Anunt public privind decizia etapei de incadrare

12 Oct

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.–CNE CERNAVODA, titulară a proiectului “Lucrări necesare schimbării destinației construcțiilor existente pe amplasamentul Unității 5 din cel pentru o centrală nuclearelectrică, în cel pentru alte obiective suport utile pe durata de viață a unităților 1 și 2 în funcțiune și viitoarelor unități 3 și 4 ale CNE Cernavodă, în scopul asigurării funcționării lor în condiții de securitate nucleară și îndeplinirea tuturor cerințelor legale”, propus a fi amplasat în jud. Constanţa, municipiul Cernavoda, strada Platforma C.N.E, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii nr. 23, municipiul Constanta, judeţul Constanţa, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: https://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Comments are closed.

X