a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu, de la Sucursala Feldioara a CNU, în data de 18 martie 2021, ca urmare a aprobării tranzacției și mandatării conducerii executive a SNN de semnare a acestei tranzacții prin Deciziile Consiliului de Administratie al SNN și a aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor CNU.

 

ETAPE DE REALIZARE

Obiectul tranzacției este format doar din active (terenuri, clădiri, construcții speciale, instalații, utilaje și echipamente).

Preluarea unor active ale Sucursalei Feldioara este structurată în două etape distincte: Data semnării contractului, etapă care a avut loc în data de 18 martie 2021 și Data Finalizării, moment la care se va inregistra transferul proprietatii si se va efectua plata in conformitate cu prevederile contractuale. Între cele două etape sunt prevăzute o serie de condiții prealabile care depind în mare măsură de suportul CNU. Astfel, la data semnării s-au agreat termenii și condițiile generale ale tranzacției și s-au stabilit condițiile prealabile. La data finalizării se va semna contractul de vânzare-cumpărare bunuri imobile în forma autentică și contractul de vânzare-cumpărare bunuri mobile, în baza termenilor și condițiilor stabilite la data semnării.

Condițiile prealabile au în vedere, în principal, transmiterea și emiterea de către autoritățile competente a autorizațiilor, permiselor, avizelor necesare de transfer precum și clarificarea de catre CNU a unor aspecte care țin de asigurarea transferului de active.

 

EFECTE

Decizia strategică de a achiziționa o parte din activele Feldioara necesare procesării materiei prime a avut în vedere asigurarea integrată a capabilităților de producție la nivelul SNN și, în egală măsură, asigurarea producției de fascicule de combustibil și operarea în condiții optime a FCN Pitești și CNE Cernavodă, în contextul extinderii capacității centralei nucleare, și menținerea ciclului conbustibilului nuclear la nivel național, la un cost avantajos al tranzacției precum si reducerea dependentei de un singur furnizor.

X