Currently set to Index
Currently set to Follow

Proiectul Instalatiei de Detritiere

CONTEXT

Proiectul face parte din protofoliul de initiative ale Nuclearelectrica,  destinate implementarii consecvente a politicii generale a Societatii, respectiv preocuparii pentru mentinerea securitatii nucleare la cele mai inalte standarde, si reducerii atat a riscurilor radiologice pentru personalul propriu si pentru public, cat si a impactului asupra mediului. Proiectul reprezintă o concretizare la cel mai inalt nivel a preocupărilor continue de imbunatatire a performantei a CNE Cernavodă avand un impact pozitiv asupra personalului şi determinand o diminuare a evacuărilor de tritiu în apa si aer, cu impact pozitiv privind protectia populatiei şi a mediului.

 

DESCRIERE

Implementarea proiectului va permite prin extragerea tritiului din apa grea si stocarea acestuia intr-o forma sigura intr-o instalatie dedicata, excluderea apei grele tritiate din categoria de deseuri radioactive, reducandu-se astfel semnificativ cantitatea deseurilor radioactive ramase de gestionat la sfarsitul duratei de viata operationala a celor doua reactoare.

Proiectul are la baza o strategie de implementare, actualizata de SNN in 2018, pe baza Studiului de Fezabilitate, aprobata prin Hotararea nr. 9/22.08.2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Proiectul presupune finalizarea proiectarii instalatiei (proiectarea de detaliu), constructia instalatiei de detritiere, probele si verificarile in vederea punerii in functiune, o perioada de functionare de proba de 6 luni, urmata de intrarea instalatiei in exploatare comerciala, planificata pentru 2026.

Pentru finantarea proiectului, SNN a angajat discutii cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Aceste discutii se afla intr-o faza avansata, motiv pentru care, in plus fata de evaluarile si documentatiile suport specifice legislatiei romanesti, demarate deja (in relatie cu Ministerul Mediului, Apele Romane, CNCAN, etc), este necesara si parcurgerea unei proceduri de aprobare specifice BERD.

 

ETAPE DE REALIZARE

  • Atribuirea contractului de executie (EPC) – 2022
  • Inceperea contractarii echipamentelor cu ciclu lung de fabricatie, pe baza proiectului de detaliu – 2022
  • Obtinerea autorizatiilor si inceperea lucrarilor de constructii-montaj – 2023
  • Punerea in functiune a instalatiei – 2024
  • Functionarea de proba – 2025
  • Transferul la exploatare – 2026.

 

COST ESTIMAT

194 milioane EURO din care 150 milioane EURO prin credit BERD

 

STRUCTURA DE FINANTARE

150 milioane EURO prin credit BERD

 

EFECTE DE MEDIU

Realizarea CTRF va avea un impact pozitiv deoarece prin extragerea tritiului din moderatorul si agentul de racire al reactorului, va contribui la reducerea evacuarilor de tritiu in mediul ambians siva permite ca apa grea sa fie refolosita pe perioada nedeterminata, fara a deveni un deseu radioactiv. Tritiul recuperat din agentul de racire si moderator va fi procesat si stocat in conditii stabile pentru utilizari ulterioare. In plus, CTRF va conduce la:

  • reducerea riscurilor de generare efluenti radioactivi si emisii de tritiu in mediu
  • minimizarea concentratiilor de tritiu din deseurile radioactive generate in incinta sistemelor nucleare care utilizeaza apa grea la CNE Cernavoda.
X