Anunt public privind decizia etapei de incadrare

6 Nov

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.N.N. SA – Sucursala C.N.E. CERNAVODA, titular al proiectului “DESFIINTARE CLADIRE CENTRALA TERMICA DEPOZIT SEIRU – CNE CERNAVODA propus a fi amplasat în judeţul Constanţa, comuna Saligny, satul Stefan cel Mare, strada Industriala, nr. 8, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa: NU  ESTE NECESARĂ  EFECTUAREA  EVALUĂRII  IMPACTULUI  ASUPRA MEDIULUI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează  pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii, nr. 23, mun. Constanţa, judeţul Constanţa, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresa de internet: www.apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Comments are closed.

X